ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

သမၼတႀကီးထံ ေတာင္းဆုိ တင္ျပစာ

ဦးသိန္းစိန္
သမၼတၾကီး
ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္

အၾကမ္းဖက္ျပီး ဒုကၡစခန္း ပို႔ထားေသာ ျပည္သူ မ်ား၏ ဘ၀ ကိုယ္ခ်င္း စာနာျပီး သူ႔ေနရာႏွင့္ သူကို ျပန္ လည္ ခ်ျပီး မွ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္၍ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေသာ လူေနမႈ ဘဝကို တည္ေဆာက္ ေပး ပါရန္ တင္ျပျခင္း

သမၼၾကီး၏ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္း မ်ားကို ဖ်က္ဆီး ေနေသာ ဘဂၤလား ရခိုင္ တစ္စုတို႔၏ အၾကမ္း ဖက္မႈ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို နိုင္ ငံေတာ္မွ ေထာင့္စုံမွသိရွိျပီး ၿပစ္မႈ ဥပေဒ အရေပၚလြင္ ထင္ ရွား ေနေသာ ေတာင္ကုတ္ (၁၀) ေလာင္းျပိဳင္ သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ က်ဴးလြန္မႈ အစုစု၏ သက္တမ္းသည္ (၁) ႏွစ္ျပည့္ သုိ႔ ေရာက္ရွိ လာပါသည္။ အျပစ္မဲ့ ဒုကၡသည္ မ်ားလည္း ထက္ဝက္ နီးပါး ေသေၾက ခဲ့ရ ပါ သည္။

ဤတြင္ ပဋိပကၡ ဖန္တီး လာေသာ အၾကမ္းဖက္ မ်ား၏ အေျခ အေနကို ေလ့လာ ေသာအခါ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမိ်ဳးစု ႏုိင္ငံသား မျဖစ္တည္ ေရးႏွင့္ အစၥလာမ္ ဘာသာ ပေပ်ာက္ေရး ဦးတည္ေၾကာင္း သုံးသပ္မိ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရိုဟင္ဂ်ာသည္ အမိေျမဖြား တိုင္းရင္းသား၊ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ယေန႔ လဝက ဝန္ၾကီး ဦးခင္ရီ၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္ ဥပေဒခ်ဴပ္ ဦးလွသိန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလုံး မွာေတြ႔ဆုံပဲြ အသီးသီးတြင္ အတည္ျပဳ ေသာ္လည္း သမၼတၾကီး သာလွ်င္ ႏႈတ္ပိတ္ ေန၍ ေအာက္ေျခမွာ ခက္ခဲလ်က္ ရွိသည္ဟု ေလ့လာေတြ ့ရွိပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ သမၼတၾကီး၏ ၆-၅-၂၀၁၃ ေန႔စြဲပါ မိန္႔ၾကားခ်က္ အရ အျပစ္ မရွာနဲ႔ အေျဖ ရွာပါ ဟူ၍ လညး္ေကာင္း၊ ရခုိင္တုိ႔၏ ခံစားခ်က္ႏွင့္ လိုးလားခ်က္ မ်ားကို လ်စ္လွဴရႈ မည္မဟုတ္ ဟူသည္ မွာ ႏိုင္ ငံေတာ္ အဖုိ႔ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းလွ ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ရခုိင္တုိ႔၏ ခံစားခ်က္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ား ကို ႏွင္ထုတ္ေရးႏွင့္ လုိလားခ်က္မွာ ရခိုင္ႏုိင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ေရး ပင္ျဖစ္သည္ကို ဟန္ခ်က္ ညီညီ ပါဝင္ အားေပးေနပုံ ရျပီး ေျဖရွင္းေရး အခ်ိန္ ဆဲြလာမႈတြင္ ဘာသာေရး အေယာင္ေဆာင္ ဘုန္းၾကီးတု မ်ား ဦးေဆာင္၍ တဖန္ အစၥလာမ္ သာသနာ အားတုိက္ခိုက္ ေနသည္ ကိုလည္း လက္ပိုက္ ၾကည့္ေန သည္ ကိုလည္း ေတြ႔ရပါသည္။

တဖန္ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ဒို႔တာဝန္ အေရး သုံးပါးကို လ်စ္လ်ဴရႈျပီး ဒီမိုကေရစီ အေရး သုံးပါးကို ေရွ႕တန္း တင္ ခ်ီတက္ လာသည္ကို ေတြ ့ရပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ
  • ႏုိင္ငံေတာ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး
  • ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္
  • အစၥလာမ္ ဘာသာအား အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္ေရး
စသည္ တုိ႔ကို ဦးတည္ကာ တျပည္လုံး အၾကမ္းဖက္ လာျပီး သူတစ္ပါး ႏုိင္ငံမွ လက္ျဖန္႔ ေတာင္း စား ေန ရျခင္း သို႔ ေရာက္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘယ္သူက ဘယ္သူ႔ကို ဘယ္အခ်ိန္ထိ ဘာေၾကာင့္ အလို လိုက္ ေနၾက မွာလဲ ဟူသည္ကို ႏုိင္ငံေရး အရ ဆင္ျခင္ ရမည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ရခိုင္ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ တုိ႔မွာ ဘယ္ေတာ့မွ ခဲြျခား ပိုင္းျခား ေနႏိုင္မည္ မဟုတ္ ပါေၾကာင္း၊ ဘဂၤလား ရခိုင္ တစ္စု ပုတ္လွ်င္ တစ္ေလွလုံး အေဖါက္ မခံႏိုင္ေၾကာင္း ေဒသခံ ရခိုင္ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ တုိ႔သည္ သမုိင္း အ စဥ္ အလာ အရ ညီေနာင္မ်ား ၿဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ရခုိင္ ၿပည္နယ္ အလံရွိ ေနႏွင့္လ သေကၤတသည္ ရ ခိုင္ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ကိုကိုယ္စား ၿပဳပါသည္။ လြတ္လပ္ျပီး ပါလီမန္ေခတ္တြင္လည္း တိုင္းရင္း သား ျဖစ္ကာ ယေန႔တိုင္ ဥပေဒ အရာတြင္ တန္းတူ ခံစား ေနေၾကာင္း နားလည္ ေစလိုပါသည္။

ဤသည္ကို သမၼတၾကီးက သိရွိျပီး နားလည္ ေသာ္လည္း တစ္ဖက္က (ဘဂၤလား) ရခိုင္တုိ႔၏ အက်ပ္ ကိုင္မူႏွင့္ ေျမႏွိမ့္ရာ လွံစိုက္ေသာ ရခိုင္ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီ ရင္ခံစာ မ်ားက သမၼတၾကီး အားဖိ အား စိုက္ျပီး တရားေသာ ေၿဖရွင္းေရး နည္းလမ္းမွ ေသြးဖယ္ ေနသည္ဟု နားလည္ ပါသည္။ ေၿဖရွင္းေရး နည္းလမ္း မွာလည္း ေလာဘႏွင့္ အၾကမ္း ဖက္ျပီး ေဒါသႏွင့္ ေၿဖရွင္း လာမႈမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ျငိမ္မႈအား ထိပါး လာမႈ ကိုသည္းခံမႈ လြန္ကဲ လာျပီး အၾကမ္းဖက္ ေတာ္လွန္ေရးကို ဆင္ႏႊဲရန္ ဖိတ္ေခၚ ေနေသာ္ လည္း ဒါတုိ႔ျပည္ ဒါတို႔ေျမ ဟူသည့္ အတုိင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ လက္တဲြျပီး ေသတူ ရွင္ဖက္ တုိက္ ပဲြ၀င္ သြားေစမည္ ျဖစ္သည္။

ယခု သမၼတၾကီး၏ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းမႈကို ေလ့လာ ရာတြင္ လူမႈ ပဋိပကၡ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုကို ဥပေဒ မဲ့ ႏိုင္ ငံေရးသို႔ ဆဲြတင္ လာျပီး အခ်ိန္ ဆြဲေနမႈျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ မႈကို မိမိ ကိုယ္တုိင္ ဖန္တီး လာျခင္း ပမာ သက္ေရာက္ ေနၿပီး တည္ျငိမ္မႈကို ပ်က္ျပား ေစကာ ယခု က်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝး တြင္ ႏိုင္ ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ျပစ္ တင္ ေဝဖန္ ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ထင္ ပါသည္။ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားလည္း က်ဆင္း ေစမည္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပရွိ ျမန္မာ မ်ားက က်ီး လန္႔ ့ စာ စား ဘဝႏွင့္ ေနထိုင္ ေလ့ရွိသည္၊ ျပည္သူ မ်ားလည္း ဘယ္ေတာ့မွ ခြင့္လႊတ္ ေပးမည္ မဟုတ္ဟု သတိရ ေစလုိပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ဤအေျခ အေန အရပ္ရပ္ ေပၚတြင္ မူတည္၍ ေအာက္ပါ အေရး မ်ားကို ေျဖရွင္း ေစလို ပါသည္။

  • လူမ်ိဳး ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈကို တားဆီးေရး
  • အစၥလာမ္ ဘာသာကို တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္တန္႔ေရး
  • အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဘာသာေရး ခုတုံး လုပ္သူ မ်ားကို ေခ်မႈန္းေရး
  • အမိ်ဳး ဘာသာ သာသနာကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး
  • ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္သူ ့ေနရာႏွင့္သူခ်ထားေပးေရး
စသည္ တို႔ကို ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္း ေျဖရွင္း ေစလုိ ပါသည္။ ဤသို႔ ေျဖရွင္း မႈတြင္ တုန္႔ျပန္ လာေသာ ဘယ္လူမ်ဳိးကို မဆို အင္အား သုံး၍ ျပည္သူႏွင့္ လက္တြဲ ေခ်မႈန္း ေစလို ပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ သမၼတၾကီးသည္ ဘယ္သူ ခြဲခြဲတုိ႔မကြဲ ဟူ၍ ခံယူျပီး အၾကမ္းဖက္ အုပ္စုႏွင့္ သာသနာပ်က္ ဂိုဏ္းအဖြဲ႔ကို ခ်က္ခ်င္း ေခ်မႈန္းေရးႏွင့္ မိုးက် လာျပီ ျဖစ္၍ ဒုကၡသည္ မ်ားကို သူ႔ေနရာႏွင့္သူ ျပန္လည္ ခ်ေပး ျခင္းျဖင့္ သမၼတၾကီး၏ သက္တမ္းတြင္ ကုသိုလ္ေကာင္း တစ္ခု ျပဳေသာ ျပည္သူ႔ လုံျခဳံေရးႏွင့္ တန္း တူညီ မွ်ေသာ ဒီမိုကေရစီ လူေနမႈ ဘဝကို တည္ေဆာက္ ေပးပါရန္ အေလး အနက္ထား ေတာင္းဆို အပ္ ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္

ဇာနည္ေမာင္
National Foundation BKK


Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus