ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

Oslo Conference on Rohingyas ၌ George Soros ေျပာၾကားသည့္ ဗီဒီယုိ မိန္႔ခြန္းေမ ၂၆၊ ၂၀၁၅
ေအာစလုိ၊ ေနာ္ေ၀း

အားလုံးပဲ မဂၤလာပါ။ ဒီကြန္ဖရင့္မွာ လူကုိယ္တုိင္ မလာေရာက္ ႏုိင္တာကုိ ဝမ္းနည္း ပါတယ္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကတည္းက က်ေနာ္ဟာ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားမႈကုိ ေထာက္ခံ ကူညီသူ တေယာက္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ကာလေတြ တုန္းက အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာႏုိင္ေျခဟာ အလွမ္း ကြာေဝးလြန္းလွသလုိ ထင္ရၿပီး က်ေနာ္လည္း တုိးတုိးၿပီး စိတ္အားေလ်ာ့ လာမိခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၁၀ လည္းက်ေရာ ႐ုတ္တရက္ႀကီး ဆုိသလုိ ဒါမွမဟုတ္ ထင္ရတာ သက္သက္ပဲ ျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္မယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူ စစ္အစုိးရဟာ အလုံးစုံအာဏာရွင္ဆန္ဆန္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကုိ စြန္႕လႊတ္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္တယ္။ တကမၻာလုံး မင္သက္မိသြားတယ္။ အေမွာင္က်ခဲ့တဲ့ ေန႔ရက္မ်ားအတြင္း ျမန္မာျပည္မွာ ကၽြႏု္ပ္ထိေတြ႕ဆက္ဆံခဲ့မႈကေန အေရးႀကီးတဲ့ သင္ခန္းစာတခု က်ေနာ္ရခဲ့တယ္။ ရံဖန္ရံခါ ႐ႈံးနိမ့္ေနတဲ့ အေရးတခုကုိ မီးေတာက္ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနေရးအတြက္ အခ်ိန္အၾကာႀကီး အားေပးေထာက္ကူဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ အေျခအေနေတြ ေျပာင္းလဲတဲ့အခါ ေရွ႕ကုိတုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ေတြဟာ ခ်ၿပီးသား ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီကေန႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကုိ က်ေနာ္ အခုလုိ စကားေျပာေနရင္းကုိ က်ေနာ္ဟာ စိတ္အားေလ်ာ့ေနျပန္တာကုိ က်ေနာ္ကုိယ္က်ေနာ္ ေတြ႕ရျပန္တယ္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကေန ပုိၿပီး ပြင့္လင္းလြတ္လပ္တဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကုိ ေျပာင္းရတာဟာ မလြယ္ကူဘူး။ ျမန္မာအစုိးရဟာ သူရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမွာ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတာ့ အစစ္အမွန္ တုိးတက္ေအာင္လုပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ တာရွည္မရွင္သန္မွာ က်ေနာ္ စုိးရိမ္မိတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြဟာ ေနသားတက် မရွိေသးလုိ႔ပဲ။

ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ပစ္ပယ္ထားျခင္းခံခဲ့ရတဲ့ သဘာဝသယံဇာတရင္းျမစ္ေတြကေန ရလာတဲ့ဝင္ေငြမွန္သမွ် လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ျခယ္လွယ္ေနၾကတဲ့

အခြင့္ထူးခံ လူနည္းစုရဲ႕ လက္ထဲမွာပဲ ႏုိင္ငံေရးအာဏာနဲ႔ စီးပြားေရးအာဏာေတြ အကုန္လုံးနီးပါး စုၿပဳံက်ေရာက္ေနဆဲ ဆုိတာလည္း အမွန္တရားပါပဲ။ ျမန္မာျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ လတ္တေလာ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတာကေတာ့ ျမင့္တက္လာေနတဲ့ မြတ္ဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ေတြရယ္၊ အစုိးရကုိယ္တုိင္က မ်က္စိမွိတ္ေပးထားတဲ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္းရယ္ ပါပဲ။ ဒါဟာ ေနျပည္ေတာ္က လက္ရွိအုပ္စုိးသူမ်ားရဲ႕ မ်က္စိေအာက္မွာတင္ ျဖစ္ပ်က္ေနတာပါ။ တုိးတက္ေသာအျမင္ရွိတဲ့ ဗမာအစုိးရပုိင္းဆုိင္ရာ အရာရွိအခ်ဳိ႕နဲ႔ သီးသန္႔ေတြ႕ဆုံစကားေျပာၾကည့္ရာက က်ေနာ္သိလာရတာကေတာ့ အာဏာလက္ကုိင္ရွိသူထဲက တခ်ိဳ႕ဟာ ႏုိင္ငံသားတုိင္းကုိ တန္းတူညီမွ် ဆက္ဆံတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အလုိရွိသူေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအရာရွိေတြဟာ ေသးငယ္ေသာ္လည္း အားေကာင္းလွတဲ့ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္အုပ္စုဆီက အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္ လႈပ္ရွားမႈေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ေျခကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကတာလည္း ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ အစြန္းေရာက္သမားေတြဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ႀကီးတခုလုံးကုိ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးပစ္ႏုိင္တဲ့ ေပါက္ကြဲႏုိင္တဲ့ အေျခအေနကုိ ဖန္တီးထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစြန္းေရာက္ေတြနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူမ်ားကုိ အစုိးရအေနနဲ႔ မျဖစ္မေန ရင္ဆုိင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတုန္းကလုိပဲ ဇႏၷဝါရီလက ျမန္မာျပည္ကုိ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ က်ေနာ္သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့စဥ္အတြင္း ေျမျပင္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြကုိ ကုိယ္တုိင္တပ္အပ္ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ဖုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ရဲ႕ၿမိဳ႕ေတာ္ စစ္ေတြကုိ ခဏသြားလည္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္နယ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္ေတြ နဲ႔သာမက ရခုိင္လူထုနဲ႔ေရာ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးေတြနဲ႔ပါ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ေရာ၊ ဂက္တုိ(ghetto)လုိ႔သာ ေခၚေဝၚဖုိ႔ေကာင္းတဲ့ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္အမည္ရ ႐ုိဟင္ဂ်ာအမ်ားစု ေနထုိင္ၾကရတဲ့ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတခုမွာ ေနထုိင္ၾကသူေတြနဲ႔ပါ စကားေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္မွာ က်ေနာ့္ရဲ႕ ကေလးဘဝက ပဲ့တင္သံေတြကုိ ျပန္ၾကားရပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ သိၾကတဲ့အတုိင္း ၁၉၄၄ ခုႏွစ္တုန္းက ဘူဒါပက္စ္ ၿမဳိ႕က ဂ်ဴးတေယာက္အေနနဲ႔ က်ေနာ္ဟာလည္း ႐ုိဟင္ဂ်ာတေယာက္လုိပါပဲ။ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း အေရွ႕ဥေရာပတခြင္မွာ နာဇီေတြ တည္ေဆာင္ထားတဲ့ ဂ်ဴးရပ္ကြက္ေတြလုိပဲ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္ဟာလည္း မိသားစုေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ မေနခ်င္ဘဲ ေနရတဲ့ အိမ္ရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီမိသားစုေတြဟာ တခါက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရး ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ေတြကုိ ရရွိခဲ့ဖူးသူေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ သူတုိ႔တေတြဟာ တြင္းဆုံးက်ေအာင္ ခ်ဳိ႕ခ်ဳိ႕ငဲ့ငဲ့အေျခအေနနဲ႔ ခြဲျခားကန္႔သတ္ခံရတဲ့ဘဝမွာ ဆက္လက္က်ေရာက္ေနေအာင္ ဖိအားေပးတြန္းပုိ႔ျခင္းကုိ ခံေနရပါတယ္။ နာဇီေတြရဲ႕ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈနဲ႔ တုႏႈိင္းယွဥ္ဖြယ္ လုပ္ရပ္ေတြဟာ အလန္႔တၾကားျဖစ္ေလာက္ပါတယ္။ ကံေကာင္းေထာက္မစြာ အစုလုိက္အၿပဳံလုိက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းအဆင့္အထိေတာ့ မေရာက္ေသးပါဘူး။

က်ေနာ္တုိ႔ဟာ တဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ စုေပါင္းၿပီးျဖစ္ေစ သိပ္အခ်ိန္မေႏွာင္းခင္မွာ ကူေျပာဖုိ႔လုိၿပီ လုိ႔ က်ေနာ္ အခုိင္အမာ ခံစားမိပါတယ္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ သူတုိ႔ရဲ႕ လုံၿခဳံမႈအကာအကြယ္အတြက္ ဂက္တုိထဲမွာ ထည့္ထားရတာပါဆုိတဲ့ ျမန္မာအစုိးရ အစဥ္တစုိက္ေျပာၾကားေနမႈဟာ ယုံၾကည္လက္ခံႏုိင္စရာ မရွိပါဘူး။ က်ေနာ္ ယုံၾကည္လက္ခံလာေစဖုိ႔ အစုိးရအာဏာပုိင္ေတြက ႀကဳိးစားခဲ့ၾကပါေသးတယ္။ သူတုိ႔က အေျခအေနေတြ တည္ၿငိမ္သြားၿပီ။ ရခုိင္ျပည္ရဲ႕ ရွည္လ်ား႐ႈတ္ေထြးလွတဲ့သမုိင္းေၾကာင္းနဲ႔ ေဒသဓေလ့ထုံးစံေတြကုိ နားမလည္သူမ်ားလုိ႔ သူတုိ႔ စြတ္စြဲတဲ့ အျပင္လူမ်ားေျပာသေလာက္ အေျခအေနေတြဟာ မဆုိးလွပါဘူးလုိ႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ရာစုႏွစ္တဝက္ေလာက္ ဖိႏွိပ္ခံဘဝမွာ တသီးတျခား ေနလာခဲ့ရတဲ့အခါ လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုတခုအေနနဲ႔ နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ ၾကားက ခေလာက္ဆန္တာေတြ၊ အျမတ္ထုတ္ျခင္းေတြကုိ အလြယ္တကူ ခံရႏုိင္တယ္ဆုိတာ က်ေနာ္သေဘာေပါက္နားလည္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံက လူအားလုံးနီးပါးဟာ မွ်တတဲ့ စိတ္ထားရွိၾကၿပီး သူတုိ႔တုိင္းျပည္ကုိ အားလုံးလြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနထုိင္ႏုိင္ၾကတဲ့ ေနရာတခုအျဖစ္ လုိခ်င္ၾကတယ္လုိ႔လည္း က်ေနာ္ သိထားပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဟာ ျမန္မာျပည္အတြက္ အေရးပါတဲ့ ႏွစ္တခုပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံက လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢအထူးသံတမန္ ယန္ဟီးလီ ရဲ႕ စကားနဲ႔ ေျပာရရင္ အလွည့္အေျပာင္းမွတ္ကုိ ေရာက္ေနပါၿပီ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ညီတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြလုပ္ႏုိင္မယ့္ အလားအလာနဲ႔ လြတ္လပ္ၿပီး မွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ က်င္းပမယ့္ အလားအလာေတြေၾကာင့္ အဓိပၸါယ္ရွိတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေကာင္းပါလိမ့္မယ္။

ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ကာလရွည္ၾကာ မိတ္ေဆြတေယာက္အေနနဲ႔ေရာ ေထာက္ခံအားေပးသူတေယာက္အေနပါ တုိင္းျပည္တြင္းက လူအားလုံးအတြက္ အေပါင္းလကၡဏာ ရလဒ္တခုကို က်ေနာ္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ့္မွာ တခါက အေကာင္းျမင္စိတ္မ်ားခဲ့ရသေလာက္ အခုေတာ့ က်ေနာ့္မွာ အနာဂတ္အတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈေတြနဲ႔ ျပည့္ေနရပါၿပီ။ အာဏာလက္ကုိင္ရွိေနသူမ်ားအေနနဲ႔ အစြန္းေရာက္မႈကုိ တန္ျပန္ႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ ပြင့္လင္းတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကုိ အျမစ္တြယ္ေစဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့ ေျခလွမ္းေတြကုိ ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိ လုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ က်ေနာ္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ မတုိင္မီမွာ လူမႈကြန္ယက္မ်ားေပၚက ျမင့္တက္ေနတဲ့ အမုန္းတရားမ်ား၊ ႐ုိဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရး လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားနဲ႔ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားဖိႏွိပ္တဲ့ ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈေတြကုိ တန္ျပန္ဖုိ႔အတြက္ တရားဝင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကုိ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ အခရာက်လွပါတယ္။ ဗမာျပည္ဟာ စည္ပင္ဝေျပာၿပီး အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္တဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ဖုိ႔ အနာဂတ္ကုိ လက္လွမ္းမီႏုိင္ပါေသးတယ္။ ဒီအနာဂတ္ကုိ လွမ္းကုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ကေတာ့ ဗမာျပည္က ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ လူထု အေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus