ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

အလယ္သံေက်ာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ရာအိမ္မွဴး တုိ႔က ေဒသခံ ၄ ဦးထံမွ ေငြညွစ္

Rohingya Eye
RB News
30.7.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း အလယ္သံေက်ာ္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာ္ထူးႏွင့္ ရာအိမ္မွဴး ဦးေဖြယာစ္ (ဘ) ဦးေဖာ္ေဇာ္လ္ေကာ္ရီးမ္ (အသက္ ၅၀ ႏွစ္) တုိ႔သည္ ေမာင္တူလာ ေက်းရြာအတြင္းရွိ အိမ္ေျခ (၁၀၀) ေက်ာ္မွ အိမ္ေျခ (၇၀) မွ အိမ္ရွင္မ်ားကုိ ၃ ရက္ တစ္ႀကိမ္ ကင္းေစာင့္ခုိင္းၿပီး၊ က်န္သည့္ အိမ္ေျခ (၃၀) ေက်ာ္မွ လစဥ္ ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္းေက်ာ္ ယူ၍ ကင္းမေစာင့္ခုိင္းေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက  RB News  သုိ႔ေျပာသည္။

ေမာင္တူလာ ေက်းရြာအတြင္းရွိ ရြာသား အမ်ားစုမွာ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနသူမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ညပုိင္းတြင္ ငါးဖမ္းရသျဖင့္ ကင္းေစာင့္ရသည့္ တာ၀န္ကုိ ပုံမွန္ ေက်ပြန္ႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ ရြာသားအခ်ဳိ႕ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဆင့္ေခၚၿပီး ရိုက္ႏွက္ ေငြညွစ္ခဲ့သည္။

ေငြညွစ္ခံရသူမ်ားမွာ --

(၁) ဦးဟာနီဖာ (ဘ) ဦးအဒူေဇာ္ေဘာ္ရ္ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္) - ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၂ သိန္းခြဲ
(၂) ဦးအာနီစူရာဟ္မန္ (ဘ) ဦးအာေရွာ္ေရာ္ဖ္ (အသက္ ၂၅ ႏွစ္) - ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၂ သိန္းခြဲ
(၃) ဦးအဒူလႅာ (ဘ) ဦးဟာဘီဇူလႅာ (အသက္ ၂၇ ႏွစ္) - ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၂ သိန္းခြဲ
(၄) ဦးေဆြယာဒ္ဒူလႅာ (အသက္ ၂၈ ႏွစ္) - ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၂ သိန္းခြဲ -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

ေငြညွစ္ခံရသူ ၄ ဦးမွာ ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္သူမ်ား မဟုတ္ဘဲ၊ ေငြေၾကး ဆင္းရဲသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ေရာင္းခ်၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ညွစ္သည့္ ေငြကုိ ေပးခဲ့ရသူမ်ား ျဖစ္သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ရာအိမ္မွဴးတုိ႔ ေငြညွစ္ျခင္းမွာ ဥပေဒမဲ့ မတရားသျဖင့္ ညွစ္ယူျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ တရားဥပေဒႏွင့္ အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပး ပါရန္ ေဒသခံမ်ားက ေတာင္းဆုိေနၾကသည္။Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus