ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

Civil Rights Movement ၏ အထူး ေမတၱာရပ္ခံခ်က္


ေန႔စြဲ၊ ၂၀၁၆ ခု ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္

အထူး ေမတၱာရပ္ခံခ်က္

ျပည္တြင္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွတို႔အား မတရားသျဖင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း အဓမၼက်င့္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း၊ အိုးအိမ္ ဥစၥာ လယ္ယာတို႔အား ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ လူမ်ိဳးတံုး သုတ္သင္သည္ ထိ က်ဴးလြန္ေနမႈမ်ား။ ျမန္မာ မြတ္ဆလင္ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမတို႔အား မတရားေသာ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ အျပစ္ရွာ ဖမ္းဆီးေနျခင္း၊ ေထာင္ခ်ေနျခင္း၊ ဘာသာေရး အေဆာက္အဦးတို႔အား အတင္း အဓမၼ ပိတ္ပင္ျခင္း ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား အျပင္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာ သိမ္ငယ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားမွ “ဘဂၤလီ” တံဆိပ္ထု လႈံ႔ေဆာ္ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္-- မခံမရပ္ ႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ ခံစားေနရသည္ နာၾကည္းေနရသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Civil Rights အဖြဲ႔ႏွင့္ ညီအစ္ကို ရိုဟင္ဂ်ာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာမြတ္ဆလင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ နားလည္ခံစားေပးႏိုင္ပါသည္။

အဆိုပါ ရာဇ၀တ္မႈတို႔အား က်ဴးလြန္ေသာ၊ က်ဴးလြန္ရန္ ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္ေပးေသာ ရာဇ၀တ္ေကာင္ တို႔အား ဤေန႔ ဤရက္မွ စ၍- ျပင္းထန္ျပတ္သား ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ (ကမၻာ့ ဥပေဒ ေဘာင္တြင္းမွ) ဆက္တုိက္ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရိုဟင္ဂ်ာ ျမန္မာမြတ္ဆလင္ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ အေပါင္းအား အသိေပးလိုပါသည္။

အေရးယူသည္ ဆိုျခင္းမွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ားကိုသာ အေရးယူရျခင္း ျဖစ္၍- ဘ၀ေပး အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပည္ပတြင္ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနရေသာ အျပစ္မဲ့သူမ်ား မပါ၀င္ပါ။ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ယူေအအီး၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ စေသာ မြတ္ဆလင္ လူမ်ားစုေနထိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ား အပါအ၀င္ အျခားေသာ (ထုိင္းႏိုင္ငံကဲ့သို႔) ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေန ရေသာ- (ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား) ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ မည္သည့္ အျပစ္မဲ့ လူသား တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကိုမွ် မထိခိုက္ မနစ္နာရေစရန္- ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရိုဟင္ဂ်ာ ျမန္မာမြတ္ဆလင္ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ တစ္ဦးခ်င္းစီတြင္ တာ၀န္ရွိေနပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ရွိေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ Civil Rights အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ျဖင့္ နီးစပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း - အျပစ္မဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ အားလံုးကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လက္လွမ္းျပင္ဘက္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ ျမန္မာမြတ္ဆလင္ ညီအစ္ကိုေမာင္အားလံုးကိုလည္း ထပ္တူထပ္မွ် ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

မည္သူ တရားပ်က္ပ်က္၊ မိမိဘက္မွ တရားမပ်က္ရန္ လြန္စြာ အေရးႀကီးပါသည္။ တရားေသာ သူမ်ားသည္သာ ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတိုင္ျဖင့္ အပ္စပ္ေၾကာင္းကိုလည္း သတိမေမ့ေစလိုေၾကာင္း ထပ္မံ၍ ေမတၱာရပ္ခံ လုိပါသည္။ -မုဟမၼဒ္တြာေဟရ္ (ေဌးလြင္ဦး)
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ
Civil Rights Movement

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus