ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဒုကၡသည္ မ်ားအား ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈ မလုပ္ရန္ ျမန္မာ အစိုးရကို ကုလသမဂၢ ေတာင္းဆို

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေပါက္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ က်ိန္နီျပင္ ဒုကၡသည္ စခန္းသို႕ ဂြၽန္ဂင္း သြားစဥ္ (ဓာတ္ပံု – OCHA)

4.3.2016

ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္ (IDP) မ်ား အေရး ကိစၥကို အေလးေပးရန္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔က ျမန္မာအစုိးရကို ေတာင္းဆို လိုက္သည္။ လူနည္းစု မြတ္စလင္မ်ား အေပၚ ဆက္ဆံမႈလည္း အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။

ရခုိင္၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကုိ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢမွ အႀကီးတန္း အရာရွိ တဦးက ၎ကို စိတ္ထိခုိက္ေစခဲ့ေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ ေျပာျပခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ညွိႏႈိင္းေရးရုံး (UNOCHA) ၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဂြၽန္ဂင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး မ်က္ႏွာစာမ်ားတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္၌ အဆုိပါ ဒုကၡသည္မ်ား၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ မရေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေခၚေနၾကသည့္ မြတ္စလင္မ်ားအျပင္ လူေပါင္း ၁၅၀ အသတ္ခံခဲ့ရသည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဒသတြင္း အဓိကရုဏ္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေနဆဲ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား ၅၀၀၀ ခန္႔တုိ႔ႏွင့္ ဂြၽန္ဂင္းက ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မြတ္စလင္ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ လႈပ္ရွားသြားလာမ်ားတြင္ အလြန္အမင္း ကန္႔သတ္ခံေနရဆဲျဖစ္ၿပီး ေဆးရုံတက္ခြင့္ပင္ မရေၾကာင္း UNOCHA က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ အျခားက႑မ်ားအတြက္ လူေနမႈအေျခအေနမ်ား တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္၌ ယာယီဒုကၡသည္စခန္းမွ အမိုးအကာမ်ားမွာ ၿပိဳပ်က္ေနၿပီး ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးစနစ္ အေျခအေနမ်ားမွာလည္း ဆုိးရြားေနေၾကာင္း ဂြၽန္ဂင္းက မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့သည္။ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ရန္လည္း ျမန္မာအစုိးရအား ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ေရးထုိးခဲ့ေသာ္လည္း ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ တြင္ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ေပါင္း ၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားစုမွာ ယာယီ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကရပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးႏိုင္ရန္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂြၽန္ဂင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မၾကာမီ အစုိးရျဖစ္လာမည့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NDL) ပါတီကလည္း အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေနေသာ မြတ္စလင္မ်ား အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏႈတ္ဆိတ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus