ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

UNICEF မွ အခမဲ့ ေထာက္ပံ့သည့္ ေက်ာင္း၀တ္စုံမ်ား အတြက္ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေငြေကာက္ခံMYARF
RB News
6.11.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ေက်းရြာမ်ားရွိ မူလတန္း ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ UNICEF မွ ေက်ာင္း၀တ္စုံ (အကၤ် ီ အျဖဴႏွင့္ ေဘာင္းဘီ အစိမ္း) မ်ားကုိ ေက်ာင္းသား/သူ ဦးေရ အလုိက္ ေထာက္ပံ့ ထားသည္။ ထုိေက်ာင္း၀တ္စုံ မ်ားကုိ အခမဲ့ ျဖန္႔ေ၀ရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ဆရာ/မ မ်ား ပူးေပါင္း၍ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားထံမွ ေငြေကာက္ခံခဲ့သည္။ ေငြမ်ားကုိ ေက်ာင္း၀တ္စုံမ်ား ၿမဳိ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးရုံးမွ မိမိတုိ႔ေက်ာင္းသုိ႔ သယ္ယူလာသည့္ စရိတ္ဟု ဆုိကာ ေကာက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ 

ထုိေက်ာင္း၀တ္စုံမ်ားကုိ ၿမဳိ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးရုံးမွ နယ္ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ သယ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ငါးေထာင္မွ တစ္ေသာင္းထိ ကုန္က်မည္ ျဖစ္သည္။ ယခု ေကာက္ခံမႈမွာ သိန္းခ်ီ၍ ျဖစ္ေနသည္။

ေငြေကာက္ခံခဲံေသာ ေက်ာင္းအခ်ဳိ႕မွာ -- 

(၁) ေပါင္းဇားေက်းရြာ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း - ေကာက္ခံေငြ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးလွ်င္ ၁၀၀၀ က်ပ္၊ ေက်ာင္းသား ဦးေရ ၃၈၀
(၂) ေက်ာက္ျပင္ဆိပ္ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေကာက္ခံေငြ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးလွ်င္ ၅၀၀ က်ပ္၊ ေက်ာင္းသား ဦးေရ ၄၅၀
(၃) သူဦးလာ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေကာက္ခံေငြ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးလွ်င္ ၅၀၀ က်ပ္၊
(၄) သီဟုိဠ္ကၽြန္း မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေကာက္ခံေငြ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးလွ်င္ ၅၀၀ က်ပ္၊ ေက်ာင္းသား ဦးေရ ၄၅၀
(၅) ေလာင္းဒုံေက်းရြာ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေကာက္ခံေငြ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးလွ်င္ ၅၀၀ က်ပ္၊ ေက်ာင္းသား ဦးေရ ၃၆၀
(၆) ၾကက္ရုိးျပင္ ေက်းရြာ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေကာက္ခံေငြ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးလွ်င္ ၁၀၀၀ က်ပ္၊ ေက်ာင္းသား ဦးေရ ၈၀၀
(၇) ငါးစၾကဴးေက်းရြာ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေကာက္ခံေငြ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးလွ်င္ ၁၀၀၀ က်ပ္၊ ေက်ာင္းသား ဦးေရ ၅၀၀ -- စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာ ေက်းရြာ မ်ားရွိ ေက်ာင္းမ်ား၌ တာ၀န္က် ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ အစုိးရခန္႔ ဆရာ/မ မ်ားသည္ လုံၿခဳံေရး စိတ္မခ်ရဟု ဆုိကာ ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ လာေရာက္၍ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ အနီးအနားရွိ ရခုိင္ရြာမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၿပီး အခ်ဳိ႕က က်ဴရွင္ျပ၊ အခ်ဳိ႕က အျခားလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္၍ လကုန္လွ်င္ ပုံမွန္ လစာ ထုတ္ယူလ်က္ ရွိသည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ရြာခန္႔ ဆရာမ်ားက တတ္ႏုိင္သမွ် သင္ျပလ်က္ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ အဆုိပါ ရြာခန္႔ ဆရာမ်ားကုိ လစာ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ရြာသားမ်ားက လစဥ္ တစ္ေသာင္းမွ ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္ အထိ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးလ်က္ ရွိသည္။ 

ယခင္ႏွစ္မ်ားက မူလတန္း ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ WFP မွ ဆန္ေထာက္ပံ့ ေပးခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္မွစ၍ WFP မွ ဆန္ေထာက္ပံ့ျခင္း မရွိဘဲ ဆန္အစား ဘိစ္ကစ္မုန္႔ထုပ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး မ်ားက မုန္႔ထုတ္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ရာတြင္ ေက်ာင္းပုံမွန္ မတက္ခဲ့ဟု ဆုိကာ ေက်ာင္းသား ဦးေရ၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံကုိ ေပး၍ က်န္တစ္ပုံ မုန္႔မ်ားကုိ မေပးဘဲ မုန္႔ထုတ္မ်ားကုိ အနီးအနားရွိ ေဈးဆုိင္မ်ားသုိ႔ ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိသည္။ 

ယခုအခါ WFP ၏ မုန္႔ထုတ္မ်ားမွာ ေမာင္ေတာ ေျမာက္ပုိင္း ငန္းေခ်ာင္းေဈး၊ ၾကက္ရုိးျပင္ေဈး၊ ငါးခူရေဈး၊ ေက်ာက္ေလွကားေဈး၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္းေဈး စေသာ ေဈးမ်ားတြင္ ပုံမွန္ ေရာင္းကုန္သဖြယ္ ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus