ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေဆာ္ဒီႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား တစ္သိန္းကုိးေသာင္းေက်ာ္ကုိ ေနထုိင္ခြင့္ လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပး

RB News
26.1.2017

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား တစ္သိန္းကုိးေသာင္းေက်ာ္ကုိ ေလးႏွစ္ သက္တမ္းရွိသည့္ Iqama ဟုေခၚသည့္ ေနထုိင္ခြင့္လက္မွတ္ အခမဲ့ထုတ္ေပးလုိက္ေၾကာင္း ေဆာ္ဒီႏုိင္ငံမွ အဂၤလိပ္သတင္းစာ တစ္ေစာင္ျဖစ္သည့္ Saudi Gazette တြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ာႏုိင္ငံ၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ ေနထုိင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားကုိ အလုပ္ရွင္မ်ားက တာ၀န္ယူေပးရၿပီး၊ ယခုထုတ္ေပးလုိက္သည့္ ေနထုိင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားကုိလည္း ကုမၸဏီမ်ား၊ ပုဂၢလိက အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းငယ္ ပုိင္ရွင္မ်ားက တာ၀န္ယူေပးထားေၾကာင္း အဆုိပါ သတင္းတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ 

ေနထုိင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ား သက္တမ္းတုိးလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ အသစ္ထုတ္ေပးလွ်င္ ျဖစ္ေစ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ေပးေဆာင္ရေသာ္လည္း ေဆာ္ဒီဘုရင္၏ အမိန္႔ျဖင့္ အခမဲ့ ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းသည္။ ယခုေနထုိင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မကၠာဟ္ၿမဳိ႕ေတာ္ ဘုရင္ခံ Prince Khaled Al-Faisal ထံ ဇန္န၀ါရီလ (၂၅) ရက္ေန႔က အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းၿပီးေနာက္ သတင္းဌာနမ်ားမွ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ယခင္ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ ေနထိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားက သက္တမ္းတုိးေပးျခင္း ရပ္တန္႔ထားခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုတဖန္ သက္တမ္းတုိး ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သက္တမ္းလြန္ေၾကးမ်ားလည္း ေကာက္ခံျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု သက္တမ္းတုိးေပးျခင္းေၾကာင္း ၇၄၂၈ ဦး၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏုိင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Saudi Gazette ၏ သတင္းတြင္ ေရးသားထားသည္။ 

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ာႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရုိဟင္ဂ်ာ ၃ သိန္းေက်ာ္ ေနထုိင္လ်က္ရွိၿပီး၊ ၎တုိ႔မွာ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ နဂါးမင္း စီမံခ်က္ စတင္ၿပီးေနာက္ ေရာက္ရွိသူမ်ား၊ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ျပည္သာယာ စီမံကိန္း ေနာက္ပုိင္း ေရာက္ရွိသူမ်ား အျပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေရာက္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

ယခု ေနထုိင္ခြင့္ လက္မွတ္ရရွိသူအမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

ေဆာ္ဒီႏုိင္ငံတြင္ ထုတ္ေပးသည့္ ေနထုိင္ခြင့္လက္မွတ္ ပုံစံ

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus