ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

အလယ္သံေက်ာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ား စုိးရိမ္လ်က္ရွိRB News
18.1.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း၊ အလယ္သံေက်ာ္ ေက်းရြာအုပ္စုသုိ႔ ဇန္န၀ါရီလ (၁၅) ရက္ေန႔က ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ ရခုိင္ ရပ္မိရပ္ဖ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးေစာေမာင္ (စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး) ႏွင့္ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားကုိ ေခၚယူ၍ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ သြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။ 

အလယ္သံေက်ာ္ ေက်းရြာအုပ္စုသည္ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း (၁၂) မုိင္ အကြာတြင္ တည္ရွိၿပီး အိမ္ေထာင္စု (၁၃၀၀) ခန္႔ႏွင့္ လူဦးေရ (၁၃၀၀၀) နီးပါးရွိေသာ ရြာႀကီး တစ္ရြာျဖစ္သည္။ ယင္းရြာတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး လူဦးေရ (၁၂၀၀၀) ေက်ာ္ ရွိၿပီး၊ ရခုိင္လူမ်ဳိး (၃၀၀) ခန္႔သာ ရွိသည္။ အလယ္သံေက်ာ္ ေက်းရြာသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အေရးအခင္းတြင္လည္း ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ရခုိင္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး မိမိတုိ႔၏ ေက်းရြာတြင္ မည္သည့္ ျပႆနာမွ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္ စံျပ ေက်းရြာႀကီး တစ္ရြာျဖစ္သည္။ အလယ္သံေက်ာ္ ေက်းရြာကုိ ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားပါ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့သည့္ သမုိင္းလည္း ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ ယေန႔ထိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ ခန္႔အပ္ျခင္း မရွိသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။

ေက်းရြာ လူဦးေရ၏ ၁၀၀% နီးပါးသည္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔၏ ဆႏၵမပါဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ခန္႔အပ္ျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ရွိ/မရွိကုိ ေဒသခံမ်ားက ေမးခြန္းထုတ္လ်က္ ရွိသည္။ အကယ္၍ ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံသား မွတ္ပုံတင္ မရရွိေသးသူမ်ား အေရြးမခံႏုိင္လွ်င္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ခံရမည့္ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ဆႏၵအရ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိသင့္ေၾကာင္း ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ ယခု က်င္းပခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ခဲ့ျခင္းလည္း မရွိခဲ့ဟု ၎က ဆုိသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေရြးခံခဲ့သည့္ ရခုိင္လူမ်ဳိး ဆယ္အိမ္မွဴး ငါးဦးမွာ (၁) ဦးေမာင္ေမာင္သိန္း၊ (၂) ဦးေမာင္သက္ႏုိင္၊ (၃) ဦးေနေဇာ္၀င္း၊ (၄) ဦးေဇာ္ထူးႏွင့္ (၅) ဦးသန္း၀င္း တုိ႔ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔ ငါးဦးထဲမွ ဦးသန္း၀င္းမွ အပ က်န္သည့္ ေလးဦးက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲံသည္။ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျဖစ္သူ ဦးေမာင္သက္ႏုိင္က ဦးသန္း၀င္း၏ မဲမ်ားကုိ ေငြက်ပ္ (၁၀) သိန္းေပး၍ ၀ယ္မည္ဟု ေျပာသည္ကုိ ၎၏ ေယာက္ဖအရင္း ျဖစ္သူ ဦးေဇာ္ထူးက ၾကားသိၿပီးေနာက္ ဦးေဇာ္ထူးက ေငြက်ပ္ သိန္း (၂၀) ေပး၍ ဦးသန္း၀င္းထံမွ ၀ယ္ခဲ့ေၾကာင္း ရခုိင္ေဒသခံ တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ အရ သိရွိရသည္။

ဦးေမာင္ေမာင္သိန္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ (၁၅) ႏွစ္ေက်ာ္မွ စ၍ အလယ္သံေက်ာ္တြင္ ေနထုိင္လာေသာ လူလတ္တန္းစား တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ အလုပ္ႀကဳိးစားသည့္ ပန္းတိမ္ဆရာ တစ္ဦး အျဖစ္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ရခုိင္အမ်ားစုက ေထာက္ခံသလုိ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားကလည္း မိမိတုိ႔ လူမ်ဳိး အေရြးမခံရလွ်င္ပင္ ဦးေမာင္ေမာင္သိန္းကုိ အမ်ားစုက ေထာက္ခံမည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ 

ဦးေမာင္သက္ႏုိင္သည္ စစ္ေတြ ေဒသခံတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွစ၍ အလယ္သံေက်ာ္ရွိ ၎၏ ေယာက္ဖ ဦးေဇာ္ထူး လက္ေအာက္တြင္ အလုပ္လုပ္လာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ဗီဒီယုိရုံတြင္ ေငြေကာက္ခံျခင္း၊ ႏွစ္လုံးခ်ဲထီ ေရာင္းျခင္း၊ ေဘာလုံး ေလာင္းကစား ဒုိင္လုပ္ျခင္းတုိ႔ လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္သန္းဦး ႏုတ္ထြက္စာ တင္ၿပီးေနာက္ ၎ကုိ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္မွာ ယေန႔ထိ ျဖစ္သည္။ သာမာန္လစာႏွင့္ အလုပ္ဖူးသူ တစ္ဦးသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ သုံးႏွစ္အတြင္း တုိက္အိမ္၊ ဇိမ္ခံကားမ်ား၊ ေရႊေငြ အပါအ၀င္ သိန္းေထာင္ခ်ီ ခ်မ္းသာလာခဲ့သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ ၎ကုိ ရခုိင္ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ ရြာသားမ်ားက အလုိမရွိေသာ္လည္း ၎ကုိ ဦးေဇာ္ထူးထက္ စာလွ်င္ ေထာက္ခံမႈ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၎၏ တပည့္မ်ားက ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ ၎ကုိ အမ်ားက မုန္းတီး ရြံရွာလာသည္ဟု ေျပာပါသည္။ လူထု ေထာက္ခံမႈတြင္ တတိယေနရာ ရထားသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ 

ဦးေနေဇာ္၀င္သည္ ကုန္သည္ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ ေထာက္ခံမႈ အမ်ားဆုံး ရရွိထားသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ 

ဦးေဇာ္ထူးသည္ အလယ္သံေက်ာ္ ေဒသခံ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ရ.ယ.က ဥကၠဌေဟာင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ထိ ရ.ယ.က ဥကၠဌ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္စဥ္ အစပုိင္း၌ ေက်းရြာ လူထု၏ ယုံၾကည္အားကုိးျခင္းကုိ ခံခဲ့ရၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ တပည့္ေမြး ေငြညွစ္၊ ေနာက္ဆုံး ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ အရွက္တကြဲ အလုပ္ျပဳတ္ အေရးယူခံရသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ လိမ္လည္မႈ၊ အာဏာ အလြဲသုံးစားမႈႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ လာဘတ္ယူမႈတုိ႔ျဖင့္ စစ္ေဆးရန္ ယခင္ န.စ.က က ႏွစ္လေက်ာ္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းကုိ ခံခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ သိန္းရာခ်ီ သုံးစြဲ၍ ေငြဒဏ္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး (WY) ဘုရင္၊ ႏွစ္လုံးခ်ဲဒုိင္၊ ေဘာလုံး ေလာင္းကစားဒုိင္ႏွင့္ အရက္ဆုိင္ဖြင့္ထားသူ ျဖစ္သည္။ ပါ၀င္ ေရြးေကာက္ခံသူ (၄) ဦးတြင္ ေထာက္ခံမႈ အနည္းဆုံး ရထားသူ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ဦးေဇာ္ထူးကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ခန္႔အပ္ပါက ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ရခုိင္ အတူတကြ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ယွဥ္တြဲ ေနထုိင္လာခဲ့သည့္ အလယ္သံေက်ာ္၏ အစဥ္အလာ ေကာင္းတစ္ခု ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းရန္ပင္ စုိးရိမ္စရာ အေနအထားသုိ႔ ေရာက္သြားႏုိင္ေၾကာင္း၊ မလုိလားအပ္သည့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာမည္ကုိ ႀကဳိတင္၍ ပူပန္ေနၾကေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ 

ေဒသခံမ်ားက ဥပေဒႏွင့္ အညီ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္သည္ကုိ လုိလားေၾကာင္း RB News မွတဆင့္ သက္ဆုိင္ရာ လူႀကီးမ်ားကုိ သိေစခ်င္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus