ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ႏုိင္ငံေတာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုသုိ႔ ရခုိင္ျပည္ ေျမာက္ပုိင္းမွ သ၀ဏ္လႊာ

RB News
30.9.2013

အမွန္ စင္စစ္ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔သည္ ရခုိင္ ျပည္တြင္ ခရစ္ သကၠရာဇ္ ၇၈၈ - ခုႏွစ္မွ စ၍ ေနထုိင္ လာခ့ဲေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ၾက ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔သည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြင္း မွီတင္း ေနထုိင္ ၾကေသာ အစဥ္ အျမဲ သစၥာ ရွိသည့္ ျပည္ေထာင္ စု တုိင္းရင္းသား တစု ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေပၚ အျခား ေဒသ မ်ား၌ ေန ထုိင္ ၾကေသာ ျပည္ေထာင္စု သားမ်ား၏ အထင္ အျမင္ လြဲမွား ျခင္းကုိ ရွင္းလင္း သြားေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔အား ပါကစၥတန္ (ယခု ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္) ႏွင့္ေပါင္းရန္ ၾကံရြယ္ ေနေသာ လူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္သည္ ဟူ၍၎၊ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔သည္ သီးျခား ျပည္နယ္ ရေရးကုိ ႀကိဳးပန္း၍ ျပည္တြင္း ဆူပူ ေသာင္းက်န္းမႈ မ်ား ကုိ လုပ္ေဆာင္ ေနသူမ်ား ဟူ၍၎၊ အျပင္ အပတြင္ အျမဲ တေစ ဝါဒ ျဖန္႔ျဖဴး ျခင္းကုိ ခံေန ရပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရွင္းျပလုိသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အထက္ပါစြပ္စြဲခ့ဲသည့္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ ေနသူ မ်ား မဟုတ္သည့္ အျပင္၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကီးတြင္ အျမဲသစၥာ ရွိရွိ ခ်စ္ၾကည္ ေလးစား စြာျဖင့္ ေနလုိသူ မ်ား ျဖစ္ ၾက ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္တဝ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔သည္ အျခား ရခုိင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မ်ားႏွင့္ လည္း တမိ တည္းတဘ တည္းမွ ေမြးဖြားလာေသာ ညီရင္း အစ္ကုိ ေမာင္ရင္း ႏွမလုိ အျမဲ လက္တြဲ၍ ေနလုိ သူ မ်ား ျဖစ္ၾက ပါ သည္။ ထုိသုိ႔ မတရား ဝါဒ ျဖန္႔ျခင္း မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ကုိ မ်ားစြာ ထိခုိက္ နစ္နာ ေစ သည့္ အ ၿပင္၊ ၿပည္ေထာင္စုႀကီး၏ တည္ျမဲေရးကုိပါ ထိခုိက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အျမဲ တေစျပည္ေထာင္ စုႀကီးအတြင္း ၿပည္ေထာင္စု သားပီပီတာဝန္ဝတၱရား မ်ားကုိ ႐ုိးသားစြာ လုိက္နာ က်င့္သုံး မည့္သူ မ်ားၿဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ၿပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲ ပ်က္စီးရန္ ၾကံစည္သူ မ်ားအား အ သက္ ေသြး ေခၽြး တုိ႔ျဖင့္ တုိက္ ခုိက္ ေခ်မႈန္းမည့္ သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေလးေလး နက္နက္ ကတိ သစၥာျပဳ ပါသည္။

Credit -- Haji Zaw Tun 


Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus