ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဦးရွည္က် ေက်းရြာတြင္း ၀င္ေရာက္ လုယက္၍ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ စစ္သားမ်ား၏ စာရင္းအခ်ဳိ႕ ကုိယ္ပုိင္နံပါတ္မ်ားႏွင့္ တကြ ရရွိ

RB News

30.10.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ဦးရွည္က် ေက်းရြာသုိ႔ ေအာက္တုိဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္း တြင္ စစ္သားမ်ား ၀င္ေရာက္လာၿပီး၊ ေဒသခံမ်ားထံမွ လုယက္ျခင္း၊ အိမ္အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ရုိက္ႏွက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ ဗလီအတြင္းတြင္ စခန္းခ်၍ ဘာသာေရး ေစာ္ကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။ 

ေအာက္တုိဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁း၃၀ အခ်ိန္တြင္ စစ္သားမ်ားသည္ န.တ.လ ရြာသားမ်ားႏွင့္ အတူ  ဦးရွည္က် ေက်းရြာအုပ္စုသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာကာ အေနာက္ရြာရွိ ဗလီႏွင့္ အေနာက္ရြာအနီးရွိ ဘာသာေရး ေက်ာင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ ကုရ္အာန္က်မ္းစာမ်ားကုိ စုတ္ျဖဲ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အဖြဲ႔ ၄ ဖြဲ႔ခြဲကာ တစ္ဖြဲ႔က ေျမာက္ရြာရွိ ဗလီသုိ႔ သြားေရာက္၍ ဗလီတြင္းရွိ ကုရ္အာန္က်မ္းစာမ်ားကုိ စုတ္ျဖဲဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အျခားႏွစ္ဖြဲ႔က အလယ္ရြာႏွင့္ ေစ်းအနီးရွိ ဗလီမ်ားကုိ သြားေရာက္၍ ဘာသာေရး ေစာ္ကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

ထုိ႔ေနာက္ စစ္သားအဖြဲ႔ (၄) ဖြဲ႔သည္ ၎တုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ရြာမ်ားရွိ ေနအိမ္မ်ားမွ စိတ္တုိင္းက် လုယက္ခဲ့ၿပီး၊ အိမ္အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားကုိ ရုိက္ႏွက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ 

စစ္သားမ်ားက ယခုကဲ့သုိ႔ ရြာအတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ ထပ္မံ အၾကမ္းဖက္ရျခင္းမွာ မီဒီယာမ်ား ေရာက္ရွိခဲ့စဥ္က မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ၍ စကားေျပာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိသြားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ 

စစ္သားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ စိတ္တုိင္းက် လုယက္၊ ရုိက္ႏွက္၊ ဖ်က္ဆီးၿပီးေနာက္ ည ၁၂ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဗလီတြင္ စခန္းခ်၍ ရြာမွ လုယက္ထားသည့္ ဆိတ္မ်ား၊ ၾကက္မ်ားကုိ ခ်က္ျပဳတ္၍ စားေသာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယေန႔ ေအာက္တုိဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ လုယက္ ယူေဆာင္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္တကြ ရြာမွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။ 

စစ္သားမ်ားသည္ ဗလီအတြင္း စခန္းခ်ေနစဥ္ အခ်ိန္တြင္ ၎တုိ႔၏ တာ၀န္ မွတ္တမ္းမ်ား ေရးသားခဲ့ၿပီး၊ ထုိထဲမွ စာရြက္ႏွစ္ရြက္ ေမ့က်န္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ စာရြက္ႏွစ္ရြက္တြင္ စစ္သားမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္အမွတ္မ်ားပါ ပါရွိသည္။

စစ္သားမ်ား၏ တာ၀န္မွတ္တမ္းမ်ား 
ဦးရွည္က် ေက်းရြာသုိ႔ ေအာက္တုိဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔က စစ္သားမ်ား ၀င္ေရာက္၍ လုယက္၊ ဖ်က္ဆီးၿပီးေနာက္ ရုိက္ကူးထားသည့္ ဓါတ္ပုံ အခ်ဳိ႕ 


Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus