ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရးရုံး၌ ရုိဟင္ဂ်ာအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး

RB News
25.11.2017

တုိက်ဳိ၊ ဂ်ပန္ ။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအသင္း (ဂ်ပန္) က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရးရုံးတြင္ လက္ရွိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္မွ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတုိ႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရးရုံး ညြန္ၾကားေရးမွဴး Mrs Yoko Takushima ႏွင့္ Human Rights and Humanitarian Section မွ Mrs Chizuru Yamamoto တုိ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအသင္း (ဂ်ပန္) မွ ဥကၠဌ ဦးဟာရုံေရာ္ရွိတ္ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္ ဦးေအာင္တင္ တုိ႔က အျပစ္မဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေနအိမ္မ်ားကုိ မီးရႈိ႕ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးေအာင္ ေနအိမ္မ်ား အတင္းအဓမၼ ေမာင္းထုတ္ခဲ့ျခင္း တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ အတူ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကလည္း ျမန္မာအစုိးရအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဖိအားေပးေစလုိေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမွ ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားကုိ ျပန္လည္ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ခုိင္မာသည့္ ဥပေဒႏွင့္ ကာကြယ္မေပးလွ်င္ ယခင္ကဲ့သုိ႔ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္ေၾကာင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္း လုံး၀ မျဖစ္ေပၚေအာင္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ အတူ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွလည္း တားဆီးေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ၏ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး အဖြဲ႔ကုိ ျမန္မာျပည္တြင္းသုိ႔ ၀င္ခြင့္ရေစရန္ ျမန္မာအစုိးရအား ဖိအားေပးေစလုိေၾကာင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈရွိေစရန္ ကုလသမဂၢ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ေစလႊတ္ေစလုိေၾကာင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ဘ၀လုံၿခဳံမႈ ရွိမွသာ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္ပုိ႔ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံကုိ တုိက္တြန္းေစလုိေၾကာင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ ေပးေရးႏွင့္ NVC ကဒ္မ်ား မထုတ္ေပးရန္ အတြက္ ျမန္မာအစုိးရအား ဖိအားေပးရန္ တုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအသင္း (ဂ်ပန္) က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးထံသုိ႔ ေရးသားထားသည့္ စာတစ္ေစာင္ကုိလည္း ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus