ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေရတုိက္စားမႈေၾကာင့္ ေျမပုံမွ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားေနသည့္ ႀကိမ္ေခ်ာင္းနိေျဂာဓ (MYARF)
RB News
29.8.2015

ယခု ႀကိမ္ေခ်ာင္း ဆုိေသာ ရြာသည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ မတုိင္ခင္ အခ်ိန္ထိ 'ေဘာ္လီဘာဇား' ဟု ေခၚဆုိခ့ဲၾကေသာ ရြာႀကီး ျဖစ္ျပီး တစ္ခ်ိန္က နိဗၺာန္ဟု တင္စားေလာက္ေအာင္ ေအးခ်မ္းသာယာ ျပည့္ဝလွသည္။ ရြာ၏ အေရွ႔ဘက္တြင္ စိမ္းလန္ေသာ ေတာင္တန္းႀကီး၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ေလာင္းဒုံးေက်းရြာ၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေအာင္စစ္ျပင္ေက်းရြာ ႏွင့္ အေနာက္ဘက္တြင္ အထက္စြန္း မမွန္းႏုိင္ေသာ ျပဴးမေခ်ာင္းႀကီး တည္ရွိေနသည္။ ၎ရြာရွိ ေစ်းႀကီးသည္ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမိဳ႕ေပၚမွအပ အႀကီးမားဆုံးနွင့္ အေရာင္းရဆုံး ေစ်းႀကီး ျဖစ္ျပီး အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ရြာေပါင္း (၁၀၀) နီးပါးေလာက္က ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ ၎ေဈးတြင္ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္၍ အသက္ ေမြး၀မ္ေက်ာင္း ျပဳၾကသည္။ ရြာရွိ အေျခခံပညာ အထက္တန္း ေက်ာင္းသည္လည္း ျမိဳ႕ေပၚမွအပ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ဦးေရ အမ်ားဆုံးေသာ စာသင္ေက်ာင္းႀကီး ျဖစ္သည္။

ရြာ၏ အေနာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိေနေသာ ျပဴးမေခ်ာင္းႀကီး၏ ေခ်ာင္းကမ္းနားတြင္ ရြာရွိ လူဦးေရ အနက္ (၂၀) ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ေသာ ရြာသူ ရြာသားမ်ား ေနထုိင္ၾက၍ ေရလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေနၾကသည္။ ကားလမ္း မရွိေသးသည့္ အခ်ိန္က ႀကိမ္ေခ်ာင္း ေစ်းႀကီးသုိ႔ ေစ်းေန႔မ်ားတြင္ စက္ေလွ၊သဗၺာန္၊ေလွမ်ားနွင့္ ၎ေခ်ာင္းႀကီးကုိ အသုံးျပဳ၍ လာေရာက္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသည့္ ေရလမ္းသုံး ေခ်ာင္းႀကီး ျဖစ္ျပီး ဝါးေဖာင္၊ ထင္းေဖာင္၊ ကုန္တင္ စက္ေလွမ်ားနွင့္ သဗၺာန္မ်ားအတြက္ အဆင္အေျပဆုံးပင္ ျဖစ္သည္။ ၎ေခ်ာင္းႀကီးသည္ ျပည္သူ အမ်ားအျပား အတြက္ 'အသက္ေသြးေၾကာ' ျဖစ္သည္ဟု တခ်ဳိ႕က ဆုိခ်င္ ဆုိၾကေသာ္လည္း ၎သည္ အေစခံေကာင္း ျဖစ္သလုိ သခင္ဆုိးလည္း ျဖစ္သည္။

မုိးရာသီ တစ္ေလ်ွာက္လုံး၌ ၎ေခ်ာင္းႀကီး အထက္စြန္းကစ၍ ေတာင္က်မုိးေရသည္ ဒလေဟာ စီးဆင္းလာျပီး ႀကိမ္ေခ်ာင္းရြာ ကမ္းနားသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ေရစီးေရလ်ွံ ျပင္းထန္လာကာ ႀကိမ္ေခ်ာင္း ကမ္းပါးကုိ တုိက္ရုိက္ စီးဝင္ တုိက္စားေလ့ရွိသည္။ မုိးသည္းထန္လ်ွင္ အလြယ္တကူ ေရႀကီးေလ့ ရွိျပီး ေရႀကီးလ်ွင္ ေရစီးေရလ်ွံႏႈန္း ပုိမုိ ျပင္းထန္လာျပီး စုန္းမကဲ့သုိ႔ 'ေအာ့ေအာ့' ျမည္ကာ ေရတုိက္စားမႈ အားလည္း ပုိမုိ ျမင့္တက္လာသည္ကုိ အံ့ၾသ၍ မဆုံးနုိင္ပါ။ ၎ ေရတုိက္စားမႈသည္ အဓိကအားျဖင့္ ႀကိမ္ေခ်ာင္း ဟိႏၵဴရြာက စကာ အလယ္ရြာနွင့္ ေတာင္ရြာထိ ကမ္းပါးကုိ အျမင့္ဆုံးနွင့္ အမ်ားဆုံး ရုိက္ခတ္၍ နွစ္စဥ္ နွစ္တုိင္း ပ်မ္းမ်ွ ေပေပါင္း (၃၀) ေက်ာ္ေက်ာ္ လူေနအိမ္ေျမ တုိက္စား ကမ္းျပိဳသြားေလ့ရွိသည္။ ၎ေၾကာင့္ နွစ္စဥ္လုိလုိ ႀကိမ္ေခ်ာင္းရြာ ကမ္းနားက အိမ္ေျခေပါင္း (၂၀) ေက်ာ္ေက်ာ္ ေရႊ႕ေျပာင္း ၾကရသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက စ၍ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ျဖစ္ပြားေနေသာ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ႀကီးျဖစ္ျပီး တစ္ခ်ိန္က ျမိဳ႕မိေခ်ာင္းရြာ ေတာင္ေျခနားတြင္ တည္ရွိခ့ဲေသာ ႀကိမ္ေခ်ာင္းရြာသည္ ယေန႔ ေမာင္ေတာသြား ကားလမ္း အေရွ႕ဘက္က ေတာင္တန္းနားသုိ႔ ကမ္းျပိဳ၍ တြန္းပုိ႔ေရာက္ရွိေနျပီ ျဖစ္သည္။ ဤသည္မ်ားထက္ ပုိမုိ ဆုိးရြားလွသည္မွာ မုိးရာသီ၌ ေရတုိက္စားခံရ၍ ကမ္းျပိဳသြားမႈမွာ အုိးအိမ္ ပါသြားေသာ မိသားစုမ်ား ေနထုိင္ၾကရန္ ေနာက္ဆုတ္၍ ယာယီ တဲထုိး ၾကရန္ လည္းေကာင္း၊ အနီး ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေနရာလပ္၌ တဲထုိး ေနထုိင္ၾကရန္ လည္းေကာင္း သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္းမ်ားသုိ႔ အေၾကာင္းၾကား တဲထုိးေဆာက္လုပ္ခြင့္ သြားေတာင္းလ်ွင္ ႀကိမ္ေခ်ာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး စာေရး ဦးထြန္းဝင္းက (၁) သိန္း၊ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴး ဦးကုိကုိေအာင္က (၁) သိန္း၊ ဘိနယ္တာဝန္ခံ အရာရွိက (၁) သိန္း၊ အနည္းဆုံး ေငြက်ပ္ (၃) သိန္းေက်ာ္ ကုန္က်ခံရသည္။ မတတ္နုိင္ေသာ မိသားစုမ်ားမွာ အိမ္တစ္ဝက္ ေခ်ာင္းဘက္၌ ေနာက္တစ္ဝက္ ကမ္းေျမ၌ ျဖစ္ရေသာ အိမ္ပ်က္တြင္ မုိးရာသီ တစ္ေလ်ွာက္လုံး အသက္အုိးအိမ္ ေဘးအႏၱရာယ္ စုိးရိမ္မႈျဖင့္ ဆက္လက္ေနထုိင္ၾကရသည္ကုိ ရႈျမင္ၾကသူတုိင္း ေအာ့ႏွလုံး နာသြားေလာက္ေအာင္ ခံစားမိရသည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ တစ္အိမ္လုံး ေခ်ာင္းထဲ ျပိဳက်သြားျပီး ေငြေၾကး မတတ္ႏုိင္ေသာ မိသားစုမ်ားမွာလည္း မိမိတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ရာ ပတ္သက္ေၾကာင္း အိမ္မ်ားတြင္ တစ္ညစီ လွည့္ပတ္၍ စိတ္ဆင္းရဲစြာ ေနထုိင္ၾကရသည္မွာ သနားဖြယ္ရာ ေကာင္းလွသည္။ ဤက့ဲသုိ႔ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ ေသာကေပါင္းစုံ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ရျပီးေနာက္ မုိးရာသီ ကုန္ဆုံးသြားလ်ွင္ တတ္ႏုိင္သူမ်ားက သံေယာဇဥ္ မျပတ္ႏုိင္ေသာ္ျငားလည္း မိမိ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအား စြန္႔ခြာသြား၍ ေနာက္ပတ္ဝန္းက်င္သစ္ တစ္ခုသုိ႔ သုိက္ပ်က္ ဥကြဲကာ ေနထုိင္ၾကရသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ယခုႏွစ္ မုိးရာသီကာလတြင္လည္း ရာသီဥတု ျပင္းထန္လာမႈေၾကာင့္ ေရတုိက္စားမႈႏႈန္းလည္း ယခင္ကထက္ ပုိမုိ ျမင့္တက္လာျပီး လူေနအိမ္ေျမ ကမ္းျပိဳမႈလည္း ပုိမုိ မ်ားျပားလာသည္။ ဆုိရလ်ွင္ ယခုႏွစ္ မုိးရာသီကစ၍ ဇူလုိင္လ ေနာက္ဆုံးပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားတုိက္ခုိက္ခဲ့ေသာ ကုိမင္း ဆုိင္ကလုန္ မုန္တုိင္းျပီးေနာက္ ၎ရြာ ကမ္းနားက လူေနအိမ္ေပါင္း (၃၀) လုံးေက်ာ္ ေရတုိက္စား ကမ္းျပိဳမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး ၎ျပဴးမေခ်ာင္း၏ ေရတုိက္စား ကမ္းျပိဳမႈ သမုိင္းတြင္ အဆုိးရြားဆုံးပင္ ျဖစ္သည္။ ဤက့ဲသုိ႔ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားသြားမည့္ ဆုိပါက လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွွစ္အတြင္း ႀကိမ္ေခ်ာင္းရြာ ေျမပုံက ယခု ႀကိမ္ေခ်ာင္း တုိက္နယ္ေဆးရံုႀကီး၊ ေစ်းႀကီးႏွင့္ ရဲစခန္းမ်ား တည္ရွိေနေသာ ရြာရွိ အလယ္ႏွင့္ေတာင္ရြာ ႏွစ္ခုစလုံးသည္ လုံဝ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။

၂၀၀၅ ခုနွစ္ကစျပီး ႀကိမ္ေခ်ာင္းေက်းရြာက ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ား၏ အိမ္ေျခေပါင္း (၁၀) လုံးေက်ာ္ ကမ္းျပိဳမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီး ဆုံးရႈံးခဲ့ရၿပီး ေျမာက္ရြာတြင္ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ အတူ ေရာေႏွာ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္ၾကရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၂၀၀၉ ခုနွစ္ကစျပီး ႀကိမ္ေခ်ာင္း အလယ္နွင့္ ေတာင္ရြာမွ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ မ်ား၏ အိမ္ေျခေပါင္း (၁၃၀) ေက်ာ္သည္ ရြာ၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိေနေသာ ေဝးတေျမ ေတာင္ေပၚေဒသ၌ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္ ခဲ့ၾကရသည္။ ၎တုိ႔ ေနထုိင္ၾကေသာ လယ္ေျမမ်ားမွာ ရြာရွိ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ လယ္ပုိင္ရွင္ အခ်ဳိ႕က လွဴဒါန္းၾကျခင္း ျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕ကုိ ေစ်းခ်ဳိခ်ဳိျဖင့္ ဝယ္ယူ၍ တဲထုိးေနထုိင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ ယခင္ကမ္းနားတြင္ ေရလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳသူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ယခု ေခ်ာင္းနွင့္ ေဝးလ်က္ရွိေသာ ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ စီးပြားပ်က္ ေနၾကျပီး လူသူ ကင္းေဝးရာလည္းျဖစ္ ရာသီဥတု ဒဏ္လည္းၾကမ္း စားဝတ္ေနေရး ဖူလုံမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ယခင္က ပုိင္ဆုိင္ခ့ဲၾကေသာ စိတၱႏွင့္ကယာဗလ ဆုံးရႈံး၍ ရုပ္ပ်က္ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕တ့ဲေနသည္ကုိ ျမင္ေတြ႔ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎ေဒသတြင္ မုိးရာသီ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရ ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ယခင္က မိမိတုိ႔၏ သားသမီးမ်ားအား ပညာသင္လုိစိတ္ ရွိၾကခ့ဲေသာ မိဘမ်ားက ေက်ာင္းေနရန္ အရြယ္ေရာက္ေသာ သားသမီးမ်ားကုိ ေက်ာင္းမထားေတာ့ဘဲ ေတာဝင္ သစ္ခုတ္ခုိင္းၾကရျပီး ႀကိမ္ေခ်ာင္း ေစ်းႀကီး၌ သယ္ယူေရာင္းခ်ၾကရသည္။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္ ၎တုိ႔ ယာယီ ေဆာက္လုပ္၍ နာမာဇ္ဝတ္ျပဳေသာ ဗလီေက်ာင္းေတာ္ကုိလည္း ႀကိမ္ေခ်ာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံးစာေရး ဦးထြန္းဝင္းက သြားေရာက္၍ ၿပဳိဖ်က္လုိက္ေသာေၾကာင့္ ယခုအခါ ၎တုိ႔မွာ ဘာသာေရး ေက်ာင္းမ့ဲဘဝႏွင့္ အေမွာင္ငရဲျပည္ထဲ ေနရသလုိ ျဖစ္ေနၾကသည္။

ႀကိမ္ေခ်ာင္းရြာတြင္ ႏွစ္စဥ္ ခံစားေနရသည့္ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ႀကိမ္ေခ်ာင္းေျမေပၚတြင္ မဲဆြယ္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ပုံးအျပည့္ မဲေကာက္ယူခ့ဲၾကျပီး အမတ္မ်ား ျဖစ္ၾကျပီးေနာက္ ႀကိမ္ေခ်ာင္းေျမသုိ႔ ခရီးစဥ္ ေရာက္လာခဲ့သည့္ အခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း ယုံၾကည္အားကုိး၍ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက လုိအပ္သလုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိရာ 'အစီစဥ္မ်ား ရွိေနၿပီ မၾကာမွီ လုပ္ေဆာင္သြားမည္' ဟု ေျပာဆုိသြားေသာ စကားခ်ဳိခ်ဳိမ်ားေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ခံစားသြားရေလာက္ေအာင္ပင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အမတ္ႀကီးမ်ား ျပန္သြားၿပီးေနာက္ ရြာသားမ်ားက အားကုိးမိသည္ကုိပင္ ေနာင္တ ရေနခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေခတ္အဆက္ဆက္က ၎ရြာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲၾကေသာ ေက်းရြာ ေကာင္စီ၊ ေက်းရြာ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ေကာင္စီ ဥကၠဌမ်ား၊ ၎ရြာတြင္ တာဝန္က်ခ့ဲၾကေသာ အစုိးရ ဝန္ထမ္းမ်ား ေမာင္ေတာျမိဳ႕ မဲဆႏၵနယ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား စသည္တုိ႔က မည္သည့္ အခါကမွ တစ္စုံတစ္ရာ အေရးတယူ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ျခင္း မရွိသည္ကုိ ေလ့လာ ေတြ႔ရွိရသည္။

လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း ခံထားရသည့္ အတြက္ ယခုလာမည့္ ႏုိ၀င္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလတြင္ မဲဆြယ္၊ မဲယူရန္ လာေရာက္မည့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ေခ်ာင္းေရ တုိက္စားမႈေၾကာင့္ ႀကိမ္ေခ်ာင္း ေက်းရြာအုပ္စုမွ ရြာအခ်ဳိ႕ ေျမပုံက ေပ်ာက္ကြယ္ သြားေနသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခုိင္မာသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ မေပးလွ်င္ မိမိတုိ႔၏ ဇာတိေျမကုိ ျမတ္ႏုိးၾကေသာ ႀကိမ္ေခ်ာင္း ရြာသူရြာသား ၈၁၈၅၀ ဦးမွ သတိႀကီးစြာ မဲေပးၾကရန္ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။
Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus