ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ လံုျခံုေရး ေဆာင္ရြက္ေပး၊ မတည္မျငိမ္ျဖစ္ေအာင္ လံႈ့ေဆာ္ ဖန္တီးသူမ်ား ဥပေဒအရ အေရးယူမည္


ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန
28.10.2012

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခု်ပ္ရံုး(ျကည္း)မွ ဒုတိယဗိုလ္ခု်ပ္ျကီးလွမင္းနွင့္ နယ္စပ္ေရး ရာဝန္ျကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး ဒုတိယဗိုလ္ခု်ပ္ျကီးသိန္းေဌး တို့သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ျကီးခု်ပ္ ဦးလွေမာင္တင္၊ အေနာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခု်ပ္ တိုင္းမႉး ဗိုလ္မႉးခု်ပ္ ကိုကိုနိုင္နွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အျကီးအကဲမ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အဖဲြ့အစည္းမ်ား၏ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr. Ashok Nigam ဦးေဆာင္ေသာ ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံ အဖဲြ့အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ WFP ၊ UNOCHA ၊ UNHCR ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္မ်ား လိုက္ပါလ်က္ ယမန္ေန့ မြန္းလဲြပိုင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္ နယ္ အတြင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေသာ အေျခအေနမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ပကတိျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားအား သိရိွနိုင္ရန္ စစ္ေတြျမို့မွ တစ္ဆင့္ ေျမပံုျမို့သို့ သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ျကသည္။

ေရွးဦးစြာ ေျမပံုျမို့ အေထြေထြ အုပ္ခု်ပ္ေရး ဦးစီးဌာန အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ စစ္ေတြခရိုင္ အုပ္ခု်ပ္ေရးမႉး ဦးလင္းကိုကိုနွင့္ တာဝန္ရိွသူ မ်ားနွင့္ ေတြ့ဆံု၍ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခု်ပ္ရံုး (ျကည္း)မွ ဒုတိယဗိုလ္ခု်ပ္ျကီး လွမင္းက ယခုျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ ျဖစ္ စဉ္နွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ လံုျခံုေရး အတြက္ ေဆာင္ ရြက္ေပး မည္  ျဖစ္ေျကာင္း၊ တစ္ဖက္နွင့္တစ္ဖက္ အာဃာတမထားဘဲ တည္ျငိမ္ေအး ခ်မ္း ေရး နွင့္ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ေလးစားလိုက္နာ ေနထိုင္သြားျကရန္ လိုအပ္ေျကာင္းနွင့္ ဥပေဒနွင့္ ညီညြတ္မႈမရိွေသာ လုပ္ရပ္မ်ားအား ေရွာင္ျကဉ္ျကရန္ လိုအပ္ေျကာင္း၊ မတည္မျငိမ္ျဖစ္ေအာင္ လံႈ့ေဆာ္ဖန္တီးသူမ်ားအား တရားဥပေဒအရ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေျကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေနြး ေျပာျကား သည္။ 

ဆက္ လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး ဒုတိယဗိုလ္ခု်ပ္ျကီးသိန္းေဌးက ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ သယံဇာ တ ေပါျကြယ္ဝ သည့္ေဒသ ျဖစ္ေသာ္လည္း မတည္ျငိမ္မႈ ျဖစ္စဉ္မ်ားေျကာင့္ ျပည္နယ္၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ကုန္ ထုတ္လုပ္မႈနွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ထိခိုက္ေစ သည့္ အျပင္ ျပည္ သူလူ ထုမ်ား ၏ စိတ္ပိုင္း၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ တို့ကို ထိခိုက္ မႈျဖစ္ေပၚေစ လ်က္ ရိွေျကာင္း၊ ျပည္နယ္အတြင္း တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ရိွရန္လိုအပ္ေျကာင္း၊ သို့မွ သာ ျပည္ နယ္ တိုးတက္ေရးအတြက္ ရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈမ်ားကို လာေရာက္ေဆာင္ ရြက္ျက မွာ ျဖစ္ေျကာင္း နွင့္ မေက်နပ္မႈ၊ အျငိုးအေတးထားမႈ၊ လက္တံု့ ျပန္လိုမႈ တို့အစား ေဒသ အကို်းစီး ပြားနွင့္ တိုင္းျပည္ အကို်းစီးပြားကို ေမွ်ာ္ကိုးျပီး ညိွနိွုင္းေျဖေလွ်ာ့ ေဆာင္ရြက္သြားျကရန္ လိုအပ္ေျကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပုျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ားျပုလုပ္ျပီး ျပည္ပ ရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္း၊ ျပည္သူလူထု အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သည့္ ကာလတြင္ ယခုကဲ့သို့ မတည္ျငိမ္မႈ မ်ားသည္ နိုင္ငံေတာ္၏ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားအေပၚ ထိခိုက္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွေစေျကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္လည္း ပထမအဆင့္ လတ္တေလာကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ ရြက္ ေပးမည္ ျဖစ္ေျကာင္း၊ ဒုတိယအဆင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ရရိွေအာင္  ေဆာင္ ရြက္ေပး မည္ ျဖစ္ေျကာင္း၊ ယခုျဖစ္  ပြားလ်က္ရိွသည့္ ပဋိပကၡဖစ္စဉ္မ်ားကို အခိ်န္ ယူျပီး ေျဖ ရွင္းေဆာင္ ရြက္ ေပး သြားရန္ လိုအပ္ေျကာင္းနွင့္ ျပည္သူလူထုကလည္း ဝိုင္းဝန္းပါဝင္ရန္ လိုအပ္ေျကာင္း ရွင္းလင္းေျပာျကား သည္။

ထို့ေနာက္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလ သမဂၢအဖဲြ့အစည္းမ်ား၏ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr. Ashok Nigam က ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွျပီး လူမို်းဘာသာ မခဲြျခားဘဲ ကူညီေပးသြား မည္ျဖစ္ေျကာင္း၊ ေဒသေနျပည္သူမ်ား ကလည္း တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္း စြာ ေနထိုင္ မွသာ မိမိတို့ေဒသ စည္ပင္သာယာ ဝေျပာမည္ျဖစ္ေျကာင္းနွင့္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္း အရ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြ ပူးေပါင္းေနထိုင္၍ ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ကို ျပည္သူ မ်ားက ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္ေျကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေနြး သည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယဗိုလ္ခု်ပ္ျကီး လွမင္းနွင့္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ျကီး တို့က အလႉေငြ က်ပ္ ၁၀ သိန္းစီနွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ျကီးခု်ပ္ကအစား အေသာက္၊အဝတ္ အထည္နွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား အား ေပးအပ္ လႉဒါန္းသည္။ထို့ေနာက္ ေျမပံုျမို့အတြင္း မီးေလာင္ ပ်က္စီးမႈအေျခအေန မ်ားအား လွည့္ လည္ျကည့္ ရႈ စစ္ေဆးျပီး ေတာင္ေပၚရပ္ကြက္ရိွ ေရွြ့ေျပာင္းဒုကၡ သည္မ်ား နွင့္ ေတြ့ဆံု၍ ေထာက္ ပံ့ပစၥည္း မ်ား ေပးအပ္ ကာ နွစ္သိမ့္ အားေပးစကား ေျပာျကားခဲ့သည္။

အတူလိုက္ပါလာသည့္ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အဖဲြ့အစည္းမ်ားက သိရိွလို သည္ မ်ား ေဆြးေနြးေမးျမန္းျကျပီး ကံသာထြက္ဝရပ္ကြက္ မူလတန္းေက်ာင္း ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းရိွ တိုင္းရင္း သား ျပည္သူမ်ားနွင့္ ေတြ့ဆံု၍ အားေပးစကားေျပာျကားကာ လိုက္ပါလာသည့္ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ ခံ အဖဲြ့အစည္းမ်ားက သိရိွလိုသည္မ်ား ေမးျမန္းခဲ့ျကသည္။

ထိုမွတစ္ဆင့္ မင္းျပားျမို့သို့ ေရာက္ရိွျပီး စမၻလေက်းရြာရိွ ေရွြ့ေျပာင္း ဒုကၡသည္မ်ား၊ ေျမာက္ဦးျမို့နယ္ ယိုင္သည္ေက်းရြာရိွ ေရွြ့ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားနွင့္ ေတြ့ဆံုကာ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ေျကာင္း သတင္းရရိွသည္။

  1. ယုံခ်င္ပါတယ္

  2. ယုံခ်င္ပါတယ္

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus