ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕မွ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ အေဆာက္အဦမ်ား အစီရင္ခံရန္ အာဏာပုိင္မ်ားက ေျပာ

Rohingya Eye
RB News
19.9.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္၊ ၿမဳိ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန ခန္းမေဆာင္တြင္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလွျမင့္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီးထိန္လင္း၊ ျပည္နယ္ ဥပေဒခ်ဳပ္ တုိ႔က စက္တင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ရာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီးထိန္လင္းက “ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံက တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ၿပီး ေနအိမ္မ်ားကုိ တရားမ၀င္ ေဆာက္လုပ္ ေနထုိင္လ်က္ ရွိတယ္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ အမိန္႔မရွိတဲ့ အိမ္မ်ားကုိ ဖ်က္ရမယ္၊ လယ္ေျမမ်ားတြင္ ေဆာက္ခဲ့တဲ့ အိမ္မ်ားကုိလည္း ဖ်က္ေပးရမယ္၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း တစ္ခုမွာ အိမ္တစ္အိမ္ဘဲ ရွိရမယ္၊ ေက်းရြာေတြမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ အမိန္႔မပါဘဲ ေဆာက္ခဲ့တဲ့ အိမ္မ်ားစာရင္း အတိအက်ကုိ အစီရင္ခံရမယ္” ဟု ေျပာဆုိခဲ့ရာ၊ ၿမဳိ႕ေပၚ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ဦးက “မိမိတုိ႔ ေဒသဟာ မဖြံ႔ၿဖဳိးေသးေသာေၾကာင့္ အိမ္အမ်ားစုသည္ ၀ါး၊ ဓနိ၊ သစ္သားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အိမ္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊ ယခင္ န.စ.က လက္ထက္တြင္ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနဆုိင္ရာရဲ့ ခြင့္ျပဳခ်က္ အမိန္႔ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾကၿပီး၊ န.စ.က ရုတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ အခုိင္အမာ ေဆာက္လုပ္ေသာ တုိက္အိမ္မ်ားမွအပ က်န္အိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မလုိအပ္ဘဲ ေဆာက္လုပ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အိမ္အမ်ားစုသည္ တုိက္အိမ္မ်ား မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ အေနျဖင့္ ဖ်က္ရန္ အခက္အခဲရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း” ဟု တင္ျပခဲ့ရာ ေနာက္ဆုံးတြင္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီးထိန္လင္းက ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ အမိန္႔မပါဘဲ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ အိမ္မ်ား၊ သာသနာ့ အေဆာက္အဦမ်ားကုိ ဖ်က္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေက်းရြာအုပ္စု အသီးသီးတြင္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ အမိန္႔မပါဘဲ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္အိမ္မ်ား၊ သာသာနာ့ အေဆာက္အဦမ်ား စာရင္း အတိအက် အစီရင္ခံရမည္ဟု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား ညြန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

“မိမိတုိ႔ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕မွာ ရွိတဲ့ ေက်းရြာမ်ားက အိမ္အမ်ားစုသည္ အခုိင္အမာ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အေဆာက္အဦမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ၿမဳိ႕ျပအိမ္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒအရ အခုိင္အမာ အေဆာက္အဦ ျဖစ္သည့္ တုိက္အိမ္မ်ား အတြက္သာ ခြင့္ျပဳခ်က္ လုိအပ္ၿပီး၊ က်န္အေဆာက္အဦမ်ား အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ အမိန္႔ မလုိအပ္ေၾကာင္း၊ ေက်းရြာ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအတြက္ အစုိးရအေနျဖင့္ ၿမဳိ႕ျပအိမ္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒအရ အိမ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ေပးရမည္ ျဖစ္သလုိ၊ယခုအခါ ခြင့္ျပဳခ်က္ အမိန္႔မပါဘဲ ေဆာက္ခဲ့ေသာ အိမ္မ်ား၊ သာသာနာ့ အေဆာက္အဦမ်ားကုိ ဖ်က္ရန္ ညြန္ၾကားမႈေၾကာင့္ ေဒသတြင္း မတည္မၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ကုိ စုိးရိမ္ေနရေၾကာင္း” ရပ္ကြက္လူႀကီး တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus