ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဘူးသီးေတာင္ သိမ္ေတာင္ျပင္တြင္ ေက်းရြာတာ၀န္ခံႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ လက္ကုိင္တုတ္တစ္ဦးတုိ႔ ပူးေပါင္း၍ တဖက္ႏုိင္ငံေရာက္ ဒုကၡသည္တစ္ဦး၏ အိမ္ႏွင့္ ၿခံေျမကုိ အျခားတစ္ဦးကုိ ေရာင္းခ်

ေအာင္မင္း
Rohingya Today
10.12.2018

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္၊ သိမ္ေတာင္ျပင္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ေက်းရြာတာ၀န္ခံႏွင့္ အာဏာပုိင္မ်ား၏ လက္ကုိင္တုတ္တစ္ဦးတုိ႔ ပူးေပါင္း၍ တဖက္ႏုိင္ငံေရာက္ ဒုကၡသည္တစ္ဦး၏ အိမ္ႏွင့္ ၿခံေျမကုိ အျခားတစ္ဦးအား ေရာင္းခ်လုိက္သည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္၊ သိမ္ေတာင္ျပင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ သိမ္ေတာင္ျပင္ လန္ဂြစ္ရြာ ေျမာက္ဘက္ရွိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံေရာက္ ဒုကၡသည္ ေဒၚေဘာ္ဒူမာခါတြန္ (ဘ) ဦးဆုလ္တာန္အဟ္မဒ္ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) ၏ အိမ္အလြတ္ႏွင့္ ၿခံေျမကုိ ေက်းရြာတာ၀န္ခံ ဦးရရွီးဒ္ (ဘ) ဦးဟာဆာန္ ႏွင့္ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးသည္ကုိ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ရြာသားမ်ားထံမွ ေငြညွစ္လ်က္ရွိသည့္ ဦးလာလ္မ်ာ (ဘ) ဦးအဒူလီ (အသက္ ၅၆ ႏွစ္) တုိ႔ပူးေပါင္း၍ ၿမဳိ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာ၏ ရန္ပုံေငြအတြက္ဟုဆုိကာ ယင္းရြာမွ အလီဂ်ဴဟာရ္ (ဘ) ဦးလာလု (အသက္ ၂၇ ႏွစ္) အား ေငြက်ပ္ ၅ သိန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်လုိက္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက Rohingya Today သုိ႔ေျပာပါသည္။ 

အိမ္ႏွင့္ ၿခံေျမတုိ႔ကုိ လြန္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ (၂၈) ရက္ေန႔ကတည္းက ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ၀ယ္ယူသူက စုိးရိမ္၍ အႀကိမ္ႀကိမ္ အာမခံခ်က္ေတာင္းခံခဲ့သျဖင့္ ၎တုိ႔ႏွစ္ဦးက ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိေပးခဲ့သည္ဟု ရြာသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။ 

ေရာင္းခ်၍ ရရွိခဲ့သည့္ ေငြမ်ားကုိ ဦးလာလ္မ်ာက ၃ သိန္းႏွင့္ ဦးရရွီးဒ္က ၂ သိန္း ေ၀စုခြဲယူခဲ့သည္။

“သူတုိ႔က ဒီတစ္အိမ္မကဘူး၊ အဲလုိ ဒုကၡသည္ေပါင္းမ်ားစြာရဲ့ အိမ္မ်ားစြာကုိ ေရာင္းစားခဲ့တယ္၊ ရရွီးဒ္က တာ၀န္ခံျဖစ္ေပမယ့္ ရြာသားေတြကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ေငြညွစ္ႏုိင္တဲ့ နည္းပညာအမ်ဳိးမ်ဳိးခ်ျပေပးသူက လာလ္မ်ာ ျဖစ္လုိ႔ ရတဲ့ေငြေတြကုိ ေ၀စုခြဲတဲ့အခါမွာ လာလ္မ်ာ ကုိ ပုိေပးရတယ္။ လာလ္မ်ာက ရရွီးဒ္ရဲ့ ဦးေလး အရင္းလည္း ျဖစ္တယ္” ဟု အဆုိပါ ရြာသားကေျပာပါသည္။ 


Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus