ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဗုဒၶဘာသာ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တရားမွ စစ္ေသြးႂကြ အသြင္သို႔


O'Laie Manzu 
11.3.2013

ဗုဒၶဘာသာ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတရားမွ စစ္ေသြးႂကြအသြင္သို႔ 

ဘာသာတိုင္းတြင္ ဂိုဏ္းကြဲ လိႈင္းခြဲ မ်ားစြာရွိသည္။ ခရစ္ယာန္တြင္ ကက္သလစ္ႏွင့္ ပရိုတက္စတန္႕၊ အစၥလာမ္တြင္ ဆြန္နီႏွင့္ ရွိအာ၊ ဗုဒၶဘာသာတြင္ မဟာယာန၊ ဟီနယာန အစရွိသျဖင့္ ကြဲျပားၾကသည္။ ထိုမွတဆင့္ ေခတ္ကာလ အလိုက္၊ ေနရာေဒသ အလိုက္ အယူဝါဒမ်ား၊ ဂိုဏ္းကြဲမ်ားထပ္မံကြဲျပား ၾကသည္။ ဂိုဏ္းဂဏတစ္ခု၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ဘာသာတစ္ခုလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈ မရွိေသာ္ လည္း အနည္းႏွင့္ အမ်ားဆိုသလိုပင္ ဘာသာတစ္ခု လံုးအေပၚတြင္ ထင္ဟပ္ေလ့ရွိသည္။ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းမွ အစၥလာမ္ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မ်ားႏွင့္ စစ္ေသြးၾကြမ်ားေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအား ဦးထိပ္ ထားသည့္ အစၥလာမ္ သာသနာအေပၚတြင္ အမည္းစက္မ်ား စြန္းထင္ရသည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ လက္ရွိ ၿမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဗုဒၶဘာသာ စစ္ေသြးႂကြအသြင္ ကူးေျပာင္းလာေနေသာ အစၥလာမ္ဆန္႔က်င္ေရး ဗုဒၶဘာသာ အစြန္းေရာက္ မ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္လည္း ဗုဒၶဘာသာပံုရိပ္အား ထိပါးလာမည္ျဖစ္သည္။ အစြန္းအထင္းမ်ား အျဖစ္သာ က်န္ရစ္ခဲ့မည္ျဖစ္သည္။ 

မုန္းသေႏၶပ်ိဳးေရေလာင္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္း လာသည္ႏွင့္အတူ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တန္းတူညီမၽွမႈ ဆိုသည့္ အယူဝါဒ သည္လည္း ဒြန္တြဲပါလာသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး အ စြန္းေရာက္ မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ အတြင္း ရာစုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေနထိုင္ၾကေသာၿမန္မာမြတ္စလင္ မ်ား အား လူ႕ အခြင့္အေရးႏွင့္ တန္းတူညီမၽွေရး အသိအမွတ္ မျပဳလိုၾကေပ။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ အစၥလာမ္ ဘာ သာေရး အစြန္းေရာက္မ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားအား လက္ညိဳးထိုးကာ ျငိမ္း ခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ၾက သည့္ ျမန္ မာ မြတ္စလင္မ်ားအား ရာသက္ပန္ ခြဲျခားဆက္ဆံရန္၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ပိတ္ ပင္တား ဆီးရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ျမန္မာမြတ္စလင္ မ်ားအား ႏိုင္ငံျခားသား မ်ား၊က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ လာ သူမ်ား၊ ကုလားမ်ား ဟု တံဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ကပ္ၾက သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ ေကာင္း က်ိဳး ျပဳ ခဲ့သည့္ သမိုင္း အစဥ္အလာအား ဖံုးကြယ္ၾက သည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ သေႏၶခ်ထားခဲ့သည့္ အစၥလာမ္ မုန္း တီးေရး စိတ္ဓါတ္အား ႏိႈးၾကြလာရန္ လႈပ္ေဆာ္ၾကသည္။ 

အစၥလာမ္ ဆန္႔က်င္ေရးသည္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးတို႔အား ႏွိပ္ကြပ္ရာမွ အရိႈန္ၿမင့္လာေစခဲ့သည္။ ရခိုင္အမ်ိဳး သားေရး အစြန္းေရာက္မ်ားမွ ေမယုေဒသတြင္ မ်ိဳးရိုးစဥ္ ဆက္အလိုက္ ေနထိုင္ၾကသည့္ အစၥလာမ္ ဘာ သာဝင္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအား သုပ္သင္ရွင္းလင္းရန္ အဓိကရုဏ္းမ်ား ဖန္တီးခဲ့သည္။ ညွင္းပန္း သတ္ျဖတ္ ၾကသည္။ ေနအိမ္မ်ားအား မီးရိႈ႕ျဖတ္ဆီးၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အၾကားတြင္ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ား က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားေနသည့္ သဖြယ္သတင္း မွားျဖင့္ဝါဒျဖန္႔ၾက သည္။ ျမန္ မာႏိုင္ငံအႏွံ႔သို႕ ကူးဆက္ လာေစခဲ့သည္။ 

ကာကြယ္ျခင္းအမည္ခံ ဘာသာေရးေစာ္ကားမႈ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ား သည္ ေစာ္ကားမႈလည္း မျပဳ။က်ဴးေက်ာ္မႈလည္းမရွိ။ မိမိ တို႔၏ ေမြးရပ္ ဇာတိေျမ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေန ထိုင္ၾကသူ မ်ားျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ေခတ္ အ တြင္း ေျပာင္းေရြ႕ ေရာက္ ရွိ လာၾကေသာ အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မွ မ်ိဳးႏြယ္ဝင္မ်ားရွိ သကဲ့  သို႔ ပရူး၊ ပသီ၊ ပန္းေသး၊ ကမန္းႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာကဲ့သို႔ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ အလိုက္ ေနထိုင္ လာၾက သည့္ ျမန္မာ လူမ်ိဳးစုမ်ား လည္းရွိသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အား သစၥာရွိၾက သည္။ ေကာင္း က်ိဳးျပဳၾက သည္။ သို႔ေသာ္ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ လာသူအစၥလာမ္ သာဘာဝင္မ်ား ၏ ရန္မွကာကြယ္ရန္ လိုအပ္သည္ ဟု ေၾကြး ေၾကာ္ႏိႈးေဆာ္ၾက သည္။ အမ်ိဳးဘာသာ သာသာသနာ ကာကြယ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းၾက သည္။ ကာ ကြယ္ဖို႔ရာ ရန္ မရွိ ရန္ရွာၾကသည္။ ေသြးဆူမီး တိုက္ၾကသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ ကာကြယ္ျခင္း မဟုတ္။ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေၿပာဆိုခြင့္အား အလြဲသံုး စားျပဳကာ ဘာသာေရး ေစာ္ကားမႈကိုသာ ဦး တည္ေန သည္။ သီးခံႏိုင္ မႈ၏ အတိုင္းအတာလြန္ေအာင္ တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္တိုးျမႇင့္ ေစာ္ကား လာၾကသည္။ 

အစၥလာမ္သာသနာဝင္မ်ား သက္ဝင္ယံုၾကည္သည့္ ဖန္ဆင္းရွင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား လူသိ ရွင္ၾကား ေပၚေပၚထင္ထင္ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲေရးတိုင္းထြာၾကသည္။ အစၥလာမ္သာသနာအား သယ္ေဆာင္ လာေပးသည့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြလႅာဟို အလိုင္းေဟဝဆလာမ္) သခင္အား ရုပ္ေျပာင္ ကာတြန္း မ်ား ေရးဆြဲၾကသည္။ ၿမိဳင္ရည္ရိႈက္ရည္ ဟားတိုက္ရယ္ေမာၾကသည္။ ကိုရ္အာန္က်မ္းစာ၏ သြန္သင္ မႈမ်ားအား လိုရာဆြဲကာ အမွားမွား အယြင္းယြင္းေဖာ္ျပ ရႈံ႔ခ်ၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ ဘာ သာေရးေစာ္ကား မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနျခင္းသည္ ၿမန္မာမြတ္စလင္တို႔၏ တုန္႔ျပန္မႈကို လႈပ္ေဆာ္ေနၾကျခင္း သာျဖစ္ သည္။ ျပႆနာအား ဖန္တီးေနၾကသည္။ ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ရုပ္ေျပာင္ ပံုစံ မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာအႏွံရွိ အစၥလာမ္သာသနာဝင္မ်ား တုန္႕ျပန္ၾက သကဲ့သို႔ ျမန္မာ မြတ္စလင္မ်ား အား လည္း ထိုနည္းတူစြာ ၿပန္လည္ တုန္႔ျပန္ၾကရန္ ၿမဴဆြယ္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗလီ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖ်တ္ဆီးျခင္းခံရေသာ္လည္း ၿမန္မာမြတ္စလင္တို႔အဖို႔ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကား မႈမျပဳ။ ယေန႔ ထက္ထိတိုင္ ျငိမ္ခ်မ္းစြာေနထိုင္ၾကသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းၾကသည္။ 

စည္းရံုးေရးဗ်ဴဟာ 

ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားမွ အႏၱရာယ္ျပဳ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းရွိ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ေသြးသံတရဲရဲျဖင့္ သတ္ျဖတ္ေနပံုမ်ားအား အစား ထိုးေဖာ္ျပၾကသည္။ ေခါင္းမွီးျခံဳ အစၥလာမ္ အေယာင္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရုပ္သံဖိုင္တြဲမ်ား လြင့္တင္ကာ အလႅာဟ္အရွင္အျမတ္အား ဖင္လွန္ရွင့္ခိုး ဖင္ပူေဇာ္သည္ဟု ရိုင္းစိုင္းစြာ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ၾကံဝါဒျဖန္႔ၾက သည္။ ဗမာ အမ်ိဳး သမီးမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳကာ ကၽြန္ျပဳေန ၾကေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္ မႈအတြက္ လူအင္အား စုေနၾကေၾကာင္း၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရွယ္ရီအသ္ ဥပေဒသံုး ၍ ေသ ဒဏ္ေပးေနၾကေၾကာင္း၊ ဗလီေက်ာင္း မ်ားတြင္ ေျမေအာက္ လိႈင္ဂူမ်ား တည္ေဆာက္ ေနၾကေၾကာင္း အ စၥလာမ္ ဘာသာအား ရြံ႕ ရွာမုန္း တီးေစရန္ လုပ္ၾကံဝါဒျဖန္႔ၾကသည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ေဖ့စ္ဘြဳခ္အသံုးျပဳသူမ်ား၊ သတင္းျဖန္ ႔ေဝ သူမ်ားမွ ဘာသာေရး အမုန္းပြားေစရန္ အတြက္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမၽွ အစဥ္တစိုက္ လႈံ႔ေဆာ္ လၽွက္ရွိသည္။ ဘုန္း ၾကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစည္းအေဝး မ်ားျပဳလုပ္ကာ အစၥလာမ္ ဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ဓါတ္ျမႇင့္မားေစသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ရုပ္သံဖိုင္တြဲမ်ား အားလည္း မၽွေဝၾကသည္။ အစၥလာမ္ ဆန္႔က်င္ေရး စာအုပ္မ်ား၊ လက္ ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ ေၾကညာခ်က္မ်ားအား လူအမ်ား လက္ထဲေရာက္ရွိ ေစရန္အတြက္ လူအသြား အလာ မ်ားသည့္ေနရာ မ်ားတြင္ လိုက္လွံေဝငွာေန သည္မ်ားအားလည္း ထင္ထင္ေပၚေပၚ ေဝငွစည္းရံုးေနၾက သည္။ တားဆီး မည့္သူမရွိ၊ ပိတ္ပင္မည့္ သူမရွိ၊ ျပင္ဆင္ ေျဖရွင္းေပး မည္သူမ ရွိ။ ႏိုင္ငံေရး သမား၊ ေတာ္ လွန္ေရးသမား မ်ားမွလည္း သတိျပဳမိ ဟန္မတူ။ သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး မွာ ျမန္မာ မြတ္စလင္မ်ား အတြက္ မပါဟု မွတ္ယူထား ေလသလားမသိ။ 

အစြန္းေရာက္မွတဆင့္ စစ္ေသြးႂကြဆီသို႔ 

အစၥလာမ္ဆန္႔က်င္ေရး အရိႈင္အဝါၾကီးထြားလာျပီး ၇၈၆ အားတိုက္ျဖတ္ရန္ ဟုဆိုကာ ၉၆၉ ေပၚထြက္ လာသည္။ ၇၈၆ ဆိုသည္မွာ “အနႏၱ ကရုဏာေတာ္ရွင္ျဖစ္ေတာ္မူထေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာ မေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏” ဟူေသာ အဖြင့္နိဒါန္း အား အာရဗီဘာသာစကား အကၡရာတစ္ခု ခ်င္းစီႏွင့္ သက္ ဆိုင္သည့္ ကိန္းက႑န္းမ်ားေပါင္းစပ္ထားေသာ နံပါတ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အတိုေကာက္ေရး သည့္ သေဘာျဖင့္ျပီး အျမတ္တႏိုးထားၾကသည္။ ရန္လိုေသာအသြင္မပါ။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဗုဒၶဘာသာ အစြန္းေရာက္ မ်ားမွ မည္သို႔အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူသည္မသိ။ ႏိုင္ႏွင္းေခ်မႈန္း လိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရား ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါ၊ တရားဂုဏ္ေတာ္ ေျခာက္ပါး၊ သံဃာဂုဏ္ေတာ္ ကိုးပါးအား အစြဲျပဳ၍ ၉၆၉ ဟု တီထြင္ကာ အစၥလာမ္ ဆန္႔က်င္ေရး အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္သံုးဆြဲလာသည္။ သေဘာတရား ခ်င္းလည္းမတူ။ အႏွစ္ သာရ ခ်င္းလည္းမတူ။ ၉၆၉ အား အသံုးျပဳ၍ လူေပါင္းမ်ား စြာေသေၾကပ်က္စီးမည့္ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းအား ဖန္တီးရန္ ၾကံရြယ္လႈံ႔ေဆာ္ေနျခင္းသည္ ဘုရားတရားသံဃာ အမည္ခံ၍ အကု သိုလ္ ၿပဳေနၾကျခင္း ထက္ မပိုေပ။ 

ဤသည္ကို အေျမာ္အျမင္ က်ဥ္းေျမာင္းလွသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဗုဒၶဘာသာ အစြန္းေရာက္ သမားမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာ၏ သြန္သင္ဆံုးမမႈမ်ားမွ ေသြဖီခြဲထြက္ လာေသာ ယင္းဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ ဂိုဏ္းခြဲအား လက္ခံ အားေပးၾကသည္။ သံဃာေတာ္မ်ား ကိုယ္ႏိႈက္ပင္လ်င္ ဦးေဆာင္ေန သည္ကိုလည္း အံ့ၾသ စြာေတြျမင့္ ရသည္။ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာအား ကာကြယ္ရန္အမည္ခံကာ အစၥလာမ္ ဘာ သာ အား ေစာ္ကားလာရာမွ အစြန္းေရာက္မ်ား၏ အမုန္းမိႈင္းႏွင့္အတူ ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ ေစာ္ ကားမႈမ်ား၊ အၾကမ္း ဖက္မႈ မ်ားျဖစ္ေပၚေစ ရန္ ဖန္ တီးေန သည့္ အသြင္သို႔ ကူးေျပာင္းလာမည္။ ၎တို ႔၏ လႈပ္ရွား မႈမွာ လည္း ဆက္ လက္ၾကီး ထြားလာေနမည္ျဖစ္သည္။ၿငိမ္းခ်မ္းမႈအား ျပိဳပ်က္ေစမည့္လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ဗုဒၶ ဘာ သာ အမည္ခံသည့္ စစ္ေသြးၾကြ မ်ားေပၚထြက္လာေနေၾကာင္းႏွင့္ ဗုဒၶျမတ္စြာ ဘု ရား ၏ အမည္ နာ မ အား အာ ဂုဏ္ေဆာင္ကာ ျမန္မာ မြတ္စလင္တို႔၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္အား ဖ်က္ ဆီးၾကမည့္ အေျခ အေန သို႔ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမၽွာ္မွန္း သံုးသပ္မိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္ မေႏွာင္းမီ သက္ဆိုင္ ရာအာဏာပိုင္မ်ား၊ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အေျမာ္အျမင္ရွိ သည့္ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အ စည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားဦးေဆာင္ကာ ဘာသာေရး ေစာ္ကားမႈမ်ား၊ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခား မႈ မ်ားအား ပေဒေဘာင္ အတြင္းမွ တားျမစ္သင့္ ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ပါသည္။ 

(ေဆာင္းပါးရွင္၏အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္) 

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus