ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေမာင္ေတာတြင္ ပုံစံ (၄) ထုတ္သူမ်ားကုိ အစိမ္းႏုေရာင္ ကဒ္ျပားမ်ား အတင္းအဓမၼ ထုတ္ေပး
MYARF
RB News
16.6.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ပုံစံ (၄) သြားထုတ္သူ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ၿမဳိ႕နယ္ လ.၀.က ရုံးမွ ၀န္ထမ္းမ်ားက ႏုိင္ငံသား စီစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံ ကဒ္ျပား (ေခၚ) အစိမ္းႏုေရာင္ ကဒ္ျပားကုိ အတင္းအဓမၼ ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။ 

ဇြန္လ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕သုိ႔ ေခတၱ သြားလုိသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ၿမဳိ႕နယ္ လ.၀.က ရုံး၌ ပုံစံ (၄) ေခၚ ယာယီ ခရီးသြားခြင့္ လက္မွတ္ သြားထုတ္ယူရာတြင္ ၿမဳိ႕နယ္ လ.၀.က ရုံးမွ ၀န္ထမ္းမ်ားက ခရီးသြားလုိသူမ်ားကုိ ပုံစံ (၄) ထုတ္လုိလွ်င္ ယာယီ သက္ေသခံ ကဒ္ျပား အပ္ႏွံၿပီး ရရွိေသာ လက္ခံ ေျပစာကုိ အပ္ၿပီး ႏုိင္ငံသား စီစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံ ကဒ္ျပား (ေခၚ) အစိမ္းႏုေရာင္ ကဒ္ျပားကုိ ထုတ္ယူမွသာ ပုံစံ (၄) ထုတ္ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိကာ အတင္းအဓမၼ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ခရီးသြားလုိသူမ်ားက ထုိအစိမ္းႏုေရာင္ ကဒ္ျပားကုိ လက္မခံလုိေသာ္လည္း ၿမဳိ႕နယ္ လ.၀.က မွ ၀န္ထမ္းမ်ားက အတင္း အဓမၼ ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ႏုိင္ငံသား စီစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံ ကဒ္ျပား ေခၚ အစိမ္းႏုေရာင္ ကဒ္ျပားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း ႏွစ္ႏွစ္ ေနထုိင္ခြင့္ ေပးသည့္ သေဘာျဖင့္ ထုတ္ေပးေနျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ တစ္မ်ဳိးသားလုံးက ထုိကဒ္ျပားကုိ လုံး၀ လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိေနၾကသည္။ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ယခု ရခုိင္ျပည္နယ္ ေခၚ အာရ္ကာန္ ေဒသတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းက ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ အစဥ္တစုိက္ ေနထုိင္လာေသာ လူမ်ဳိး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခု အစုိးရက ထုတ္ေပးေနေသာ ႏုိင္ငံသား စီစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံ ကဒ္ျပား ေခၚ အစိမ္းႏုေရာင္ ကဒ္ျပားကုိ ကုိင္ေဆာင္ရန္ မလုိအပ္ေၾကာင္း ဥပေဒ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက မွတ္ခ်က္ ေပးသည္။ ထုိကဒ္ျပားသည္ ႏုိင္ငံျခားသား မ်ားကုိသာ ယာယီ ေနထုိင္ခြင့္ ေပးသည့္ သေဘာျဖင့္ ထုတ္ေပးရသည့္ ကဒ္ျပား ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရေခတ္တြင္ လူအမ်ားစု၏ ဆႏၵႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ ထုိကဲ့သုိ႔ ဥပေဒမဲ့ ထုတ္ေပးေနေသာ ကဒ္ျပားကုိ လက္မခံလုိေသာ ျပည္သူမ်ားကုိ အတင္း အဓမၼ ျပဳက်င့္ေနျခင္းမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္လည္း ကုိက္ညီမႈ မရွိေၾကာင္း ဥပေဒ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက မွတ္ခ်က္ ျပဳပါသည္။ 

ဇြန္လ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ခရုိင္ လ.၀.က မွဴးႏွင့္ ၿမဳိ႕နယ္ လ.၀.က မွဴးတုိ႔ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔သည္ အၿငိမ္းစား ေရွ႕ေနႀကီး ဦးအာမာန္အုလႅာ၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္မ်ဳိးျမင့္ (ခ) ဦးဂ်ာန္ဂိရ္ အပါအ၀င္ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕ေပၚမွ ၿမဳိ႕မိၿမဳိ႕မမ်ားကုိ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံးသုိ႔ ဆင့္ေခၚ၍ ႏုိင္ငံသား စီစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံ ကဒ္ျပား ေခၚ အစိမ္းႏုေရာင္ ကဒ္ျပားသည္ ယခင္က ကုိင္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ယာယီ သက္ေသခံ လက္မွတ္ထက္ အဆင့္ျမင့္ေၾကာင္း၊ ထုိကဒ္ျပားကုိ မျဖစ္မေန လက္ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္မခံသူမ်ားကုိ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး သုံး၍ လက္ခံလာေအာင္ လုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ခဲ့သူ ၿမဳိ႕မိၿမဳိ႕ဖ တစ္ဦးက ခရုိင္ လ.၀.က မွဴးႏွင့္ ၿမဳိ႕နယ္ လ.၀.က မွဴး တုိ႔ကုိ ယခုေပးအပ္မည့္ ႏုိင္ငံသား စီစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံ ကဒ္ျပား ေခၚ အစိမ္းႏုေရာင္ ကဒ္ျပားသည္ ယာယီ သက္ေသခံ လက္မွတ္ထက္ အဆင့္ျမင့္သည္ ဆုိလွ်င္ ထုိကဒ္ျပားျဖင့္ တစ္ၿမဳိ႕နယ္မွ တစ္ၿမဳိ႕နယ္သုိ႔ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ ျပဳပါမည္လားဟု ေမးျမန္းခဲ့ရာ ခရုိင္ လ.၀.က မွဴးက လုံး၀ ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျဖဆုိခဲ့သည္။ အျခားေသာ ၿမဳိ႕မိၿမဳိ႕ဖ တစ္ဦးက အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ ကဒ္ျပား ကုိင္ေဆာင္ေနသူမ်ားက ႏုိင္ငံသား စီစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံ ကဒ္ျပား ေခၚ အစိမ္းႏုေရာင္ ကဒ္ျပားကုိ လဲလွယ္ ကုိင္ေဆာင္ ရမည္လားဟု ေမးျမန္းခဲ့ရာ ခရုိင္ လ.၀.က မွဴးက အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ ကဒ္ျပားသည္ ယခုေပးအပ္မည့္ ကဒ္ျပားထက္ အဆင့္ျမင့္သည့္ ကဒ္ျပား ျဖစ္ေနသျဖင့္ လုံး၀ လဲလွယ္ ကုိင္ေဆာင္ရန္ မလုိဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။ 

အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ ကဒ္ျပား ကုိင္ေဆာင္သူမ်ားတြင္ ယာယီ သက္ေသခံ လက္မွတ္လည္း ရွိရာ ၎တုိ႔လည္း လဲလွယ္ ရပါမည္လားဟု ၿမဳိ႕မိၿမဳိ႕ဖ တစ္ဦးက ေမးျမန္းရာ ခရုိင္ လ.၀.က မွဴးက လူပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးသည္ ကဒ္ျပား ႏွစ္မ်ဳိး တစ္ပါတည္း ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္းဟု ေျဖၾကားရာ ေမးျမန္းသူက ကုိင္ေဆာင္ခ်င္၍ တစ္ပါတည္း ႏွစ္ခု ကုိင္ေဆာင္ ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ န.စ.က မွ အတင္း အဓမၼ ထုတ္ေပး၍ ကုိင္ေဆာင္ ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဟူ၍ ရွင္းလင္း ေျပာျပရာ လ.၀.က မွဴးက ထုိကိစၥကုိ မေျဖဆုိႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ​

ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္မွ ေခတ္ပညာတတ္ လူငယ္တစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဒီႏုိင္ငံမွာ ေမြးတာ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘုိးစဥ္ ေဘာင္ဆက္ ကလည္း ဒီႏုိင္ငံမွာေမြး၊ ဒီႏုိင္ငံမွာ ႀကီးျပင္း ဒီႏုိင္ငံမွာ ေသခဲ့တာ၊ အခုက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံက ၀င္လာသလုိလုိ ပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ ႏွစ္ႏွစ္ ေနထုိင္ခြင့္ ဆုိၿပီး လာေပးတာကုိေတာ့ ဘာလုိ႔ လက္ခံရမွာလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာလည္း အမွန္တရားကုိ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ လူသားပါဗ်ာ။ လူလုိ ဆက္ဆံဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ႏုိင္ငံသား စီစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံ ကဒ္ျပား ေခၚ အစိမ္းႏုေရာင္ ကဒ္ျပားကုိေတာ့ လုံး၀ လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူး။ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္သတ္လည္း အေသခံ ရဲတယ္” ဟု ေျပာပါသည္။ 

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus