ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဘူးသီးေတာင္တြင္ ရခုိင္လူမ်ဳိးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား ထုတ္မေပးဘဲ ေရာင္းစားျခင္း၊ ေထာက္ခံစာမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအလြန္အကၽြံ ေကာက္ခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေန

ေက်ာ္စုိး
Rohingya Today
13.12.2018

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ရွိ ရခုိင္လူမ်ဳိး ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ရြာသားမ်ားအတြက္ ရရွိသည့္ ေထာက္ပ့ံပစၥည္းမ်ားကုိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ထုတ္မေပးဘဲ ေရာင္းစားျခင္း၊ ေထာက္ခံစာမ်ား ထုတ္ေပးရာတြင္ ေငြေၾကးအလြန္အကၽြံေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔ႏွင့္ မတည့္သူမ်ားကုိ လုံး၀ ထုတ္မေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္၌ လက္ရွိ ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း ၈၀ စုရွိသည့္အနက္ မြတ္စလင္ႏွင့္ အျခားဘာသာ၀င္ ေရာေႏွာ ေနထုိင္သည့္ အုပ္စု ၄၆ စု၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မပါသည့္ အုပ္စု ၁၆ စု ျဖစ္ၿပီး က်န္သည့္ အုပ္စုမ်ားမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သီးသန္႔အုပ္စုမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မပါသည့္ အုပ္စုမ်ားတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သီးသန္႔အုပ္စုမ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အသီးသီး ခန္႔အပ္ထားၿပီး ေရာေႏွာေနထုိင္သည့္ အုပ္စုမ်ားတြင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ခန္႔အပ္ရာတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ၉၀% ေက်ာ္ေနထုိင္သည့္ လူမ်ားစုဘက္မွ မခန္႔အပ္ဘဲ ၅% မွ ၁၀% ခန္႔သာ ရွိၾကသည့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားဘက္မွ ခန္႔အပ္ထားသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ေက်ာက္ျဖဴသားေသကံေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ရခုိင္အိမ္ေျခ ၅ အိမ္သာရွိၿပီး၊ ရုိဟင္ဂ်ာအိမ္ေျခ ၅၅၀ ေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း ရခုိင္လူမ်ဳိး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသာ ခန္႔အပ္ထားသည္။

ေရာေႏွာေနထုိင္သည့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေက်းရြာတာ၀န္ခံအျဖစ္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားဘက္မွ တစ္ဦးစီကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ၿပီး တရား၀င္ တာ၀န္ေပးအပ္ထားေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက လုပ္ပုိင္ခြင့္မေပးဘဲ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားအျဖစ္သာ ဆက္ဆံၾကသည္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားထံမွ ႐ြာထြက္​လက္​မွတ္​တစ္​ေစာင္လွ်င္​ ၁၀၀၀ က်ပ္​မွ ၅၀၀၀ က်ပ္​ထိ ႏွင့္ ​​ေဆာက္​လုပ္​ခြင္​့​ေထာက္​ခံစာ၊ အလုပ္​​ေလ်ွာက္​​ေထာက္​ခံစာ၊ ​ေမြးစာရင္း​၊ အ​ေျပာင္းအ​​ေ႐ႊ႕ျပဳလုပ္ရန္ ေထာက္ခံစာ စသည္​့ ေထာက္​ခံစာတစ္​ေစာင္လွ်င္ ၁၀၀၀၀ က်ပ္​မွ ၁၀၀၀၀၀ က်ပ္​အထိ ညွစ္ယူေနသည့္အျပင္​ ၎တုိ႔ႏွင့္ မတည့္သူမ်ားကုိ လံုးဝ ထုတ္​​ေပးေလ့ မ႐ိွေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက Rohingya Today သို႔ေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔က ​ေက်ာက္​ျဖဴသား​ေသကံေက်း႐ြာအုပ္​ခ်ဳပ္​​ေရးမွဴး ဦးေမာင္​​ေကထြန္​းသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ား၌ ​​ေထာက္​ပံ့​ေငြမ်ား ထုတ္​ယူရန္​​ ေမြးစာရင္​း လိုအပ္​​ေနျခင္​းကို အ​ခြင္​့​ေကာင္​းယူ၍ တစ္ဦးလွ်င္ ​ေငြက်ပ္​တစ္​​ေသာင္​းစီ ေကာက္ခံ၍ ေမြးစာရင္းမ်ား ထုတ္ေပးခ့ဲေၾကာင္း ရြာသားတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး လစာအျဖစ္ တစ္လ ၁၃၀၀၀၀ က်ပ္စီ ထုတ္ေပးေသာ္လည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား ႏုိင္ငံသားမဟုတ္ဟု ဆုိကာ မေပးဘဲ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကုိသာ လစာ ထုတ္ေပးသည္။

တာဝန္ခံအျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ ႐ိုဟင္​ဂ်ာမ်ားသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အိမ္​​ေျခ အနည္​းဆံုး ၄ဝဝ မွ ၁၈၀၀ ထိကို ကိုယ္​စားျပဳၿပီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ္လည္း ၎တို႔ကို လစာေပးျခင္း မ႐ိွသည့္အျပင္ ယခင္က ေပးခ့ဲသည့္ တံဆိပ္တံုးမ်ားကိုပါ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ျပန္လည္ သိမ္းယူလိုက္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

ႏုိဝင္​ဘာ လကုန္ပိုင္းတြင္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဆာင္​းသီးႏွံစိုက္​ပ်ိဳး​ထား​ေသာ​ ေတာင္​သူလယ္​သမားမ်ားကို ​ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ တစ္ဦးလွ်င္ ​ေျမၾသဇာ ၂၀ ကီလုိစီ ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာ လယ္သမားမ်ာအား ထုတ္မေပးဘဲ ​ဗုဒၶဘာသာဝင္ အုပ္​ခ်ဳပ္​​ေရးမွဴးမ်ားႏွင္​့ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေက်း႐ြာတာဝန္က်စာေရးတို႔ ပူး​ေပါင္​း၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေရာင္းစားခဲ့သည္။Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus