ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဦးရွည္က် ေက်းရြာ ယာယီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေဒသခံရြာသားမ်ားထံမွ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေငြညွစ္လ်က္ရွိ

Rohingya Eye
RB News
31.1.2017

ေမာင္ေတာ ။  ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ဦးရွည္က်ေက်းရြာမွ ယာယီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ကုိ အေၾကာင္းျပ၍ ေငြေကာက္ခံျခင္း၊ အင္ဒုိနီးရွားမွ ေထာက္ပ့ံပစၥည္းမ်ား လက္ခံရယူသည့္ မိသားစုမ်ားထံမွ ေငြေကာက္ခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ 

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ဦးရွည္က်ေက်းရြာမွ ယာယီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးအာဘူလ္ကာလာမ္သည္ အစုိးရ အလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးျဖစ္သူ ဦးရွာကဲရ္မုိဟာမတ္ (ဘ) ဦးေဇာ္လာလ္အာမတ္ (အသက္ ၅၇ ႏွစ္) ႏွင့္ အႀကံေပးခ်က္ အတုိင္း ရြာသားမ်ားထံမွ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေငြညွစ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ 

ဇန္န၀ါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔မွ (၁၆) ရက္ေန႔ထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ စစ္ေဆးမခံခဲ့သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကုိ ျပန္လည္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ ဇန္န၀ါရီလ (၂၈) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၂၉) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ စစ္ေဆးခံခဲ့သည့္ အိမ္ေထာင္စု (၇၀) စုမွ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ေငြက်ပ္ တစ္ေသာင္းစီ အတင္းအဓမၼ ေကာက္ခံခဲ့သည္။ 

ဇန္န၀ါရီလ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံမွ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ လက္ခံရယူခဲ့သည့္ အိမ္ေထာင္စု ၅၀၀ ထံမွ ေငြက်ပ္ ၅၀၀ စီ ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ 

“ရြာက မဟုတ္မမွန္သတင္းေတြရလုိ႔ အာဘူကာလာမ္ကုိ ေဒသခံ အာဏာပုိင္ေတြက ယာယီခန္႔ထားတာ ျစ္ေပမယ့္ ဒီလူက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အရည္အခ်င္း ရွိတဲ့လူမဟုတ္ဘူး။ ရြာကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ဖုိ႔ ခန္႔ထားတာလည္း ရြာသားေတြဆီက ေငြညွစ္ဖုိ႔ သီးသန္႔ခန္႔ထားတာ လုိ႔ထင္ရတယ္။ သူ႔ကုိ အေရးယူတာ၊ တားျမစ္တာ မေတြ႔ရဘူး။ သူ႔ကုိ ဆက္ၿပီး တာ၀န္ေပးထားမယ္ ဆုိရင္ အစုိးရ သိကၡာက်ဖုိ႔ဘဲ ရွိတယ္” ရြာမွ လူႀကီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။ Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus