ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေမာင္ေတာမွ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားပုိင္ လယ္ေျမ ဧက တစ္ရာေက်ာ္ကုိ န.တ.လ ရြာသားမ်ားက အတင္းအဓမၼ သိမ္းယူ

Rohingya Eye
RB News
9.7.2016

ေမာင္ေတာ
။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ေဂၚဒူသာရ ေက်းရြာအုပ္စု၊ သေရကုန္ေဘာင္ (နတလ) ေက်းရြာရွိ န.တ.လ ရြာသားမ်ား၏ လယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ကပ္လ်က္ ရွိသည့္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား လယ္ေျမမ်ားသုိ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ လယ္ပုိင္ရွင္မ်ား သြားေရာက္ ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သြားေရာက္လွ်င္လည္း န.တ.လ ရြာသားမ်ား ရန္ျပဳတုိက္ခုိက္ျခင္း၊ ေဒသခံ အာဏာပုိင္မ်ား တားျမစ္တုိ႔ျခင္း မိမိတုိ႔၏ လယ္ေျမမ်ားကုိ ပစ္ထားခဲ့ရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ယခုအခါ အစုိးရသစ္ တက္လာသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းရွိေနသည္က တစ္ေၾကာင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားက မိမိတုိ႔ ပုိင္ဆုိင္သည့္ လယ္ေျမမ်ားသုိ႔ စပါး စုိက္ပ်ဳိးရန္ သြားေရာက္ခဲ့ရာ သေရကုန္ေဘာင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင္ေမာင္က ဦးစီး၍ စုိက္ပ်ဳိးျခင္း မျပဳရန္ တားျမစ္ခဲ့သည္။ ၎က အဆုိပါ လယ္ေျမမ်ားကုိ ၎တုိ႔က ပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း၊ အစုိးရက ၎တုိ႔ကုိ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဂၚဒူသာရ ေက်းရြာ တာ၀န္ခံ ဦးအာဘူလ္ဟာရွိမ္းႏွင့္ လယ္ပုိင္ရွင္မ်ားက ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ သြားေရာက္ တုိင္ၾကားရာ ဦးလွျမင့္က “မင္းတုိ႔ ဒီႏုိင္ငံသားေတြ မဟုတ္ဘူး၊ မင္းတုိ႔ ဒီႏုိင္ငံမွာ ဘာမွ ပုိင္ဆုိင္တာ မရွိဘူး” ဟု ႏွိမ့္ခ် ေျပာဆုိေသာေၾကာင့္ လယ္ပုိင္ရွင္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားက ဆက္လက္၍ တင္ျပခြင့္ မရဘဲ ျပန္လာခဲ့ရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သို႔ေျပာသည္။

လယ္ေျမမ်ား သိမ္းခံရသူမ်ားမွာ --

(၁) ဦးမာမတ္ဆုလ္တာန္ (ဘ) ဦးေအေကရာမ္မူေဟာက္ (သိမ္းခံရသည့္ လယ္ဧက - ၁၀ ဧက)
(၂) ဦးေအတူလ္မ်ာ (ဘ) ဦးအာဇီရာမန္ (သိမ္းခံရသည့္ လယ္ဧက - ၄ ဧက)
(၃) ဦးအာယုဖ္ (ဘ) ဦးေရွာ္ဘိရ္အာမတ္ (သိမ္းခံရသည့္ လယ္ဧက - ၂ ဧက)
(၄) ဦးႏူရ္မုစ္တာဖာ (ဘ) ဦးအဒူေမာ္ဖိတ္ (သိမ္းခံရသည့္ လယ္ဧက - ၁ ဧက)
(၅) ဦးအဒူကာဒဲရ္ (ဘ) ဦးအာဇီးစ္ (သိမ္းခံရသည့္ လယ္ဧက - ၃ ဧက)
(၆) ဦးေဟာခ္နာလ္ (ဘ) ဦးေဘာ္ဒူရာမန္ (သိမ္းခံရသည့္ လယ္ဧက - ၃ ဧက)
(၇) ဦးေကာ္ဘိရ္ (ဘ) ဦးအဒူလ္ဟာကိမ္း (သိမ္းခံရသည့္ လယ္ဧက - ၃ ဧက)
(၈) ဦးဇာေဖာ္ရ္ (ဘ) ဦးအဒူလ္ဟာကိမ္း (သိမ္းခံရသည့္ လယ္ဧက - ၃ ဧက)
(၉) ဦးေမာ္ဂုလ္ (ဘ) ဦးအဒူလ္ဟာကိမ္း (သိမ္းခံရသည့္ လယ္ဧက - ၃ ဧက)
(၁၀) ဦးႏူရ္ဆလာမ္ (ဘ) ဦးအဒူလ္ဟာကိမ္း (သိမ္းခံရသည့္ လယ္ဧက - ၃ ဧက)
(၁၁) ဦးအဒူေမာ္ဇိတ္ (ဘ) ဦးဘာဆာမ်ာ (သိမ္းခံရသည့္ လယ္ဧက - ၃ ဧက)
(၁၂) ဦးဟာဘီအုလႅာ (ဘ) ဦးဘာဆာမ်ာ (သိမ္းခံရသည့္ လယ္ဧက - ၃ ဧက)
(၁၃) ဦးေရာ္ဟီမူလႅာ (ဘ) ဦးဘာဆာမ်ာ (သိမ္းခံရသည့္ လယ္ဧက - ၃ ဧက)
(၁၄) ဦးကာလာမ်ာ (ဘ) ဦးအဒူေဇာ္ကိရ္ (သိမ္းခံရသည့္ လယ္ဧက - ၂ ဧက)
(၁၅) ဦးတာန္ဒါမ်ာ (ဘ) ဦးအဒူေကာ္ရိမ္း (သိမ္းခံရသည့္ လယ္ဧက - ၁၅ ဧက)
(၁၆) ဦးေဖာ္ေဇာ္လ္ေကာ္ရိမ္း (ဘ) ဦးအာဘူလ္ဟူေဆာင္း (သိမ္းခံရသည့္ လယ္ဧက - ၃ ဧက)
(၁၇) ဦးလာလ္မ်ာ (ဘ) ဦးအဒူလ္ဟာကိမ္း (သိမ္းခံရသည့္ လယ္ဧက - ၃ ဧက)
(၁၈) ဦးမာမတ္ေဂၚနီ (ဘ) ဦးအဒူေရာ္ရွိတ္ (သိမ္းခံရသည့္ လယ္ဧက - ၄ ဧက)
(၁၉) ဦးႏူရ္ဆလာမ္ (ဘ) ဦးအဒူေရာ္ရွိတ္ (သိမ္းခံရသည့္ လယ္ဧက - ၄ ဧက)
(၂၀) ဦးမာမတ္ေရာ္ဖိခ္ (ဘ) ဦးအာဘူလ္ေဘာ္ေရွာ္ရ္ (သိမ္းခံရသည့္ လယ္ဧက - ၃ ဧက)
(၂၁) ဦးေမာ္ဇူး (ဘ) ဦးအဒူလာဇိတ္ (သိမ္းခံရသည့္ လယ္ဧက - ၃ ဧက)
(၂၂) ဦးကာလာမ်ာ (ဘ) ဦးေမာ္ဇိတ္ (သိမ္းခံရသည့္ လယ္ဧက - ၃ ဧက)
(၂၃) ဦးဒိလ္မာမတ္ (ဘ) ဦးဒူဒူမ်ာ (သိမ္းခံရသည့္ လယ္ဧက - ၃ ဧက)
(၂၄) ဦးဂူရာမ်ာ (ဘ) ဦးဒူဒူမ်ာ (သိမ္းခံရသည့္ လယ္ဧက - ၃ ဧက)
(၂၅) ဦးအာဇီမူလႅာ (ဘ) ဦးမာမတ္ေရွာ္ဘိရ္ (သိမ္းခံရသည့္ လယ္ဧက - ၃ ဧက)
(၂၆) ဦးေဘာ္ရွီရ္အုလႅာ (ဘ) ဦးမာမတ္ဟူေဆာင္း (သိမ္းခံရသည့္ လယ္ဧက - ၃ ဧက)
(၂၇) ဦးဆာဖ္မ်ာ (ဘ) ဦးအဒူေဖာ္ဇီးတ္ (သိမ္းခံရသည့္ လယ္ဧက - ၃ ဧက)
(၂၈) ဦးဘာဆာမ်ာ (ဘ) ဦးအာႏူမ်ာ (သိမ္းခံရသည့္ လယ္ဧက - ၃ ဧက)
(၂၉) ဦးအီမာန္ဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးဒူဒူမ်ာ (သိမ္းခံရသည့္ လယ္ဧက - ၃ ဧက)
(၃၀) ဦးဘုိင္လ္လာဟ္ (ဘ) ဦးဘာႏူမ်ာ (သိမ္းခံရသည့္ လယ္ဧက - ၃ ဧက)
(၃၁) ဦးအာလီမ်ာ (ဘ) ဦးအဒူလ္ဟုိက္ (သိမ္းခံရသည့္ လယ္ဧက - ၂ ဧက)
(၃၂) ဦးအဒူေရာ္ဟိမ္း (ဘ) ဦးအုိနနာဘီရ္ (သိမ္းခံရသည့္ လယ္ဧက - ၃ ဧက) တုိ႔ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ သံဒါေက်းရြာမွ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ပုိင္ဆုိင္သည့္ လယ္ေျမ (၁၂) ဧက ကုိလည္း ေဇာ္မတက္ ေက်းရြာရွိ ကုိင္းႀကီး န.တ.လ ရြာသားမ်ား အတင္းအဓမၼ သိမ္းယူလုိက္ေၾကာင္း၊ ဒုခ်ီးရားတန္းမွ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ပုိင္ဆုိင္သည့္ လယ္ေျမ အခ်ဳိ႕ကုိ ခေရၿမဳိင္ န.တ.လ ရြာသားမ်ား အတင္းအဓမၼ သိမ္းယူလုိက္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သို႔ေျပာသည္။
Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus