ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

လူမႈဖူလုံေရးဦးစီးဌာနမွ ေပးအပ္သည့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကုိ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စာေရးက ျဖတ္စား

RB News
2.3.2018

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ရွိ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားကုိ လူမႈ၀န္ထမ္းဖူလုံေရး ဦးစီးဌာနမွ ေထာက္ပံ့သည့္ ေငြေၾကးမ်ားကုိ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စာေရးက ျဖတ္စားေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆုိေနၾကသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားကုိ လူမႈ၀န္ထမ္းဖူလုံေရး ဦးစီးဌာနမွ တစ္ဦးကုိ တစ္လလွ်င္ ေငြက်ပ္ တစ္ေသာင္းခြဲစီ ေထာက္ပံ့ေၾကး အျဖစ္ ေပးအပ္လ်က္ ရွိသည္။

တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ (၃) လစာ ေငြက်ပ္ ေလးေသာင္းခြဲစီကုိ ၿမဳိ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ တဆင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ စာေရးမ်ားက ျဖန္႔ျဖဴးေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ တိတိက်က် ေပးလ်က္ရွိေသာ္လည္း မိေက်ာင္းေစ်းေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးမွ စာေရးျဖစ္သူ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး က ၿမဳိ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးမွ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရသူမ်ားကုိ တစ္လစာ ေငြက်ပ္ တစ္ေသာင္းခြဲသာ ထုတ္ေပးၿပီး က်န္သည့္ ႏွစ္လစာ ေငြက်ပ္ သုံးေသာင္းစီကုိ ေခါင္းပုံျဖတ္၍ ျဖတ္စားေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

မိေက်ာင္းေစ်း ေက်းရြာအုပ္စု အတြင္းမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားၿပီး တစ္ဖက္ႏုိင္ငံတြင္ ယာယီခုိလႈံေနသူမ်ား၏ အိမ္ၿခံ၀င္းမ်ား အတြင္းမွ အပင္မ်ား၊ ရြာ၏ သက္တမ္းကုိ သက္ေသျပေနသည့္ အပင္ေဟာင္းမ်ား၊ ရြာ၏ သက္တမ္းကုိ သက္ေသျပေနသည့္ အမွတ္အသားမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးေနသည့္ အျပင္၊ ေနအိမ္မ်ားမွ အုတ္၊ သစ္၊ ထင္းပါမက်န္ ျဖဳတ္ယူ၍ ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ျဖည့္စြက္ ေျပာပါသည္။
Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus