ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

အေနာက္ျပင္ ေက်းရြာ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေရြးေကာက္ပြဲ ရႈံးနိမ့္၍ ရြာသားမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိMYARF
RB News
23.1.2016

ရေသ့ေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္၊ အေနာက္ျပင္ ေက်းရြာတြင္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းေပး ထားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႔က ဇန္န၀ါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။ အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဦးရွကူရ္က လက္ရွိ ေက်းရြာ တာ၀န္ခံ ဦးေမာင္ေမာင္ကုိ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ 

ဦးေမာင္ေမာင္က ယင္းေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္ကုိ လက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ဇန္န၀ါရီလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မွ်တစြာ က်င္းပခဲ့ျခင္း မရွိဟုဆုိကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္ကုိ လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသုိ႔ တုိင္တန္းခဲ့သည္။ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဇန္န၀ါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႔ကုိ အေနာက္ျပင္ ေက်းရြာသုိ႔ ထပ္မံ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ အဖြဲ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဆယ္အိမ္စုမွဴး မ်ား၏ ဆႏၵကုိ ယူခဲ့သည္။ ဆယ္အိမ္စုမွဴးမ်ားက ဦးရွကူရ္ကုိသာ ဆက္လက္၍ ေထာက္ခံၾကသည္။ 

သုိ႔ျဖစ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ေသာ လက္ရွိ ေက်းရြာ တာ၀န္ခံ ဦးေမာင္ေမာင္က ရြာသားမ်ားႏွင့္ ဆယ္အိမ္စုမွဴး မ်ားကုိ ၎တာ၀န္ ရွိစဥ္ ကာလအတြင္း ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံ ရြာသားမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ 

ဇန္န၀ါရီလ (၂၀) ရက္ေန႔မွ စ၍ ဆယ္အိမ္စုမွဴး မ်ားကုိ ဦးေမာင္ေမာင္၏ အိမ္သုိ႔ ေခၚ၍ တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ သုံးေသာင္းစီ ေပး၍ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ဖန္ က်င္းပမည္ျဖစ္၍ ၎အား ေထာက္ခံမဲ ေပးရမည္ဟု ဆုိကာ ဆယ္အိမ္စုမွဴး မ်ားကုိ အစၥလာမ္ တရားေတာ္ႏွင့္ အညီ က်ိန္ဆုိခုိင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎အား ေထာက္ခံမဲ မေပးပါက အမႈဖန္တီး၍ ေထာင္က်ေအာင္ လုပ္သြားမည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာတြင္ မေနႏုိင္ဘဲ ထြက္ေျပးသြားရေအာင္ လုပ္သြားမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိသည္။ 

ဦးေမာင္ေမာင္က ၎အား မေထာက္ခံဘဲ ေ၀ဖန္ေနသူမ်ားကုိ ရုိက္ႏွက္ရန္ လူငယ္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ေက်းရြာ အတြင္း လွည့္လည္ခုိင္းသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎အား မေထာက္ခံသူမ်ား အေနျဖင့္ အိမ္ျပင္ထြက္ရန္ပင္ ေၾကာက္ရြံေနၾကသည္။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ ေနထုိင္သည့္ ဦးေမာင္ေမာင္၏ ဦးေလ ဟာဂ်ီ ဦးေဆာ္လိမ္ကလည္း ဦးေမာင္ေမာင္၏ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ စုံစမ္းျခင္း မရွိဘဲ ၎အား ေထာက္ခံမဲ ေပးရန္ ရြာသားမ်ားကုိ ဖုန္းျဖင့္ တုိက္တြန္းလ်က္ ရွိသည္။ 

ဟာဂ်ီဦးေဆာ္လိမ္သည္ လူရုိးလူေကာင္း တစ္ဦးျဖစ္၍ အေနာက္ျပင္ ရြာသားမ်ားက အလြန္ ၾကည္ညဳိ ေလးစားၾကသည္။ ၎၏ တူေတာ္ေမာင္၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ၎၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိပင္ ထိခုိက္လ်က္ ရွိသည္။ ဟာဂ်ီဦးေဆာ္လိမ္က ရြာသားမ်ားကုိ ဦးေမာင္ေမာင္အား ေထာက္ခံမဲေပးေအာင္ တုိက္တြန္းျခင္း မျပဳမွီ ၎၏ တူေတာ္ေမာင္ ဦးေမာင္ေမာင္၏ အက်င့္ပ်က္လုပ္ရပ္၊ ရက္စက္မႈ၊ မတရား ေငြညွစ္မႈ စေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ စုံစမ္း ေလ့လာသင့္သည္ဟု ရြာသားမ်ားက ေျပာဆုိေနၾကသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus