ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဘူးသီးေတာင္ ေက်ာက္ျဖဴသားေသကံ တာ၀န္ခံက အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေထာက္ပံ့ေၾကး ရရွိရန္ စာရင္းေပးသြင္းရမည္ဟု ဆုိကာ ေငြေကာက္ခံ

MYARF
RB News
14.8.2018

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ေက်ာက္ျဖဴသားေသကံ ေက်းရြာအုပ္စုမွ ေက်းရြာတာ၀န္ခံက ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေၾကးရရွိရန္ ေငြသြင္းရမည္ဟု ဆုိကာ ေငြက်ပ္ တစ္ေသာင္းစီ ေကာက္ခံခဲ့သည္။ 

ၾသဂုတ္လ (၁၂) ရက္ေန႔က ေက်ာက္ျဖဴသားေသကံ ေက်းရြာအုပ္စုမွ ေက်းရြာတာ၀န္ခံ ဦးအဗ္ဒူရ္ေရာ္ဟိမ္း (ဘ) ဦးအဗ္ဒူရွဖီ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္) သည္ ရာအိမ္မွဴး ယူဆုဖ္ (ဘ) ဦးမုိဟာမတ္ဟာရွိမ္း (အသက္ ၂၆ ႏွစ္) ကုိ ေသကံရြာရွိ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားထံမွ တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ တစ္ေသာင္းစီ ေကာက္ခံခုိင္းခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ 

ကုိယ္၀န္ေဆာင္ႏွင့္ ႏုိ႔တုိက္မိခင္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကုိ ျပည္နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၿမဳိ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသုိ႔ ခ်ေပးၿပီး၊ ၿမဳိ႕နယ္မွ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား တဆင့္ ထုတ္ေပးလ်က္ ရွိရာ ယခင္က ႏွစ္ႀကိမ္ ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ေပးရာတြင္လည္း အဆုိပါ ေက်းရြာတာ၀န္ခံႏွင့္ ရာအိမ္မွဴးတုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ရြာရွိ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ ရရွိခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ မေပးဘဲ ေငြက်ပ္ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္စီ ျဖတ္ယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုလည္း ေထာက္ပံ့ေၾကး ရရွိႏုိင္ရန္ အတြက္ စာရင္းေပးသြင္းရမည္ဟု ဆုိကာ တစ္ဦးခ်င္းစီမွ ေငြက်ပ္ တစ္ေသာင္းစီ ေကာက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ေထာက္ပံ့ေၾကး ရရွိႏုိင္ရန္ အတြက္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးသုိ႔ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရစာရင္း၊ မွတ္ပုံတင္၊ ကေလးအား ကာကြယ္ေဆး တုိက္ေကၽြးသည့္ လက္မွတ္ တုိ႔ျဖင့္ စာရင္းေပးသြင္းရသည္။ ယခုအခါ ကေလးေမြးစာရင္းပါ တင္ျပရန္ ေတာင္းခံေနသည္ဟု သိရသည္။ အဆုိပါစာရင္းမ်ားကုိ ေက်းရြာမွ ၿမဳိ႕နယ္ရုံး၊ ၿမဳိ႕နယ္မွ ျပည္နယ္ရုံးသုိ႔ ေပးပုိ႔ရၿပီး ျပည္နယ္ရုံးမွ စိစစ္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ မကုိက္ညီသူမ်ားကုိ ဖယ္ကာ၊ ေထာက္ပံ့ေၾကး ရရွိမည့္သူမ်ား၏ စာရင္းကုိ ၿမဳိ႕နယ္သုိ႔ ျပန္လည္ ခ်ေပးၿပီးေနာက္ ၿမဳိ႕နယ္မွ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ တဆင့္ ထုတ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ကေလး အသက္တစ္လ မွ ၁၈ လ အထိ ကေလးမ်ားကုိ ႏုိ႔တုိက္ေနသည့္ မိခင္မ်ားကုိ ေငြက်ပ္ ၉ ေသာင္း၊ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မ်ားကုိ ပထမ ၃ လ၊ ဒုတိယ ၃ လႏွင့္ တတိယ ၃ လ ခြဲကာ ၆ ေသာင္းမွ ၇ ေသာင္းခြဲထိ ေပးေၾကာင္း သိရသည္။
Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus