ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေမာင္ေတာ ခရုိင္ရွိ ရပ္ကြက္ / ေက်းရြာ မ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား စတင္ ေရြးခ်ယ္MYARF
RB News
10.1.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ခရုိင္ရွိ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔မွစ၍ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား စတင္ ေရြးခ်ယ္လ်က္ ရွိသည္။ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္ စေသာ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားက ဌာနေပါင္းစုႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔စီကုိ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာတုိင္း အတြက္ ဖြဲ႔စည္း ေပးခဲ့သည္။ 

အဆုိပါ အဖြဲ႔သည္ ဇန္န၀ါရီလဆန္း တစ္ရက္ေန႔မွစ၍ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာ မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မေရြးခ်ယ္ခင္ ဦးစြာ ရပ္မိရပ္ဖ အဖြဲ႔ဟု ေခၚေသာ လူငါးဦး ပါေသာ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔စီကုိ ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႔စည္းလ်က္ ရွိသည္။ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာ အုပ္စု (၈၅) စု အတြက္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ မ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္ ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ 

အဆုိပါ ရပ္မိရပ္ဖ အဖြဲ႔က ႀကီးၾကပ္၍ ဆယ္အိမ္စုမွဴးမ်ား ေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဆယ္အိမ္စုမွဴး မ်ားက မဲေပး၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တင္ေျမွာက္မည္ ျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ လက္ရွိ အစုိးရမွာ ဇန္န၀ါရီလ တစ္လသာ သက္တမ္း က်န္ရွိၿပီး၊ ဇန္န၀ါရီလ (၃၁) ရက္ေန႔ ဆုိလွ်င္ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရ NLD ပါတီက အစုိးရသစ္ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ႏုိင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ယခု ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ ေနသည့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားမွာလည္း ေရွ႕ႏွစ္မ်ား အတြက္သာ ျဖစ္၍ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးေနသည့္ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရႏွင့္ လုံး၀ သက္ဆုိင္ျခင္း မရွိဘဲ အႏုိင္ရ NLD ပါတီ၏ တာ၀န္သာ ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ 

မိမိတုိ႔ အစုိးရႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္း မရွိသည္ကုိ သိလ်က္ႏွင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ အတင္းအဓမၼ ျမန္ျမန္ဆန္ ေရြးခ်ယ္ေနရျခင္းမွာ -- ဆယ္အိမ္စုမွဴမ်ားက မဲေပးၿပီး ေရြးခ်ယ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေလာင္သည္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ သီးသန္႔ ေတြ႔ဆုံရၿပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသစ္ တစ္ဦးထံမွ လာဘ္ေငြ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ မွ ၁၅၀ ထိ ယူေလ့ရွိသည္ဟု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးႏွင့္ နီးစပ္သူ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ ထုိသုိ႔ လာဘ္ေငြ ေပးမွသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ခန္႔အပ္လႊာ ေပးအပ္သည္ဟု ဆုိသည္။ 

ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အုပ္စု ၁၀၅ စုႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ၈၅ စု ရွိသည္။ အေရးႀကီးဆုံး ျဖစ္သည့္ အခ်က္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အသစ္မ်ား ထံမွ ေငြမ်ား ျမန္ျမန္ယူႏုိင္ရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ 

ထုိသုိ႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရာတြင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ရခုိင္ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ ေပါင္းစပ္ရြာမ်ားတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ မဲေပးပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ခံပုိင္ မေပးဘဲ ေဘးဖယ္ထားသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၊ ေလာင္းဒုံ ေက်းရြာတြင္ ရခုိင္၊ ၿမဳိ၊ ရုိဟင္ဂ်ာ၊ မာရ္မာႀကီး၊ ဟိႏၵဴ လူမ်ဳိးမ်ား ေနထုိင္ၾကသည့္ ေပါင္းစပ္ ေက်းရြာအုပ္စု တစ္စုျဖစ္သည္။ ဇန္န၀ါရီလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ယင္းေက်းရြာ၌ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ မဲေပးပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ခံပုိင္ခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ထားခဲ့သည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus