ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးမွ ျပည္သူ အခ်င္းခ်င္း ရန္တိုက္ေပးၿပီး ေငြညႇစ္ရန္ အကြက္ဆင္လ်က္ရွိMYARF
RB News
23.1.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္၊ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ယင္းရုံးမွ အႀကီးအကဲမ်ား အပါအ၀င္ စာေရးမ်ားက ျပည္သူမ်ားကုိ အခ်င္းခ်င္း ရန္တုိက္ေပးၿပီး ေငြညွစ္ရန္ အကြက္ဆင္ေနေၾကာင္း စုံစမ္း သိရွိရပါသည္။ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ လဆန္းပုိင္းမွ စ၍ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အသစ္ေရြးခ်ယ္ေရး အတြက္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ဦးစီး၍ တစ္ရြာ၀င္ တစ္ရြာထြက္ ပုံစံျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပလ်က္ ရွိသည္။ ထုိသုိ႔ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ေရြးခ်ယ္ေရး အတြက္ က်င္းပလ်က္ ရွိေနသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားတြင္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ တာ၀န္ရွိ ပုဂၢဳိလ္မ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆုိင္ရာ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားကုိ ေပၚေပၚတင္တင္ ခ်ဳိးေဖာက္ ေနသည္ကုိ ေလ့လာ ေတြ႔ရွိရသည္။ 

ဇန္န၀ါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္၏ အႀကီးမားဆုံး ေက်းရြာ တစ္ရြာျဖစ္သည့္ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ျမင္းလႊတ္ ေက်းရြာ၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္ရွိ ေက်းရြာ တာ၀န္ခံ ဦးေနာ္ဇိရ္အာမတ္ႏွင့္ ယင္းေက်းရြာမွ ဦးေအနာတူလႅာတုိ႔ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့ၾကရာ လက္ရွိ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ၇၃ မဲ ရရွိခဲ့ၿပီး၊ ဦးေအနာတူလႅာက ၇၄ မဲ ရရွိခဲ့ၿပီး တစ္​မဲ အသာျဖင့္ အႏုိင္​ ရရိွသြားခ့ဲသည္ ။ ပယ္​မဲ ႏွစ္​မဲ ျဖစ္​ၿပီး၊ ပယ္မဲအျဖစ္ သတ္မွတ္လုိက္ေသာ မဲမ်ားသည္​ ဦး​ေနာ္​ဇိရ္​အမတ္ကုိ ​ေပး​ခ့ဲ​ေသာ မဲ ျဖစ္​​ေနသည္​ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

ဦးေအနာတူလႅာသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမွီ ကတည္းက ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးမွ အရာရွိႀကီးမ်ားကုိ ေငြေပး၍ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၎ဖက္မွ ရပ္တည္ေပးရန္ စည္းရုံးခဲ့ေၾကာင္း စုံစမ္း သိရွိရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဦးေအနာတူလႅာသည္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ သတင္းေပး လုပ္ေနသူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ရာ ၎က ေက်းရြာ လူထု ကုိယ္စား မဲေပးရမည့္ ဆယ္အိမ္စု ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ၎ကုိသာ မဲေပးရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ လာဘ္ေငြ အျဖစ္ ဆယ္အိမ္စု ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးစီကုိ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းစီ ေပးျခင္း တုိ႔ျဖင့္ စည္းရုံးခဲ့သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ 

ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမွ အဖြဲ႔က မဲရံႈးခ့ဲေသာ ဦးေနာ္ဇိရ္အမတ္ႏွင့္ ၎ကုိ အားေပးသူမ်ားကုိ သီးျခား ေခၚယူေတြ႔ဆုံ၍ ဦးေအနာတူလႅာအတြက္ ကန္႔ကြက္စာ တင္ရန္ ရန္တိုက္ေပးသည့္ သဖြယ္ စည္းရံုး တိုက္တြန္းခ့ဲသည္။ ဦးေနာ္ဇိရ္အမတ္ ကလည္း ေက်းရြာလူထု၏ လိုလား ေတာင့္တမႈကုိ င့ဲညႇာ၍ ဦးေအနာတူလႅာ အတြက္ ကန္႔ကြက္စာ တင္ခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမွ တာဝန္ရိွ ပုဂၢဳိလ္မ်ားက ဦးေနာ္ဇိရ္အမတ္ႏွင့္ ၎၏အ ေပါင္းပါမ်ားကုိ ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၅၀ ေပးလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္ က်င္းပေပးမည္ဟု မက္လုံးေပး ေျပာဆိုခ့ဲေၾကာင္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေနသူမ်ားထံမွ စုံစမ္း သိရိွရပါသည္။

ထို႔အျပင္ လြန္ခဲ့သည္ အပတ္က က်င္းပ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမာက္ပိုင္း၊ ေရတြင္းကြၽန္း ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲရံႈးႏွိမ့္ခ့ဲသူကုိ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမွ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးရန္ တာဝန္ယူသည့္ အဖြဲ႔က ေခၚယူေတြ႕ဆုံ၍ အႏိုင္ရသ ူအတြက္ ကန္႔ကြက္စာ တင္လွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္ က်င္းပေပးမည္၊ ထိုသုိ႔ ျပန္လည္ က်င္းပေပးရန္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိ ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ေပး၍ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္ဟု ေျပာဆိုခ့ဲေၾကာင္း အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေနသူမ်ားထံမွ စုံစမ္း သိရိွရပါသည္။

ဤက့ဲသုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမွ အဖြဲ႔က က်င္းပ ျပဳလုပ္ေပး ေနသည့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရမွဴး ေရြးေကာက္ပြဲသည္ စစ္မွန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မဟုတ္ဘဲ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အခ်င္းခ်င္းကုိ ရန္တိုက္ေပး၍ ေငြညႇစ္ရန္ အကြက္ဆင္ ေနသည့္ပြဲသာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္လူထုမွ ေဝဖန္ေျပာဆို ေနၾကသည္။ ထိုကိစၥကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရ အႀကီးအကဲမ်ားမွ အျမန္ဆုံး ကုိင္တြယ္ၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားလာျခင္းမွ ထိန္းသိမ္းေပးရန္ ျပည္သူမ်ားက အထူး လိုလားေနၾကသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus