ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

Rohingya Blogger / RB News အား အေမရိကန္ အဖြဲ႔အစည္း အခ်ဳိ႕မွ ဆုခ်ီးျမွင့္

အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ လာသူမ်ား 


RB News
12.7.2015

နယူးေယာက္ ။ ။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာက္ရွိ အေမရိကန္ အဖြဲ႔အစည္း အခ်ဳိ႕မွ Rohingya Blogger / RB News အား ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ ခံေနရျခင္း မ်ားအား ကမာၻသိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေပးႏုိင္ျခင္းကုိ အသိအမွတ္ ျပဳ၍ ဆုခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။

ဦးေနဆန္းဦးက ေက်းဇူးတင္ စကား ေျပာၾကား ေနစဥ္

ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္း အခမ္းအနားကုိ နယူးေယာက္ၿမဳိ႕တြင္ ဇူလုိင္လ (၇) ရက္ေန႔ ညပုိင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး၊ Rohingya Blogger / RB News တည္ေထာင္သူ ဦးဘစိန္ ကုိယ္စား ဦးေနဆန္းဦးက တက္ေရာက္ လက္ခံ ရယူခဲ့ၿပီး၊ Rohingya Blogger ၏ ႀကဳိးပမ္းေနမႈမ်ား၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေန႔စဥ္ ရက္ဆက္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ခံေနရမႈမ်ားႏွင့္ ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္း အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Rohingya Blogger အား ခ်ီးျမွင့္သည့္ ဆုကုိ -- Islamic Leadership Council of New York, Islamic Centre at New York, Muslim Bar Association of New York, Women for Afghan Women, Turkish Cultural Centre of Queens, Chhaya CDC, Burma Task Force, Turning Point for Women and Families ႏွင့္ ICNA Relief USA တုိ႔မွ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Rohingya Blogger / RB News ကုိ လက္ရွိ အဂၤလန္ႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္သူ ဦးဘစိန္မွ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း၏ လက္ေအာက္ခံ မဟုတ္သည့္ အျပင္ အဖြဲ႔အစည္း၊ လူပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးခ်င္း၏ ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ လုံး၀ ရယူထားျခင္း မရွိဘဲ၊ သီးျခား ရပ္တည္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ Rohingya Blogger / RB News team အဖြဲ႔၀င္ အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ ေနသူမ်ား အားလုံးမွာ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ စရိတ္ျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး အတြက္ အေကာင္းဆုံး ႀကဳိးပမ္း ေနသူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းမွ သတင္းေပးပုိ႔ ေနသူမ်ားမွာ မိမိတုိ႔၏ အသက္ အႏၱရာယ္ရွိေနသည့္ ၾကားမွ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus