ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ႀကိဳက္ပါတယ္ ဦးခင္ရီ


ေဌးလြင္ဦး
RB News
16.12.2012

လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက- ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို “ေသြးေပၚမွာ မူ တည္ၿပီး ဆံုးျဖတ္မယ္”လို႔ လူသိရွင္ၾကား တရား၀င္ေျပာဆိုခဲ့ပါၿပီ။ ဥပေဒ တစ္ရပ္ကို ျပဌာန္းတုိင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘက္မွ ကန္႔လန္႔တိုက္ ျငင္းဆိုေနရန္ အေၾကာင္းမရွိပါ။ မိမိႏွင့္ အတုိက္အခံ ျဖစ္လင့္ကစား-၊ ဥပေဒကို ဥပေဒ ကဲ့သို႔ တန္းတူညီမွ် ေဆာင္ရြက္လွ်င္ လက္ခံေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီႏွင့္ ထိုဥပေဒအား သေဘာတူေပးသည့္ သူအေပါင္း အား ေမးျမန္းလို သည္ မွာ- ေသြးႏွင့္ ဆံုးျဖတ္မည့္ ဥပေဒကို ျဖစ္ေစ၊ ၈၂ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒကို ျဖစ္ေစ-၊ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ လူ သား အားလံုးအတြက္ တန္းတူညီမွ် သက္ေရာက္မႈ ရွိရန္ ျပန္ဌာန္းပါသလား-၊ သို႔မဟုတ္ အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္မ်ား အတြက္သာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ျပဌာန္းေျပာဆိုေနပါသလား။

ထုိ႔အျပင္- ရခုိင္နယ္ရွိ လူမ်ိဳးတို႔၏ သမိုင္းအမွန္ႏွင့္ ပထ၀ီအေနအထားမ်ားကို ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီတို႔ တိက်ေသ ခ်ာ စြာ ေလ့လာၿပီးပါၿပီလား၊ ထိုေလ့လာခ်က္အား မွန္၏၊ မမွန္၏- မြတ္ဆလင္ အပါအ၀င္ ရခိုင္နယ္ရွိ လူမ်ိဳး စု အားလံုးမွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ကမၻာသိ တရား၀င္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ၿပီးပါၿပီလား။- ဆိုသည္မ်ားကို ဆင္ျခင္ေစလိုပါ တယ္။

သို႔မဆင္ျခင္ေသးႏိုင္ေစကာမူ- အားေတာ့အားနာပါ၏၊ သို႔ေသာ္ တည့္ေမးရမည့္ ေမးခြန္းမ်ားက ရွိေန ပါေသး သည္။ ဦးခင္ရီတို႔၏ ဆရာသမားႀကီးမ်ား ျဖစ္သည့္ ဦးေန၀င္း၊ ဦးစန္းယု၊ ဦးခင္ၫႊန္ ႔တို႔မွာ ျမန္ မာျပည္ ထဲသို႔ ေရာက္လာသည့္ ေသြးဆက္ ဘယ္ႏွစ္ဆက္ခန္႔ ရွိၿပီဟု ထင္ပါသလဲ။ (လိန္မယ္ေတာ့ မႀကံ ပါနဲ႔ ကမၻာက သိေန ပါတယ္။)

အနီးစပ္ဆံုး သက္ေသအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ရန္ ႀကံေသးသည္မွာ-၊ ဦးခင္ရီအပါအ၀င္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ အမ်ားစုႀကီး ၾကည္ညိဳေလးစား အျမတ္တႏိုးထားေနသည့္ သီတဂူ ဆရာေတာ္ႀကီး က ျမန္မာျပည္ ၏ ေသြးဆက္ဘယ္ႏွစ္ဆက္ရွိၿပီဟုထင္မွတ္ပါသလဲ။(ထုိဆရာေတာ္ႀကီးကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ ငံသား မဟုတ္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသလား။) ထုိဆရာေတာ္ႀကီး မွာ- ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႔ တြင္ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ခံလိုက္ရသည့္ မြတ္ဆလင္ ဆယ္ဦးႏွင့္ ေသြးခ်င္းတူသည့္အိႏၵိယ ေတာင္ပိုင္းမွ ဆင္းသက္လာသည့္ လူမ်ိဳးသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္ရီတို႔ အစိုးရမွ မသိေလ သလား။ ေတာင္ကုတ္ တြင္ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ခံသူမ်ားကို ဦးခင္ရီက ဘယ္လို အမည္နာ မနဲ႔ ေခၚခဲ့ ပါသ လဲ။ သို႔မဟုတ္ ဘယ္လို အမည္နာမမ်ိဳးနဲ႔ လူမ်ိဳးစုဟု စိတ္ထဲမွာ သတ္မွတ္ထားပါ သလဲ။

ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႔မွာ သတ္ျဖတ္ခံရတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ဆယ္ဦးကို ဦးခင္ရီတို႔ အစိုးရက “ကုလားလူမ်ိဳး”ဟု အစိုးရ သတင္းစာမွာ ေဖၚျပခဲ့ျခင္းဟာ ပူပူေႏြးေႏြးသာ ရွိပါေသးတယ္။ သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဉာဏိသရ မွ ျမန္မာလူမ်ိဳး စစ္စစ္ ျဖစ္သြားပါသလား။ ဒီလို ဆိုရင္ေတာ့ ဦးခင္ရီတို႔ရဲ႔ “ေသြး ဥပေဒ”က အလြန္ ယုတၱိ မဲ့ေန ပါလိမ့္မယ္။ သို႔ မဟုတ္ “ဗုဒၶဘာသာ ဥပေဒ”ရယ္လို႔ ကမၻာက သတ္မွတ္လိုက္ပါလိမ့္မယ္။

ကုလားျဖစ္ျဖစ္၊ ဘဂၤလီျဖစ္ျဖစ္-ဗုဒၶဘာသာကိုလက္ခံလိုက္ရင္ အလိုအေလွ်ာက္  ျမန္မာႏိုင္ငံ သား ျဖစ္ သြားၿပီး၊ ဗမာ ျဖစ္ျဖစ္ ရခိုင္ျဖစ္ျဖစ္ အစၥလာမ္ကို ကိုးကြယ္လိုက္တာ နဲ႔ အလိုလို ႏိုင္ငံျခားသား ဥပေဒ ျဖစ္ သြားရမယ္- ဆိုတဲ့ ဥပေဒက ေသြးဥပေဒ မဟုတ္ပါ။ ဘာသာ ဥပေဒသာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္က လာခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ပဲ ရဲရဲ တင္း တင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ၀န္ခံလိုက္ပါ။

လူမ်ိဳးစု သမိုင္းကို လိန္၊ ၿပီးေတာ့- ေသြး ဘယ္ႏွစ္ဆက္က ျမန္မာျပည္ထဲ မွာ ေနခဲ့မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ သား ျဖစ္ရမယ္ ဆိုၿပီး ေလွ်ာက္ေျပာ၊ ယုတၱိမရွိ၊ ဗဟုသုတမရွိတဲ့ စကားေတြနဲ႔ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးရဲ႔ ပါးစပ္က မေျပာသင့္ပါ။ အဲ့ဒီ၀န္ ႀကီး ပါ၀င္ေနတဲ့ အစိုးရ တစ္ရပ္လံုး ပညာဉာဏ္အလြန္ကင္းမဲ့ေနတယ္လို႔ ကမၻာက သတ္မွတ္ေနတာကို ရပ္ သင့္ၿပီ ထင္ပါတယ္။ ကိုယ့္အစုိးရ ကိုယ့္ပါတီကို ကမၻာက ေလးစားေအာင္၊ ဂုဏ္ရွိေအာင္၊ အသိအမွတ္ျပဳ ေအာင္ ႀကိဳးစားဘို႔ ၀န္ႀကီးတိုင္းမွာ တာ၀န္ရွိေနတယ္ဆိုတာကိုလည္း မေမ့ပါနဲ႔။ ဘယ္ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ ကိုင္ထားကိုင္ ထား- လက္ရွိ၀န္ႀကီးေတြဟာ ရာသက္ပန္ အာဏာ မၿမဲႏိုင္ပါ။ မိမိပါတီ သိကၡာရွိေနမွ အဲ့ဒီပါတီက အာဏာကို ထိန္းထားႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုလည္း ထည့္စဥ္းစားေစလိုတယ္။

ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္- ဦးခင္ရီ ေျပာသလို “ေသြး ဥပေဒ”ကိုလည္း “ဥပေဒ ရဲ႔ ဂုဏ္အဂၤါရပ္နဲ ႔အညီ ျပဌာန္း လိုက္ပါ။ အဲ့ လိုဆိုရင္ “ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႀကိဳက္ပါတယ္”လို႔ ေထာက္ခံလိုက္ပါမယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ျမန္မာ မြတ္ဆ လင္ေတြ က ဥပေဒရဲ႔ ဂုဏ္အဂၤါနဲ႔ညီတဲ့ ဘယ္ဥပေဒကိုမွ မျငင္းဘူး ဆိုတာ ဦးခင္ရီ လက္ေတြ႔ ေတြ႔ရ ပါလိမ့္မယ္။

တစ္ခုပဲ ေျပာလိုက္ပါရေစ။ ဦးခင္ရီေျပာတဲ့ “ေသြး ဥပေဒ”ကို ျပဌာန္းၿပီးၿပီ ဆိုရင္-၊ ဦးခင္ရီတို႔ အစိုးရသည္ ဥပေဒကို ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခား ဘူးဆိုတာ သက္ေသျပတဲ့အေနနဲ႔- ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးက သိေနတဲ့ သီ တဂူ ဆရာေတာ္လို ပုဂၢိဳလ္၊ ဦးခင္ၫႊန္႔လို လူမ်ိဳး၊ ျမန္မာအထက္ပုိင္းကို ၿမိဳထားတဲ့ လူမ်ိဳးေတြ ကို ႏိုင္ငံသား မွတ္ ပုံတင္ အရင္စီစစ္ၿပီး ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးနဲ႔ ကမၻာကိုသက္ေသျပလိုက္ပါ။ အဲ့လို သက္ေသျပႏိုင္တဲ့ ဥပေဒမ်ိဳး၊ ခိုင္မာတဲ့ ဥပေဒမ်ိဳးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာမြတ္ဆလင္ေတြ နာခံလိုက္နာဘို႔ အသင့္ပါပဲ။


ေဌးလြင္ဦး
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ
ျမန္မာမြတ္ဆလင္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႔
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus