ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေက်းရြာ ၃၅ ရြာကုိ ေဆာ္ဒီမွ ကူညီမည့္ အစီအစဥ္ကုိ OIC က ႀကဳိဆုိ

RB News

7.11.2016

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ာႏုိင္ငံ ဘုရင္ ဆဲလ္မာန္၏ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ပံ့သည့္ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔ (KS-RELIEF) က အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား အဖြဲ႔ (IOM) မွ တဆင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ေက်းရြာ (၃၅) ရြာ အတြက္ လူသားခ်င္း စာနာသည့္ အေထာက္အပံ့မ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ကူညီရန္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစၥလာမစ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႔ (OIC) က ႀကဳိဆုိလုိက္ေၾကာင္း ႏုိ၀င္ဘာလ (၆) ရက္ေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

KS-RELIEF က ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ေက်းရြာ (၃၅) ရြာတြင္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေန႔စဥ္ လူေနမႈ ဘ၀ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလွစီး၍ ထြက္ေျပးေနရသည္မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း OIC ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

OIC ၏ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား အဖြဲ႔က OIC အဖြဲ႔၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (NGO) မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ လုိအပ္ေနသူမ်ားအား ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ာႏုိင္ငံ ကဲ့သုိ႔ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ပံ့ေရး အကူအညီမ်ား ေပးရန္ တုိက္တြန္း ထားသည္။

က်ီးကန္းျပင္ အလယ္ရြာရွိ ေနအိမ္မ်ားမွ ႏွင္ထုတ္ခံခဲ့ရသူမ်ား

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus