ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ကြမ္းသီးပင္ ေက်းရြာ၌ ယာယီကဒ္ျပားႏွင့္ အတူ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းပါ သိမ္းဆည္းရန္ ႀကဳိးစား
MYARF
RB News
31.3.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာခရုိင္၊ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ ၿမဳိ႕နယ္ခြဲ ကြမ္းသီးပင္ ေက်းရြာတြင္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားထံမွ ယာယီကဒ္ျပားမ်ား သိမ္းဆည္းလ်က္ ရွိၿပီး၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းပါ သိမ္းဆည္းရန္ ႀကဳိးစားလ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ယာယီ သက္ေသခံ ကဒ္ျပားမ်ား၏ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးရက္ကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး၊ ယာယီ သက္ေသခံ ကဒ္ျပား ကုိင္ေဆာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔မွစ၍ ယာယီ သက္ေသခံ ကဒ္ျပားမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ား ထံသုိ႔ အပ္ႏံွရမည္ဟု သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ယာယီ သက္ေသခံ ကဒ္ျပားမ်ား အပ္ႏွံသူမ်ားကုိ ယာယီ လက္မွတ္ တစ္ေစာင္စီ ထုတ္ေပးမည္ဟု သိရသည္။

မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔မွ စ၍ ေမာင္ေတာ ခရုိင္၊ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ ၿမဳိ႕နယ္ခြဲ၊ ကြမ္းသီးပင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးအထြန္းေခ်က ရာအိမ္မွဴး၊ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားကုိ ရြာအတြင္းရွိ ရြာသားမ်ားထံမွ ယာယီ သက္ေသခံ ကဒ္ျပားမ်ားကုိ သိမ္းဆည္း ေစခဲ့သည္။ ယာယီ ကဒ္ျပားမ်ား သိမ္းဆည္းၿပီးေနာက္ ယာယီ လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း မရွိသည့္ အျပင္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမ်ား သိမ္းဆည္းရန္ ေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ရြာသားမ်ားက သမၼတ၏ အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း အပ္ႏွံရန္ ပါ၀င္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus