ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေမာင္ေတာ ေပါင္းဇားမွ မူလြန္ေက်ာင္းတြင္ စာသင္ျပရန္ ဆရာ မရိွ၍ ေက်ာင္းပိတ္ထားရMYARF
RB News
8.1.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္၊ ေပါင္းဇား ေက်းရြာ မူလတန္း လြန္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသား ၄၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ဆရာ/မ (၆) ဦး ရွိသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာႀကီးမွာ ဦးသန္႔ေအာင္လြင္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ဆရာ တစ္ဦးသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ (သုိ႔မဟုတ္) ႏွစ္ႀကိမ္သာ ေက်ာင္းသုိ႔ လာေရာက္ၿပီး၊ က်န္သည့္ ဆရာမ ေလးဦးသည္ ေက်ာင္းသုိ႔ လုံး၀ လာေရာက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

ယခု ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မူလတန္း ပညာကုိ မသင္မေနရ အခမဲ့ စနစ္ျဖင့္ သင္ၾကားေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ညြန္ၾကား ေပးထားေသာ္လည္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးသန္႔ေအာင္လြင္က ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္၌ ေက်ာင္းသားမ်ား လက္ခံရာတြင္ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးထံမွ ၀င္ေၾကး က်ပ္ႏွစ္ေထာင္စီ ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ ေက်ာင္းတြင္ ဆရာ/မ လုံေလာက္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ရြာခန္႔ ဆရာမ်ား ခန္႔အပ္ႏုိင္ရန္ဟု ဆုိကာ ေငြေကာက္ခံသျဖင့္ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားက သားသမီး ပညာေရးကုိ ဦးစားေပးၿပီး ေငြေပးခဲ့ရသည္။ 

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက ေက်ာင္းသားမ်ား ထံမွ ၀င္ေၾကး ေကာက္ခံရရွိေသာေငြ မ်ားျဖင့္ ရြာခန္႔ ဆရာႏွစ္ဦး ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ ဆရာႏွစ္ဦးကသာ ၄၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သေရြ႕ ႀကဳိးစား၍ သင္ေပးခဲ့ရသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ ရရွိသည့္ ၀င္ေၾကးေငြမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ကုန္ဆုံးသြား၍ ရြာခန္႔ ဆရာႏွစ္ဦးကုိ ႏုိ၀င္ဘာလႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ ႏွစ္လ အတြက္ လစာ မေပးႏုိင္ေတာ့သျဖင့္ ဆရာႏွစ္ဦးလည္း ယခုလမွ စ၍ ေက်ာင္းသုိ႔ လာေရာက္ျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားက ေျပာပါသည္။ 

အစုိးရခန္႔ ဆရာ/မ မ်ားလည္း ေက်ာင္းသုိ႔ လာေရာက္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ယခုလဆန္းပုိင္းမွစ၍ ေက်ာင္းကုိ လုံး၀ ပိတ္ထားရသည္ဟု ဆုိသည္။ ပညာသင္ႏွစ္ မကုန္ဆုံးမွီတြင္ ေက်ာင္းပိတ္ထားရသျဖင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားက ၎တုိ႔၏ သားသမီးမ်ား ပညာေရး အတြက္ အထူးစုိးရိမ္လ်က္ ရွိေနၾကသည္။ အစုိးရခန္႔ ဆရာ/မ မ်ားမွာ ေက်ာင္းသုိ႔ လာေရာက္၍ စာသင္ၾကား ေပးျခင္း မရွိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္မွ လစဥ္ ပုံမွန္ လစာရယူလ်က္ ရွိသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus