ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ျမန္မာ့ မီဒီယာထဲက အလြဲမ်ား အမွတ္စဥ္ နံပါတ္ (၁)

ေမာင္သစၥာ (ရခုိင္ျပည္)

RB News
15.10.2016

Frontier သတင္းေထာက္ ျမတ္ေက်ာ္သူက သတင္းအမွားမ်ား ေရးသား၍ ဝါဒျဖန္႔ေဝၿပီး ေဒသအတြင္း မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္လာေအာင္ လံႈေဆာ္ေနေၾကာင္း သူ၏ သတင္းမွား တစ္ပုဒ္ကုိ ေထာက္ျပ၍ ေျပာျပခ်င္ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ က်ီးကန္းျပင္ ေက်းရြာ အေျခစုိက္၊ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဌာနခ်ဳပ္၊ ငါးခူရ နယ္ျခားေစာင့္စခန္း ႏွင့့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကုိးတန္ေကာက္ ေက်းရြာအေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ ကင္းစခန္းတို႔တြင္ လြန္ခ့ဲေသာ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္၊ ညသန္းေခါင္ေက်ာ္အခ်ိန္တြင္ အမည္မသိ လူအုပ္စုမ်ားႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ အၾကား အျပန္အလွန္ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခ့ဲပါသည္။ ထိုသုိ႔ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ အျပန္အလွန္ တိုက္ခိုက္မႈတြင္ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ က်ဆုံးမႈမ်ား ရိွခ့ဲသည္ဟု အစုိးရ၏ သတင္း ထုတ္ျပန္မႈအရ သိရိွရသည္။

ယင္းေန႔မွ စ၍ Frontier သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ျဖစ္သူ ျမတ္ေက်ာ္သူက ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္း ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းလိုက္ၿပီး ေရးသား ေနလ်က္ရိွရာ ၎၏ သတင္းအမ်ားစုမွာ အမွားမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာ ေဒသ၏ အေျခအေနမွန္ႏွင့္ အလြန္ပင္ ကြာျခားလြန္းေနေၾကာင္း၊ ဘက္လိုက္မ်ား ရိွေနေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရိွရပါသည္။ 

ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ "ေမာင္ေတာ၊ အလယ္သံေက်ာ္တြင္ ထိေတြ႔မႈ ျပင္းထန္ေန၍ ေဒသခံမ်ား ၿမိဳ႕ေပၚသုိ႔ ထြက္ေျပး" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရးသားခ့ဲသည့္ သူ၏ သတင္းမွာ ထိုေဒသ၏ အေျခအေနမွန္ႏွင့္ လုံးဝလြဲမွားေနေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရိွရသည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔၌ ေမာင္ေတာ ေတာင္ပိုင္း၏ အေျခအေနသည္ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္ခ့ဲပါသည္။ ယခုထိလည္း ေအးေဆးတည္ၿငိမ္ေနပါသည္။

ထိုေန႔မနက္ပိုင္း၌ အလယ္သံေက်ာ္ နယ္ျခားေစာင့္ နယ္ေျမစခန္း ျခံဝင္းအတြင္းတြင္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ေသနတ္ပစ္ ေလ့က်င့္ခ့ဲတာပဲ ရိွသည္ ဟု အလယ္သံေက်ာ္ ေဒသခံမ်ားက ေျပာျပသည္။ ထုိသုိ႔ အေျခအေနကုိ Frontier သတင္းေထာက္ ျမတ္ေက်ာ္သူက အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား စစ္ပြဲျဖစ္ေနသည္ဟု လက္လြတ္စပယ္ သတင္းမွား ေရးသားၿပီး ဝါဒျဖန္႔ခ့ဲသည္။ ၎အေနျဖင့္ အလယ္သံေက်ာ္ နယ္ေျမစခန္းရိွ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ တစ္ဦးထံမွ စစ္ပြဲျဖစ္ေနသည္မွာ ဟုတ္မဟုတ္ ေမးျမန္း အတည္ျပဳၿပီးမွသာ သတင္းေရးသားခ့ဲရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုသုိ႔ ေမးျမန္းျခင္း မျပဳဘဲ လက္လြတ္စပယ္ သတင္းေရးသားခ့ဲျခင္းသည္ အင္မတန္ ႐ုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္ပါသည္။

Frontier သတင္းေထာက္ ျမတ္ေက်ာ္သူသည္ သတင္းအလိုက္ ေၾကးရသည့္ ေၾကးစား သတင္းေထာက္ တစ္ဦးလား။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ခ်င္ေနသူ မ်ား၏ အသုံးခ်ခံ သတင္းေထာက္ တစ္ဦးလား။ က်ေနာ္ ေမးခြန္းထုတ္ပါရေစ။

Frontier သတင္းဌာ၏ တာဝန္ရိွ ပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ ဘက္လိုက္ျခင္းကင္း၍ မွ်တေသာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တင္ဆက္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ေဆာ္ဪထားသည့္အတိုင္း ၎တို႔သတင္းေထာက္ ျမတ္ေက်ာ္သူ၏ သတင္းမွားမ်ားကုိ စီစစ္ၿပီးမွ ေရးသားျဖန္႔ေဝရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ "ေမာင္ေတာ၊ အလယ္သံေက်ာ္တြင္ ထိေတြ႔မႈ ျပင္းထန္ေန၍ ေဒသခံမ်ား ၿမိဳ႕ေပၚသုိ႔ ထြက္ေျပး" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရးသားခ့ဲသည့္ သတင္းအမွားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း စာဖတ္သူ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကုိ ေတာင္းပန္ဖို႔ လိုပါသည္။

ဒီမိုကေရစီသုိ႔ ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ အစုိးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စတုတၳ မ႑ိဳင္ျဖစ္သည့္ မီဒီယာမ်ား၏ တရားလြန္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သတင္းအမွားေရးသား၍ ႐ိုးသားသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကုိ အလြဲသုံးစား လုပ္ခ့ဲေသာ Frontier သတင္းေထာက္ ျမတ္ေက်ာ္သူကုိ အေရးယူေပးႏိုင္ရန္ ေထာက္ျပ ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

Frontier သတင္းလင့္ခ္ -- http://frontiermyanmar.net/mm/news/2915

ဤသည္မွာ ျမန္မာ့ မီဒီယာထဲက အလြဲမ်ား အမွတ္စဥ္ နံပါတ္ (၁) ျဖစ္ပါသည္။


ေမာင္သစၥာ(ရခိုင္ျပည္)Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus