ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

"ကမၻာၾကီးက ငုိပြဲဆင္"
"ကမၻာၾကီးက ငုိပြဲဆင္"

ေရးသားသူ - ရုိဟင္းစုိးမုိး၀င္း (MYARF)
RB ကဗ်ာ
27.12.2015

မိမိအေပၚ အလြန္ေကာင္းသူကုိပင္
သစၥာမဲ႔တတ္တဲ႔ လူသားအခ်ဳိ႕ေၾကာင့္
ကမၻာၾကီးက ငုိပြဲဆင္ေနတယ္ ႕႕႕။

မိမိမွသာလွ်င္ အနုိင္ရ႐ွိမွ 
ေက်နပ္တဲ့ လူသားအခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ 
ကမၻာၾကီးက ငုိပြဲဆင္ေနတယ္ ႕႕႕။႔

ေမတၱာထက္ ဂုဏ္ပကာသနဘက္ 
ဦးစားေပးတဲ႔ လူသားအခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ 
ကမၻာၾကီးက ငုိပြဲဆင္ေနတယ္ ႕႕႕။

စိတ္ေနာက္ကုိယ္ပါ တဇြတ္ထုိး 
လုပ္တတ္တဲ ႔ လူသားအခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ 
ကမၻာၾကီးက ငုိပြဲဆင္ေနတယ္ ႕႕႕။႔

မရခင္ ဖ်ာလုိလိပ္၊ထိပ္ေပၚတင္၍ ရျပီးက 
ဖ်ာလုိခင္း နင္းေခ်တတ္တဲ႔ လူသားအခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ 
ကမၻာၾကီးက ငုိပြဲဆင္ေနတယ္ ႕႕႕။

နီးစပ္မွဳမွျဖစ္ေပၚလာေသာ ေမတၱာအေပၚ 
အျပန္အလွန္နားလည္မွဳ အျပည့္အဝမထားတတ္တဲ႔ လူသားအခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ 
ကမၻာၾကီးက ငုိပြဲဆင္ေနတယ္ ႕႕႕။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus