ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဒုခ်ီးရားတန္း စုံ/ေကာ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔က ဒုခ်ီးရားတန္း စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အျပည့္အစုံ

(အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ရႈႏုိင္ရန္ တင္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး၊ RB ၀ုိင္းေတာ္သားမ်ားမွ ဤသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ေထာက္ခံ၍ တင္ျပျခင္း မဟုတ္ပါ)


Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus