ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေက်ာက္ျပင္ဆိပ္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ား ပူးေပါင္း၍ ရြာသားမ်ားထံမွ ေငြညွစ္

MYARF
RB News
9.2.2017

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၊ ေက်ာက္ျပင္ဆိပ္ ေက်းရြာမွ အက်င့္ပ်က္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကုိ အသုံးခ်၍ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဟာဘိစ္အာမတ္ႏွင့္ ေက်ာက္ျပင္ဆိပ္ ေက်းရြာအေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကင္းစခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ဦးေဆာယာဒ္အာခ္ေဘာရ္ (ဘ) ဦးေဘာခ္ေကာရ္ (အသက္ ၅၀ ႏွစ္) ထံမွ ေငြက်ပ္ သိန္း ၂၀ နီးပါး ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ျပင္ဆိပ္ ေက်းရြာမွ အက်င့္ပ်က္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚ ----- (အသက္ ၃၇ ႏွစ္) က ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ခဲ့သည္။ ထုိသတင္းကုိ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ၾကားသိၿပီးေနာက္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကင္းစခန္းသုိ႔ တုိင္တန္းခဲ့ရာ ယင္းေန႔တြင္ပင္ အမ်ဳိးသမီးကုိ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၿပီး ကုိယ္၀န္မည္သူႏွင့္ ရရွိခဲ့သနည္းဟု ေမးျမန္းၿပီးေနာက္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ယင္းေက်းရြာမွ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူ ဦးေဆာယာဒ္အာခ္ေဘာရ္ (အသက္ ၅၀ ႏွစ္) ႏွင့္ ရခဲ့သည္ဟု ေျပာခုိင္းခဲ့သည္။ 

ထို႔ေနာက္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဦးေဆာယာဒ္အာခ္ဘာရ္ကုိ ၎၏ အိမ္သုိ႔ေခၚ၍ ေဒၚ ---- က ဦးေဆာယာဒ္အာခ္ေဘာရ္ႏွင့္ ကုိယ္၀န္ရရွိခဲ့သည္ဟု နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားအား တုိင္တန္းထားေၾကာင္း၊ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ခံရမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္၍၊ ေငြ (၅) သိန္းေပးပါက ကယ္တင္ႏုိင္မည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဦးေဆာယာဒ္အာခ္ေဘာရ္ကလည္း ဖမ္းဆီးညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္၍ ေငြက်ပ္ ၄ သိန္းခြဲေပးလုိက္ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဦးေဆာယာဒ္အာခ္ေဘာရ္ ထံမွ ညွစ္ယူခဲ့သည့္ေငြမ်ားကုိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားအား ခြဲေ၀မေပးဘဲ တစ္ဦးတည္း ယူခဲ့သည္။ 

နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ရြာအတြင္းသုိ႔ လာေရာက္ၿပီး ဦးေဆာယာဒ္အာခ္ေဘာရ္ကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ရွာေဖြၿပီးေနာက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ေငြက်ပ္ ၁၅ သိန္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၁၅ သိန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ၅ သိန္း၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ၅ သိန္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးက ၅ သိန္း ခြဲေ၀ယူခဲ့ၾကသည္။ 

ဦးေဆာယာဒ္အာခ္ေဘာရ္သည္ အက်င့္ပ်က္တစ္ဦးမဟုတ္ဘဲ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၎အား လုပ္ႀကံစြပ္စြဲရျခင္းမွာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ေငြညွစ္၍ ရမည္ကုိ သိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

ဇန္န၀ါရီလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ျပင္ဆိပ္ေက်းရြာမွ ဦးေဂ်ာ္မိလ္ (ဘ) ဦးေဆာယာဒ္ေကာ္ရိမ္ ဆုိသူက ၎၏ ခယ္မျဖစ္သူႏွင့္ စကားမ်ားခဲ့သည္ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ညီေတာ္စပ္သူ ရပ္မိရပ္ဖ ဦးဟာဘီအုလႅာက နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကင္းစခန္း တာ၀န္ခံ အတြက္ဟု ဆုိကာ ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။ ေငြမေပးပါက နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက လာေရာက္၍ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ တဖန္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဦးေဂ်ာ္မိလ္ ကုိ ဆင့္ေခၚ၍ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကင္းစခန္းမွဴး၏ အမိန္႔အရဟု ဆုိကာ ေငြက်ပ္တစ္သိန္း ေတာင္းခံရာ ဦးေဂ်ာ္မိလ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ညီျဖစ္သူကုိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲအတြက္ဟု ဆုိကာ ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္း ေပးခဲ့သည္ဟု ရွင္းျပေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက “အဲဒါငါမသိဘူး၊ ငါ့ကုိ တစ္သိန္းေပးရမယ္၊ မေပးရင္ ဖမ္းခံရမယ္” ဟု ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။ 

ဇန္န၀ါရီလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္လည္း ယင္းေက်းရြာမွ အီႏုစ္ (ဘ) ဦးအဒူရွကူရ္ (အသက္ ၁၄ ႏွစ္) ႏွင့္ ေကာ္လိမ္ဂ်ဴဟာရ္ (ဘ) ဦးေရွာဘိရ္ (အသက္ ၁၈ ႏွစ္) တုိ႔ အခ်င္းခ်င္း ရန္ျဖစ္ခဲ့သည္ကုိ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ တုိင္ၾကားခဲ့ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ား ေခၚလာၿပီး ေကာ္လိမ္ဂ်ဴဟာရ္ ထံမွ ေငြက်ပ္ ၂ သိန္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။ ဇန္န၀ါရီလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ တဖန္ ထပ္မံစကားမ်ားၾကရာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေကာ္လိမ္ဂ်ဴဟာရ္သည္ အီႏုစ္၏ မိခင္ျဖစ္သူကုိ အဓမၼျပဳက်င့္ရန္ ႀကံစည္ခဲ့သည္ဟု လုပ္ႀကံစြပ္စြဲ၍ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ား ေခၚလာၿပီး လုိက္လံဖမ္းဆီးသျဖင့္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ 
Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus