ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံ ANU ၌ က်င္းပေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ ဗီဒီယုိ မွတ္တမ္း


RB News
19.3.2013

ၾသစေၾတး လ်ႏုိင္ငံ၊ ကင္ဘာ ရာၿမဳိ႕၊ Australian National University တြင္ မတ္လ ၁၅-၁၆ ရက္မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့ ေသာ ဖုိရမ္၌ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးသည္ ေရွးယခင္ ကတည္းက ရွိခဲ့ေၾကာင္းကုိ ရခုိင္ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ သမုိင္း သုေတသီ ဦးေဌးလြင္ဦးမွ ေျပာၾကား ခ်က္မ်ား


ၾသစေၾတး လ်ႏုိင္ငံ၊ ကင္ဘာ ရာၿမဳိ႕၊ Australian National University တြင္ မတ္လ ၁၅-၁၆ ရက္မ်ားတြင္ က်င္းပ ခဲ့ေသာ ဖုိရမ္၌ RNDP အေထြေထြ အတြင္း ေရးမွဴး ဦးဦး လွေစာအား BRCA မွ ဦးေမာင္လွ၊ ဦးတင္ေမာင္၊ ေဒါက္တာ လွျမင့္တုိ႔မွ ေမးျမန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဦးဦး လွေစာ၏ ေျဖၾကား ခ်က္မ်ား


ၾသစေၾတး လ်ႏုိင္ငံ၊ ကင္ဘာ ရာၿမဳိ႕၊ Australia National University တြင္ မတ္လ ၁၅-၁၆ ရက္မ်ားတြင္ က်င္းပ ခဲ့ေသာ ဖုိရမ္၌ RNDP အေထြေထြ အတြင္း ေရးမွဴး ဦးဦး လွေစာအား BRCA ဥကၠဌ ဦးမုိဟာမတ္ အဏၰ၀ါမွ ေမးျမန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဦးဦး လွေစာ၏ ေျဖၾကား ခ်က္မ်ား

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus