ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေတာင္ၿပဳိမွ ေျမတုိင္းစာေရးႏွင့္ ရြာတာ၀န္ခံက ရြာသားမ်ား၏ လယ္ေျမမ်ား သိမ္းယူ၍ ငွားစား

MYARF
RB News
3.8.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ခရုိင္၊ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ ၿမဳိ႕နယ္ခြဲ၊ ေျမစာရင္း ဦးစီးဌာနမွ ေျမတုိင္းစာေရးႏွင့္ ေတာင္ၿပဳိလက္ယာ ေက်းရြာတာ၀န္ခံတုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ေဒသခံ ရြာသားမ်ား၏ စားက်က္ လယ္ယာေျမမ်ားကုိ အတင္းအဓမၼ သိမ္းယူ၍ ငွားစားေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေတာင္ၿပဳိလက္ယာ ေက်းရြာအုပ္စုမွ ေတာင္ဗလီပုိင္ လယ္ယာေျမ၊ ကြင္းအမွတ္ (၂၆)၊ ဦးပုိင္အမွတ္ (၁၄၄/၇)၊ ေျမခ်ိန္ (၀.၆၀) ဧကႏွင့္ ဦးႏူရူလ္ေဟာက္ (ဘ) ဦးေဘာ္ဒီရာမန္ပုိင္ လယ္ယာေျမ၊ ကြင္းအမွတ္ (၂၆)၊ ဦးပုိင္အမွတ္ (၁၄၄/၈)၊ ေျမခ်ိန္ (၀.၄၀) ဧက မ်ားကုိ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ ၿမဳိ႕နယ္ခြဲမွ ေျမစာရင္း ဦးစီးဌာန ေျမတုိင္းစာေရး ဦးခင္ေမာင္သန္းႏွင့္ ေတာင္ၿပဳိလက္ယာ ေက်းရြာတာ၀န္ခံ ဦးအာဖ္တာရ္အာေလာမ္ တုိ႔ပူးေပါင္း၍ အတင္းအဓမၼ သိမ္းယူၿပီး အျခားသူမ်ားကုိ ငွားရမ္းလုိက္ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus