ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ICRC ႏွင့္ UNICEF တုိ႔မွ ေထာက္ပံ့သည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔က ေခါင္းပုံျဖတ္

Rohingya Eye
RB News
10.5.2018

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ေက်ာက္ေလွကား ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔က ႏုိင္ငံတကာမွ ေထာက္ပံ့ေနသည္မ်ားကုိ ရြာသားမ်ားအား အျပည့္အ၀ မေပးဘဲ ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ သုံးစြဲေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ 

ေက်ာက္ေလွကား ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေရွာမီးန္ဂ်ဴဟာရ္ (ဘ) ဦးအီဒီရီစ္ (အသက္ ၃၂ ႏွစ္) ႏွင့္ ဦးေဆာ္လိမ္ (ဘ) ဦးဘတင္ (အသက္ ၂၈ ႏွစ္) တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ သဲေခ်ာင္းရြာ အတြက္ ICRC ႏွင့္ UNICEF တုိ႔မွ ေထာက္ပ့ံေနသည္မ်ားကုိ ရြာသားမ်ားအား အျပည့္အ၀ မေပးေၾကာင္း၊ ဧၿပီလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ICRC မွ ေထာက္ပံ့ေသာ ႏွစ္လအတြက္ ဆန္၊ ပဲ၊ ဆီႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးသုံး ပစၥည္းမ်ားကုိ ရြာသားမ်ားအတြက္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ တဆင့္ ေထာက္ပံ့ခဲ့ေသာ္လည္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔က ဆန္အိတ္ (၁၅၀) ကုိ ၎တုိ႔ ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ ခ်န္ထား၍ က်န္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိသာ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ 

ဧၿပီလ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္လည္း UNICEF မွ ဆပ္ျပာမ်ားႏွင့္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ရြာသားမ်ားအား ေ၀ေပးရန္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔ကုိ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕တစ္၀က္ကုိသာ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး က်န္ပစၥည္းမ်ားကုိ ၎တုိ႔ ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ ယူထားလုိက္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ေမလ (၅) ရက္ေန႔တြင္လည္း ICRC မွ တစ္အိမ္လွ်င္ ၀ါးႏွစ္ရာစီေပးအပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔က ရြာသူရြာသားမ်ားအား အျပည့္အ၀ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း မရွိဟု သိရွိရသည္။ 

ထုိသုိ႔ ေခါင္းပုံျဖတ္ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံးသုိ႔ ရြာသူရြာသားမ်ားက သြားေရာက္ တုိင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus