ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

မင္းျပားၿမဳိ႕နယ္မွ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ NVC မကုိင္ေဆာင္လွ်င္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ဟု အာဏာပုိင္မ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္

RB News
14.12.2017

မင္းျပား ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ မင္းျပားၿမဳိ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေဒသခံရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ အာဏာပုိင္မ်ားက အတင္းအက်ပ္ NVC ကုိင္ေဆာင္ခုိင္းေနေၾကာင္း၊ NVC မကုိင္ေဆာင္ပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ 

ဒီဇင္ဘာလ (၁၄) ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီအခ်ိန္တြင္ မင္းျပားၿမဳိ႕နယ္ရွိ ရုိဟင္ဂ်ာေက်းရြာ (၁၅) ရြာမွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားကုိ ဆပ္က်ာရြာ စာသင္ေက်ာင္းသုိ႔ ဆင့္ေခၚ၍ ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမဳိ႕နယ္ လ.၀.က ဦးစီးမွဴးႏွင့္ ၿမဳိ႕နယ္ ဥပေဒအရာရွိ တုိ႔က NVC ကုိင္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ NVC မကုိင္ပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ 

ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေက်းရြာတာ၀န္ခံ၊ ရာအိမ္မွဴးႏွင့္ ဆယ္အိမ္မွဴး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ဆႏၵရွိသူမ်ား အားလုံး NVC ကုိင္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ ကဒ္ျပား ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားမွ အပ က်န္သူမ်ားအားလုံး NVC ကုိင္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ NVC ကုိင္ေဆာင္ရန္ ျငင္းဆုိသူမ်ား အားလုံးကုိ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။ 

အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ား၏ သားသမီးမ်ားကုိလည္း NVC သာ ကုိင္ေဆာင္ရမည္ဟု အာဏာပုိင္မ်ားက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဥပေဒအရ အေထာက္အထား လုံး၀ မရွိသူမ်ားသာ NVC ကုိင္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအားလုံးတြင္ အနိမ့္ဆုံး အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရစာရင္း ရွိေသာ္လည္း အာဏာပုိင္မ်ားက NVC ကဒ္ျပား ကုိင္ေဆာင္ရန္ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ဖိအားေပးလ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ယာယီ သက္ေသခံကဒ္ျပား (၀ႈိက္ကဒ္) မ်ားကုိ သိမ္းဆည္း၍ NVC ကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးလ်က္ရွိေသာ္လည္း ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားက ကုိင္ေဆာင္ရန္ ျငင္းဆုိလ်က္ရွိၾကသည္။ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူ အခ်ဳိ႕သာ မျငင္းဆန္ႏုိင္ပဲ ကုိင္ေဆာင္လ်က္ ရွိၾကသည္။ 
Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus