ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေမာင္ေတာ ေျမတုိင္းစာေရးက ဥေဒါင္း ရြာသားမ်ား ထံမွ ေငြညွစ္

MYARF
RB News
3.8.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ဥေဒါင္း ေက်းရြာတြင္ ၿမဳိ႕နယ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာနမွ ေျမတုိင္းစာေရး ဦးသိန္းေက်ာ္ေမာင္ က ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ အိမ္ၿခံေျမ ပုံစံ (၁၀၅) မရွိ၊ BD ေျပး တရားခံမ်ား၏ အိမ္ၿခံေျမတြင္ ေနသည္ဟု လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲ၍ ေငြက်ပ္ သိန္းခ်ီ ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာနမွ စာေရးျဖစ္သူ ဦးသိန္းေက်ာ္ေမာင္သည္ ဇူလုိင္လ (၉) ရက္ေန႔မွ (၁၅) ရက္ေန႔ အၾကားတြင္ ဥေဒါင္း ေက်းရြာသုိ႔ သြားေရာက္၍ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ ရြာသားမ်ားကုိ အိမ္ၿခံေျမ ပုံစံ (၁၀၅) မရွိ၊ BD ေျပး တရားခံမ်ားထံမွ ရရွိသည့္ အိမ္ၿခံေျမမ်ားတြင္ ေနထုိင္သည္ဟု လုပ္ႀကံစြပ္စြဲ၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားထံမွ ေငြညွစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ေငြညွစ္ခံရသူမ်ားမွာ --

(၁) ဦးအာေလာမ္ (ဘ) ဦးေရွာ္ရ္ေမာတ္ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) ဥေဒါင္း ေျမာက္ရြာမွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ တစ္သိန္း
(၂) ဦးအာဘူတာဟဲရ္ (ဘ) ဦးဆူေလမာန္၊ ဥေဒါင္း ဇူမၼာရြာမွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ တစ္သိန္းငါးေသာင္း
(၃) ဦးအဒူ (ဘ) ဦးဟာလာ၊ ဥေဒါင္းေျမာက္ရြာမွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ တစ္သိန္းငါးေသာင္း
(၄) ဦးမာဆီဒိတ္ (ဘ) ဦးရွားဒီးဟူေဆာင္း (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) ဥေဒါင္း ကုန္တန္းရြာမွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ တစ္သိန္း
(၅) ဦးေမာတၱဳလ္ဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးေရွာ္ရ္ေမာတ္ (အသက္ ၅၀ ႏွစ္) ဥေဒါင္း ကုန္တန္းရြာမွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ တစ္သိန္း
(၆) ဦးေရွာမ္ရွဴႏၷာရ္ (ဘ) ဦးအဒူေဆာဒူ (အသက္ ၄၀ ႏွစ္) ဥေဒါင္း ဖာစ္ကူရီးရြာမွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္း
(၇) ဦးေရာ္ရွိဒူလႅာ (ဘ) ဦးေဒါအိဇၹာ (အသက္ ၂၀ ႏွစ္) ဥေဒါင္း ေျမာက္ရြာမွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ တစ္သိန္း
(၈) ဦးေဘာကၠရီ (ဘ) ဦးေရွာ္ရ္ေမာတ္၊ ဥေဒါင္းေျမာက္ရြာမွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ တစ္သိန္း -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus