ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရုိဟင္ဂ်ာေတြ ႏုိင္ငံသားစစ္စစ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ရာစုႏွစ္ခ်ီၿပီး လယ္ယာေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ရခဲ့တာျဖစ္

ယ်ာတင္ (ရုိဟင္းသား)
RB News
23.2.2017

ႏိုင္ငံသား မဟုတ္သူမ်ား ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မရိွေစဖို႔ ဆိုၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွာ အဆိုတင္မယ္ ဆိုတ့ဲ သတင္းတစ္ပုဒ္ ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ အ့ဲဒီသတင္းကုိ ဒီမွာ ဖတ္လို႔ရပါတယ္။ https://goo.gl/e8zdXR

ဒီအဆိုဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြ ပိုင္ဆိုင္ေနတ့ဲ လယ္ယာေျမေတြကုိ သိမ္းဆည္းဖို႔ မတရား လုပ္ၾကံေနမႈ တစ္ခုပဲဆိုတာကုိ အသိဉာဏ္ရိွသူတုိင္း ရိပ္မိေနေလာက္ပါၿပီ။

ဒီေတာ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြ လယ္ယာေျမ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရေနတာ ဘယ္တုန္းက စၿပီးေတာ့လဲ။ မေန႔တစ္ေန႔ကမွ လယ္ယာေျမ ပိုင္ဆိုင္လာေနတာလား။ ဒါမွမဟုတ္ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ကလား။ ဒါမွမဟုတ္ ရာစုႏွစ္ခ်ီၿပီးကတည္းကလား။ ဒီအခ်က္ေတြကုိ က်ေနာ္တို႔ ေသခ်ာ သိဖို႔လိုတယ္။ တကယ္ေတာ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြ မေန႔တစ္ေန႔ကမွပဲ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္လာတာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာေတာ့ သိပ္မွန္ကန္ေနတ့ဲ အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေျပာရရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ တက္လာတ့ဲ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျမန္မာအစုိးရေတြမွာ လယ္ယာေျမ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒရိွခ့ဲတယ္။ အ့ဲဒီဥပေဒမွာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား လယ္ယာေျမမပိုင္ဆိုင္ရ ဆိုတ့ဲ ဥပေဒလည္း ပါခ့ဲပါတယ္။ ဒီေတာ့ အ့ဲဒီ ေခတ္အဆက္ဆက္ အစုိးရေတြက ဘာေၾကာင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကုိ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ျပဳခ့ဲတာလဲ။ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြသာ ႏိုင္ငံျခားသား ျဖစ္ခ့ဲရင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အစုိးရေတြက ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕ လယ္ယာေျမေတြကုိ ဘာေၾကာင့္ မသိမ္းဆည္းလိုက္ခဲ့တာလဲ။ စဥ္းစားတတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။

အခုမွလာၿပီး ႏိုင္ငံသားမဟုတ္လို႔ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရိွေစရဘူး ဆုိၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာ အဆိုတင္မယ္ဆိုရင္ အ့ဲဒီ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္ဘူးဆိုတ့ဲ လူေတြက ဘာေၾကာင့္  ရာစုႏွစ္ခ်ီၿပီး လယ္ယာေျမေတြ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရခ့ဲတာလဲ။ ဒီေမးခြန္းကုိ ေျဖႏိုင္မွသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕ လယ္ယာေျမေတြကုိ သိမ္းဆည္းဖို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ အဆိုတင္ပါ။

ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားဆီက လယ္ယာေျမေတြ သိမ္းဆည္းၿပီး လယ္ယာမ့ဲေနတ့ဲ ႏိုင္ငံသားမ်ားကုိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးမယ္ ဆိုတာ ဘာသေဘာလဲ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံက မေန႔တေန႔ကမွ ဝင္လာတ့ဲ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရခိုင္လူမ်ဳိးေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး သိမ္းဆည္းခ်င္ဟန္ ရိွပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ဒီႏိုင္ငံထဲ ေနလာတ့ဲ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြက ႏိုင္ငံျခားသား ျဖစ္သြားၿပီး မေန႔တေန႔ကမွ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံက လူသိ႐ွင္ၾကား ဝင္လာတ့ဲ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသား - ရခိုင္ေတြက ႏိုင္ငံသား ျဖစ္သြားေရာလား။ ဒ့ဲပဲေျပာပါ။ အစၥလာမ္ဘာသာကုိးကြယ္သူမ်ားဆီက လယ္ယာေျမေတြ သိမ္းဆည္းၿပီး ဗုဒၶဘာသာကုိးကြယ္ေနသူမ်ားကုိ လႊဲေပးမယ္လို႔ ဒ့ဲသာေျပာလိုက္ရင္ ပိုမွန္ကန္ပါလိမ့္မယ္။

န.ဝ.တ အစုိးရက ႐ိုဟင္ဂ်ာပိုင္ ေျမယာေတြ အမ်ားႀကီး သိမ္းဆည္းခ့ဲတယ္။ အစုိးရ ရံုးခန္းေတြ ေဆာက္ဖို႔အတြက္ သိမ္းခ့ဲတာ ရိွတယ္။ န.တ.လ ေက်းရြာ တည္ေပးဖို႔နဲ႔ န.တ.လ ေတြကုိ လုပ္ကုိင္စားေသာက္စရာေတြ ဖန္တီးေပးဖို႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာပိုင္ လယ္ယာေျမေတြ ဧကေပါင္း သိန္းနဲ႔ခ်ီ သိမ္းခ့ဲတာ ရိွတယ္။ အစုိးရရဲ႕ အျခား စီမံကိန္းေတြအတြက္လည္း သိမ္းဖူးတာ ရိွတယ္။ ဒါေပမယ့္ အ့ဲလို သိမ္းဆည္းခ့ဲတာက အာဏာအားနဲ႔ မတရားသိမ္းဆည္းခ့ဲတာသာ ျဖစ္တယ္။

စိတ္ဝင္စားစရာတစ္ခုက အ့ဲလိုမ်ဳိး အာဏာအားနဲ႔ သိမ္းဆည္းခ့ဲတာေတာင္ န.ဝ.တ အစုိးရက စနစ္တက် လုပ္ၾကံ အကြက္ဆင္ၿပီးမွ လယ္ယာေျမေတြကုိ သိမ္းဆည္းခ့ဲတာပါပဲ။ ဥပမာ- သူတို႔ သိမ္းခ်င္တ့ဲ လယ္ယာေျမေတြကုိ Back Date နဲ႔ စာရင္းျပဳတယ္။ ဒီလယ္ယာေျမေတြကုိ မူလပိုင္႐ွင္ေတြက ဆယ္စုႏွစ္အထိ စားက်က္ေျမအျဖစ္ အသုံးမျပဳတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရမွ မလႊဲမေရွာင္သာ သိမ္းဆည္းလိုက္ရတာ ျဖစ္တယ္ဆိုတ့ဲ ပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ ေသခ်ာ အပင္ပန္းခံ လုပ္ၾကံ စားရင္းျပဳစုခ့ဲၿပီးမွ သိမ္းဆည္းခ့ဲတာျဖစ္တယ္။ '႐ိုဟင္ဂ်ာေတြ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္လို႔ သူတို႔ရဲ႕လယ္ယာေျမေတြ သိမ္းဆည္းခ့ဲတာပါဆိုၿပီး ဘယ္တုန္းကမွ အမိန္႔စာ ထုတ္တာ မရိွခ့ဲဘူး။ သူတို႔ လိုသေလာက္ကုိပဲ အာဏာအားနဲ႔ အထက္က ေျပာျပသလို ပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ လုပ္ၾကံ စာရင္းျပဳစုၿပီးမွ လယ္ယာေျမေတြ သိမ္းခ့ဲတာသာျဖစ္ျပီး က်န္လယ္ယာေျမေတြကုိ မူလပိုင္႐ွင္ေတြ ဆက္လက္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရခ့ဲတာပါပဲ။

တကယ္လို႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြသာ ႏိုင္ငံျခားသား ျဖစ္ခ့ဲမယ္ဆိုရင္ လယ္ယာေျမ သိမ္းခ့ဲတာမွာ နာမည္ဆုိးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားခ့ဲတ့ဲ န.ဝ.တ အစုိးရက ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕ လယ္ယာေျမေတြကုိ တစ္ခုမက်န္ သိမ္းပိုက္ခ့ဲမွာ သိပ္ေသခ်ာေနတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ အ့ဲလို မလုပ္ခ့ဲဘူး။ သူတို႔မွာ အ့ဲလို လုပ္ပိုင္ခြင့္လည္း မရိွခ့ဲဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ အေျဖက ႐ွင္းပါတယ္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြ ႏိုင္ငံသားစစ္စစ္ ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ရာ အေထာက္အထား ျပည့္ျပည့္စုံစံု ရိွေနလို္႔ပါ။

အခု ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွာတင္မယ့္ အဆိုဟာ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကုိ မ်ဳိးတုံးေအာင္ လုပ္ေနတ့ဲ လူအုပ္စုက သူတို႔ရဲ႕ မဟာစီမံကိန္း တစ္ခုကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လယ္ယာေျမအေပၚ မွီခိုၿပီး လုပ္ကုိင္စားေသာက္ ေနရတ့ဲ ဌာေန႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကုိ ႏိုင္ငံျခားသား ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး လမ္းေဘးဘဝသုိ႔ ေရာက္ေအာင္ တြန္းခ်ဖို႔ အားထုတ္ေနသူမ်ားဟာ အဓမၼတရားကုိ ဦးထိပ္ထားတ့ဲ လူလူခ်င္း ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းႏိုင္ဖို႔ စိတ္ႀကီးဝင္ေနတ့ဲ လူ႔မိစာၦေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အာဏာ႐ွင္ အစုိးရေခတ္မွာေတာင္ ဒီေလာက္ထိ လူမဆန္တ့ဲ လုပ္ရပ္မ်ဳိး မလုပ္ခ့ဲဖူးဘူး။ အခုမွ ဒီမိုကေရစီ အစုိးရလို႔ေျပာေနတ့ဲ ေခတ္မွာပဲ လူမ်ဳိးစုတစ္ခုကုိ မတရား တိုက္နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ဦးတည္တိုက္ခိုက္ေနတာကေတာ့ အင္မတန္ ႐ုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္ပါတယ္။ သူမ်ားရဲ႕ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ရာ မွီခိုအားထားရာ ဘိုးဘြားပိုင္ လယ္ယာေျမေတြကုိ အဓမၼတရားနဲ႔ သိမ္းပိုင္ခ်င္ေနတာ လူဆန္ရဲ႕လား။

တုိတိုနဲ႔ လိုရင္းေျပာရရင္ ရိုဟင္ဂ်ာေတြ ႏိုင္ငံသားစစ္စစ္မို႔လို႔ ႏွစ္အေတာ္ၾကာၾကာ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရေနတာျဖစ္ၿပီး အ့ဲလို ႏိုင္ငံသားစစ္စစ္ေတြရဲ႕ မွီခိုအားထား စားေသာက္စရာ စားက်က္ေတြကုိ ႏိုင္ငံျခားသား ေခါင္းစဥ္နဲ႔ သိမ္းဆည္းလိုက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာေတြ ရပ္တန္႔က ရပ္တန္႔သင့္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။
Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus