ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဘူးသီးေတာင္ အေျခစုိက္ ခမရ (၅၅၂) က နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေဒသခံမ်ားထံမွ ေငြညွစ္လ်က္ရွိ

RB News
4.11.2016

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ အေျခစုိက္ ခမရ (၅၅၂) တပ္ရင္းမွ စစ္သားမ်ားက နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေဒသခံမ်ားထံမွ ေငြညွစ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

“ညမထြက္ရ အမိန္႔ ည (၆) နာရီ ကေန မနက္ (၆) နာရီ အတြင္းမွာ အိမ္ထဲမွာ ကေလးေတြ စာက်က္ဖုိ႔ မီးေတာင္ ထြန္းလုိ႔မရဘူး။ မီးထြန္းတာ ေတြ႔တာနဲ႔ ရုိက္ႏွက္ၿပီး ေငြညွစ္ေနတယ္။” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

“အိမ္ၿခံ၀င္းေတြက ၿခံစည္းရုိးေတြကုိ ျဖဳတ္ခုိင္းတဲ့ အျပင္ ႏွစ္ထပ္အိမ္ဆုိရင္ ေအာက္ထပ္က အကာအရံေတြပါ ျဖဳတ္ခုိင္းေနတယ္။ ျဖဳတ္တာ ေႏွာင့္ေႏွးရင္လည္း ရုိက္ႏွက္ၿပီး ေငြညွစ္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဒသခံေတြဆီက ပုံစံေပါင္းစုံနဲ႔ ေငြညွစ္ေနတယ္” အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။

“သူတုိ႔လုပ္ေနတဲ့ ပုံစံနဲ႔ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဒသခံေတြ ေနရပ္စြန္႔ခြာၿပီး ထြက္ေျပးရမလုိ ျဖစ္ေနၿပီ” ဟု ၎က ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားသည္။

ခမရ (၅၅၂) မွ ဗုိလ္ႀကီးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ အဖြဲ႔က ဘုိးႀကီးေခ်ာင္း ေက်းရြာမွ ဦးေရာ္ဖိတ္ (ဘ) ဦးေအေကရာမ္ ကုိ အသုံးခ်၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဒသခံမ်ားထံမွ ႏုိ၀င္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ ေငြညွစ္ခဲ့သည္။

(၁) ဦးေကာ္မာလ္အုဒိန္ (ဘ) ဦးအီႏုစ္ - ဘုိးႀကီးေခ်ာင္းရြာမွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္းခြဲ
(၂) ဦးေဇာ္ေကာ္ရီယာ (ဘ) ဦးႏူရ္အာေလာမ္ - ဘုိးႀကီးေခ်ာင္းရြာမွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္းခြဲ
(၃) ဦးေဖာ္ယာစ္ (ဘ) ဦးေဘာ္ဒီရာမန္ - ဘုိးႀကီးေခ်ာင္းရြာမွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္းခြဲ
(၄) ဦးမာမတ္အာယုပ္ (ဘ) ဦးအာမီရ္းဟူစိန္း - ဘုိးႀကီးေခ်ာင္းရြာမွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ တစ္သိန္း
(၅) ဦးရွကူရ္ (ဘ) ဦးေရာ္မ္ဇာန္အလီ - ဘုိးႀကီးေခ်ာင္းရြာမွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ တစ္သိန္း

အဆုိပါ ဗုိလ္ႀကီးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ေအာက္တုိဘာလ (၃၁) ရက္ေန႔က ဆင္ေသရြာမွ ဦးဟာမိတ္ဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးနာဇီရ္ဟူေဆာင္းကုိ အသုံးခ်၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဒသခံမ်ားထံမွ ေငြညွစ္ခဲ့သည္။ အသုံးခ်ခံရသူကလည္း အသုံးခ်ခံရသည္ကုိ အခြင့္ေကာင္းယူကာ ရြာသားမ်ားထံမွ ၀ါးမ်ား၊ ထင္းမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ေတာင္းယူခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

(၁) ဦးဟာမိတ္ဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးမာမတ္ခါန္ - ဆင္ေသရြာမွ - ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ သုံးသိန္း
(၂) ဦးကာလူမ်ာ (ဘ) ဦးယာကုပ္မ်ာ - ဆင္ေသရြာမွ - ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္း
(၃) ဦးမာမတ္ေအာ္လီ (ဘ) ဦးမာမတ္အလီ - ဆင္ေသရြာမွ - ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ငါးေသာင္း
(၄) ဦးေမာ္နီရာမန္ (ဘ) ဦးေဖာ္ဇာအာမတ္ - ဆင္ေသရြာမွ - ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္း

ခမရ (၅၅၂) မွ ဒုတပ္ၾကပ္ ေက်ာ္ႏုိင္ေအးက သဂၤနက္ ေက်းရြာမွ ဦးအန္၀ါရ္ (ဘ) ဦးအုစ္မာန္ေဂၚနီ ကုိ အသုံးခ်၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဒသခံမ်ားထံမွ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔တြင္ ေငြညွစ္ခဲ့သည္။

(၁) ေဒၚဆာဘဲရာခါတူ (ဘ) ဦးဆူေလမန္ - ဘုိးႀကီးေခ်ာင္းရြာမွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္းခြဲ
(၂) ဦးႏူရူလ္ေဟာက္ (ဘ) ဦးအဒူေဇာ္ေဘာ္ရ္ - ဘုိးႀကီးေခ်ာင္းရြာမွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ တစ္သိန္းတစ္ေသာင္း
(၃) ဦးအန္၀ါရ္၀ါး (ဘ) ဦးဂ်ာေဖာ္ရ္ႏွင့္ အေပါင္းပါ (၃) ဦး - ဘုိးႀကီးေခ်ာင္းရြာမွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ တစ္သိန္း
(၄) ဦးေဖာ္ဇူး (ဘ) ဦးအစၥမုိင္ - ဘုိးႀကီးေခ်ာင္းရြာမွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္း
(၅) ဦးအာလီမ်ာ (ဘ) ဦးေမာ္ေတာ္ေလာဖ္ - ဘုိးႀကီးေခ်ာင္းရြာမွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္း
(၆) ဦးဆုလ္တာန္ (ဘ) ဦးမုဇာရ္မ်ာ - ဘုိးႀကီးေခ်ာင္းရြာမွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ရွစ္ေသာင္း
(၇) ဦးဟုိက္ရုလ္အစၥလာမ္ (ဘ) ဦးေဆာ္မီယုဒိန္ - ဘုိးႀကီးေခ်ာင္းရြာမွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ရွစ္ေသာင္း
(၈) ဦးအီဆုပ္ (ဘ) ဦးယာစီးန္ - ဘုိးႀကီးေခ်ာင္းရြာမွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ တစ္သိန္း
(၉) ဦးေမာ္ေတာ္ေလာဖ္ (ဘ) ဦးေရာ္ဖိတ္ - ဘုိးႀကီးေခ်ာင္းရြာမွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ တစ္သိန္း
(၁၀) ဦးမုဂ်မၼာလ္ (ဘ) ဦးအာမီးရ္ႏွင့္ အေပါင္းပါ (၂) ဦး - ဘုိးႀကီးေခ်ာင္းရြာမွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ တစ္သိန္း
(၁၁) ဦးဂ်ီယာဘူ (ဘ) ဦးအဒူေရာ္ေဇာက္ - မားဇီရြာမွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ တစ္သိန္း
(၁၂) ဦးဂ်ဴႏုိက္ဒ္ (ဘ) ဦးအာဘူကာလာမ္ - မားဇီရြာမွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ငါးေသာင္း
(၁၃) ဦးေဖြယာစ္ (ဘ) ဦးအန္ဒါဟူစိန္း - မားဇီရြာမွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ငါးေသာင္း
(၁၄) ဦးေနာ္ဆိမ္ (ဘ) ဦးေမာ္ဂုလ္မ်ာ - မိေက်ာင္းေစ်းရြာမွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္း ခုႏွစ္ေသာင္း
(၁၅) ဦးရႈနာမ်ာ (ဘ) ဦးဒူဒူမ်ာ - ဘုိးႀကီးေခ်ာင္းရြာမွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ငါးေသာင္း
(၁၆) ဦးမာမတ္ေဇာ္လိလ္ (ဘ) ဦးဒူဒူမ်ာ - ဘုိးႀကီးေခ်ာင္းရြာမွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ငါးေသာင္း
(၁၇) ဦးေရွာ္ဖီအုလႅာ (ဘ) ဦးအာဘူလ္ဟူစိန္း - ဘုိးႀကီးေခ်ာင္းရြာမွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ငါးေသာင္း
(၁၈) ဦးအာဘူလ္ကာလာမ္ (ဘ) ဦးေနာ္ေဆာ္ေရာ္ဒိန္ - ဘုိးႀကီးေခ်ာင္းရြာမွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ငါးေသာင္း

ထုိ႔အျပင္ ဒုတပ္ၾကပ္ ေက်ာ္ႏုိင္ေအး သည္ ဘုိးႀကီးေခ်ာင္းရြာရွိ က်န္သည့္ အိမ္မ်ားမွလည္း ေငြက်ပ္ ႏွစ္ေသာင္းမွ ငါးေသာင္းထိ ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

စစ္သားမ်ားက လက္နက္ႏွင့္ အာဏာကုိ အသုံးျပဳ၍ ေဒသခံမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ေငြညွစ္ေနျခင္းမ်ားကုိ အထက္အာဏာပုိင္မ်ားက အျမန္ဆုံး ရပ္တန္႔၍ အေရးယူေပးရန္ ေတာင္းဆုိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus