ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေက်ာက္ေတာ္မွတိမ္းေရွာင္ခုိလႈံလာေသာဒုကၡသည္မ်ားဘူးသီးေတာင္၌အၾကမ္းဖက္ခံရ


မာတလိ
RB News
3.1.2013

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈကို ခံခ့ဲရျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း အဆိုပါရခိုင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အၾကမ္းသမားမ်ားႏွင့္ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ မနားတမ္းရန္ျပဳ ဒုကၡေပးေနမႈေၾကာင့္ေက်ာက္ေတာ္ျမိ့ဳနယ္မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား အပါ အ၀င္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မိသားစု (၃၀) ခန္႔သည္ မိမိတို႔ေနရပ္ကို စြန္႔ကာ ဘူးသီးေတာင္ျမိ့ဳနယ္သို ႔ခိုလႈံရန္ စိုင္းတင္ေတာင္တန္းမ်ားကို သက္စြန္႔ဆံ ဖ်ားျဖတ္ေက်ာ္ လာခဲ့သည္။ အဆုိပါဒုကၡသည္မ်ားသည္ (၂-၁-၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္ျမိ့ဳနယ္၊ ဖုံညိဳလိပ္ တိုက္နယ္ ဘက္သို႔ေရာက္ ရွိလာခဲ့ရာ အနီး အနားရွိ ရခိုင္ရြာမ်ားမွ အစြန္းေရာက္ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ထိုဒုကၡ သည္မ်ားအား အၾကင္နာမ့ဲစြာ သြားေရာက္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခ့ဲ၍ နစကႏွင့္ရဲမ်ားအား ဖမ္းဆီး ႐န္အေၾကာင္းၾကား ခဲ့ၾကသည္။ ေလးျမိ့ဳရြာရွိ အမွတ္ (၂၁) နစကစခန္းႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ျမ့ိနယ္ ရဲစခန္းတို႔မွ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား သည္ ၎ဒုကၡသည္မ်ားအား သြားေရာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ထိုသို႔ခိုလႈံ လာသူ မ်ား ထဲမွ(၂၀)ဦးကို ယေန႔ ဖမ္းဆီးျပီးဘူးသီးေတာင္ ရဲစခန္းတြင္ ထိန္း သိမ္းထားေၾကာင္း သတင္းရ ရွိပါ သည္။

က်န္ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ RB News မွစုံစမ္းလ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါဒုက ၡသည္မ်ားသည္ (၄) ရက္တိတိ ထမင္းမစားခ့ဲရသျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ပိန္ခ်ဴံးျပီး ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ လူစိတ္ကင္းမ့ဲစြာ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္လည္း တကိုယ္လုံးဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည့္ႏွက္ေၾကာင္းမ်က္ျမင္ သက္ေသတစ္ဦးမွ RB News သုိ႔ေျပာသည္။

အဆိုပါဒုကၡသည္မ်ားအား အာဏာပိုင္မ်ားက အကူအညီမေပးသည့္အျပင္ တရားမ၀င္ျမ့ိနယ္ေက်ာ္သည့္ အမႈျဖင့္လူမဆန္စြာ တရားစြဲဆိုတင္ပို႔ရန္ပင္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus