ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ၾကက္ရုိးျပင္၊ လူပန္းျပင္ရြာမွ ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသမီး တစ္ဦး၏ ထြက္ဆုိခ်က္
RB News
18.11.2016

ဒီအသံဖုိင္ကုိ လူပန္းျပင္ရြာ၊ ၾကက္ရုိးျပင္ေက်းရြာအုပ္စုကေန ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔ မနက္ ၁၁ နာရီမွာ ပုိ႔ေပးတာပါ။

ဒီအသံဖုိင္မွာ --

ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသမီးက --

ၿငိမ္းခ်မ္းမႈအေပါင္းခေညာင္းပါေစ။
ရြာက အစ္ကုိ၊ေမာင္ေတြကုိ ေျပာေနတာပါ။
သူတုိ႔ [စစ္သားေတြ] က ကၽြန္မတုိ႔ကုိ ၿခံ၀င္းထဲေခၚထုတ္လာတယ္။
ကၽြန္မတုိ႔ အ၀တ္အစားေတြထဲကုိ လက္ေတြထည့္ၿပီး အၾကမ္းဖက္တယ္။
ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ကုိ အိမ္ထဲကုိ ေခၚသြားၿပီး အၾကမ္းဖက္တယ္။
မိန္းကေလးငယ္ေတြကုိလည္း အိမ္ထဲေခၚသြားၿပီး အၾကမ္းဖက္တယ္။
ၿပီးေတာ့သူတုိ႔တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ [စစ္သားေတြ] ထြက္လာတယ္။
ကၽြန္မတုိ႔ ဒီတုိင္းျပည္မွာ ဘယ္လုိေနၾကမလဲ။
ကၽြန္မတုိ႔အတြက္ဆုေတာင္းေပးပါ။
ကၽြန္မကုိလည္း သူတုိ႔အၾကမ္းဖက္တယ္။ အခုေလးဘက္ေထာက္ထြက္လာတယ္။
အစ္ကုိေတြ၊ ေမာင္ေတြ ကၽြန္မတုိ႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါ။
ကၽြန္မ ဆက္မေျပာႏုိင္ေတာ့ဘူး။

ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသားက --

ၿငိမ္းခ်မ္းမႈအေပါင္းခေညာင္းပါေစ။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူပန္းျပင္ရြာ၊ ၾကက္ရုိးျပင္ေက်းရြာအုပ္စုကေန ေျပာေနတာပါ။
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈအေပါင္းခေညာင္းပါေစ။
ဒါကုိနားေထာင္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါ။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ လူတီဖရာမ္ဆုိတာ ရုိဟင္ဂ်ာရြာ နာမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာလုိ လူပန္းျပင္ရြာလုိ႔ ေခၚၾကတယ္။

အသံဖုိင္တင္သူရဲ့ မွတ္ခ်က္ ။ ။ အမ်ဳိးသမီးေတြက မုဒိမ္းက်င့္ခံရတာျဖစ္ၿပီး၊ ေျပာေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီးရဲ့ ႏႈတ္က မုဒိမ္းက်င့္ခံရတာကုိ ေျပာမထြက္လုိ႔ လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရတဲ့ ပုံစံနဲ႔ ေျပာထားတယ္။ သူေျပာတဲ့အတုိင္း ဘာသာျပန္ေပးထားတာပါ။Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus