ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ျပန္စမည္ဟု မ.က.ဖ မွ ေျပာၾကားMYARF
RB News
17.11.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၊ ေဒသ (၂) ရုံး စခန္း (ယခင္ နယ္ေျမ ၅ စခန္း) မွ မ.က.ဖ ဦးစီးအရာရွိက ၎စခန္းပုိင္ ေက်းရြာမ်ားမွ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔မ်ားကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၁ နာရီအခ်ိန္တြင္ မ.က.ဖ ရုံးခန္းသုိ႔ ေခၚယူၿပီး အစည္းအေ၀း တစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့သည္။ 

အစည္းအေ၀းတြင္ မ.က.ဖ ဦးစီးက “၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ လဆန္းပုိင္းမွ စ၍ မ.က.ဖ မ်ား ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ဆင္း၍ ေက်းရြာ ေျမပုံမ်ား ေရးဆြဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔မွ စ၍ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ စတင္ စစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ကေလး ေမြးတုိးမ်ား အိမ္ေထာင္စု စာရင္းသုိ႔ ျပန္လည္ တင္ေပးျခင္း၊ အိမ္ေထာင္စု တစ္စုမွ အျခား အိမ္ေထာင္စုသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ေထာင္ထြက္မ်ားကုိ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းသုိ႔ ျပန္လည္ တင္ေပးျခင္း စသည္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ လူတုိင္းကုိ ျပဳလုပ္ေပးမွာ မဟုတ္ဘဲ အစိမ္းႏုေရာင္ ကဒ္ျပား လက္ခံယူထားသူ မ်ားကုိသာ ျပဳလုပ္ေပးမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိမ္းႏုေရာင္ ကဒ္ျပား လက္မခံခဲ့သူမ်ား အေနျဖင့္ ကေလး ေမြးတုိး တင္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္စု တစ္စုမွ အျခား အိမ္ေထာင္စုသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ေထာင္ထြက္မ်ားကုိ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းသုိ႔ ျပန္တင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လုိပါက ဦးစြာ အစိမ္းႏုေရာင္ ကဒ္ျပားကုိ လက္ခံယူမွသာ ျပဳလုပ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိမ္တုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ အသစ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း မ်ားကုိလည္း စစ္ေဆး အေရးယူသြားမွာ ျဖစ္သည္” ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus