ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထံသုိ႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ
သုိ႔/-


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္
ေနျပည္ေတာ္


ရက္စြဲ ။ ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၃၀) ရက္


အေၾကာင္းအရာ ။ ။ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ေနမႈမ်ားကုိ တားျမစ္ ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံျခင္း။

ေလးစားစြာျဖင့္ 

(၁) ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားသည္ ရခုိင္ေဒသ၏ မူလဘူတ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားဥပေဒ မျပဌာန္းခင္ အခ်ိန္ထိ တုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား နည္းတူ ခံစားခဲ့ၾကသည္။ (မိမိေရးသားထားသည့္ ေဆာင္းပါးတြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေရးသားတင္ျပသည္။ http://bit.ly/2cmjcYv တြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္)

(၂) စစ္အာဏာရွင္ ဦးေန၀င္း၏ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ လက္ထက္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွ စ၍ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ား အေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား စတင္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံမဲ့ အေနအထားသုိ႔ အေရာက္ပုိ႔ရန္ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

(၃) ဦးေန၀င္း လက္ထက္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ိပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႔ (စစ္အစုိးရ) လက္ထက္တြင္ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔က ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ နယ္စပ္ေဒသလူ၀င္မႈ စစ္ေဆးေရးကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္ (န.စ.က) ကုိ တည္ေထာင္၍ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား၏ သြားလာခြင့္၊ ပညာသင္ၾကားခြင့္၊ အမႈထမ္းခြင့္၊ ေဆးကုသခြင့္၊ ေမြးဖြားခြင့္၊ လက္ထပ္ခြင့္ႏွင့္ အျခား အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားစြာကုိ ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္၍ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကုိ ဦးတည္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား စတင္ခဲ့သည္။

(၄) ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရက စစ္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံတကာ၌ နာမည္ဆိုးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားခ့ဲေသာ န.စ.က ကုိ ဖ်က္သိမ္း၍ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ျဖင့္ အစားထုိးကာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားကုိ စစ္အစုိးရ လက္ထက္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္သည္ထက္ ပုိမုိဆုိးရြားလွသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

(၅) ယခု အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဖြဲ႔စည္းသည့္ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရလက္ထက္တြင္လည္း ယခင္အစုိးရမ်ား လက္ထက္က လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့သည္မ်ား ရပ္တန္႔မသြားဘဲ တစ္ရက္ထက္တစ္ရက္ ပုိမုိ၍ပင္ ဆုိးရြားလာသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကုိ အထူးတပ္ဖြဲ႔ျဖင့္ အစားထုိးမည္ဟု သတင္းမ်ားေပၚထြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ရွိ အခ်ဳိ႕ရႊာမ်ားတြင္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ေနရာ၌ ရဲလုံထိန္း ၀တ္စုံျဖင့္ အထူးတပ္ဖြဲ႔မ်ား အစားထုိး ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားကုိ မင္းျပားၿမဳိ႕နယ္၌ အသုတ္လုိက္ သင္တန္းပုိ႔ခ်ေနျခင္းေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္မွ ရဲလုံထိန္းမ်ားကုိ ယာယီသေဘာျဖင့္ အစားထုိးထားသည္ဟု ၾကားသိေနရသည္။ ယာယီေရာက္ရွိလာသည့္ ရဲလုံထိန္း ၀တ္စုံျဖင့္ အထူးတပ္ဖြဲ႔သည္ ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားထက္ ပုိမုိဆုိးရြားသည့္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား စတင္ခဲ့သည္ဟု ေဒသခံမ်ားကုိယ္တုိင္ မိမိအား ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။

(၆) မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ျဖစ္ေစ၊ အထူးတပ္ဖြဲ႔ ျဖစ္ေစ၊ ယခင္ က န.စ.က မ်ားျဖစ္ေစ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားကို တစ္ဖြဲ႔ထက္ တစ္ဖြဲ႔က ပုိမုိဆုိးရြားစြာ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနလ်က္သာျဖစ္သည္။

(၇) နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ေန႔စဥ္ က်ဴးလြန္လ်က္ရွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားမွ အခ်ဳိ႕အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တင္ျပလုိပါသည္။

(က) မုိဘုိင္းဖုန္း ကုိင္ေဆာင္သူမ်ားကုိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ဖုန္းစစ္ေဆးရန္ဟု ဆုိကာ ဖုန္းကုိယူ၍ ၎တုိ႔တြင္ အသင့္ပါသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဆင္းမ္ကဒ္ ထည့္သြင္းေပးကာ စစ္ေဆးခံရသူကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဆင္းမ္ကဒ္ သုံးေနသည္ဟု ေပၚေပၚတင္တင္ လုပ္ႀကံစြပ္စြဲ၍ ဖမ္းဆီးရုိက္ႏွက္ ၿခိမ္းေျခာက္ကာ ေငြညွစ္ျခင္း။ (ေငြမေပးႏုိင္သူမ်ားကုိ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားၿပီး ေခ်းငွား၍ ေငြေပးသည့္အထိ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း)

(ခ) နယ္ျခားေစာင့္ရဲ ကင္းစခန္းမ်ားေရွ႕မွ ဆုိင္ကယ္စီးနင္းသြားသူမ်ားကုိ စစ္ေဆးရန္ဟု ဆုိကာ ရပ္တန္႔ခုိင္းၿပီး ဆုိင္ကယ္ကုိယ္ထည္ထဲတြင္ပါ စစ္ေဆးသည္ဟု ဆုိကာ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ဆုိင္ကယ္ကုိယ္ထည္ထဲသုိ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဆင္းမ္ကဒ္ (သုိ႔မဟုတ္) WY စာတမ္းပါ စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား ထည့္သြင္းေပးၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဆင္းမ္ကဒ္ (သုိ႔မဟုတ္) WY စာတမ္းပါ စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား မိသည္ဟု ေပၚေပၚတင္တင္ လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲ၍ ဖမ္းဆီးရုိက္ႏွက္ ၿခိမ္းေျခာက္ကာ ေငြညွစ္ျခင္း။ (ေငြမေပးႏုိင္သူ၏ ဆိုင္ကယ္ကုိ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ေငြေပး၍ ျပန္ေရြးခုိင္းျခင္း)

(ဂ) ကင္းစခန္းမ်ားေရွ႕မွ ျဖတ္သန္းသြားလာေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဆင္းမ္ကဒ္ရွာရမည္ဟု ဆုိကာ ကင္းစခန္းထဲရွိ အခန္းထဲသုိ႔ သြင္း၍ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ရန္ ႀကဳိးစားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစကားမ်ား ေျပာဆုိျခင္း၊ ခႏၶာကုိယ္အႏွံ႔ တုိ႔ထိ၍ ရွာေဖြျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း။ (တခါတရံတြင္ အခန္းထဲတြင္ လူမဆန္စြာ မုဒိန္းက်င့္သည္မ်ားအထိ ျပဳလုပ္သည္မ်ားလည္း ရွိသည္)

(ဃ) ညအခ်ိန္မေတာ္ေနအိမ္မ်ား အတြင္းသုိ႔ စီးနင္း၀င္ေရာက္၍ ရွာေဖြရန္ ရွိသည္ဟုဆုိကာ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက အသင့္ပါလာသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဆင္းမ္ကဒ္ (သုိ႔မဟုတ္) WY စာတမ္းပါ စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား အိမ္ထဲတစ္ေနရာရာတြင္ ထား၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဆင္းမ္ကဒ္ (သုိ႔မဟုတ္) WY စာတမ္းပါ စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား မိသည္ဟု ေပၚေပၚတင္တင္ လုပ္ႀကံစြပ္စြဲ၍ အိမ္သူအိမ္သားမ်ား အားလုံးကုိ ရုိက္ႏွက္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ဦးစီးကုိ ဖမ္းဆီးသြားၿပီး ေငြသိန္းခ်ီညွစ္ၿပီးမွ ျပန္လႊတ္ေပးျခင္း။

(င) ညအခ်ိန္မေတာ္ေနအိမ္မ်ား အတြင္းသုိ႔ စီးနင္း၀င္ေရာက္၍ ရွာေဖြရန္ ရွိသည္ဟုဆုိကာ အိမ္အႏွံ႔ ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ ေသတၱာ၊ ဘီဒုိတုိ႔တြင္ ေတြ႔ရွိေသာ ေရႊ၊ ေငြမ်ားကုိ ဓါးျပမ်ားကဲ့သုိ႔ ေပၚေပၚတင္တင္ လုယက္သြားျခင္း။

(စ) ၿခံစည္းရုိးမ်ား ယုိင္ေနသည္ကုိ တည္ေနေအာင္ ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေနအိမ္အျပင္ပုိင္းတြင္ ေဆးတစ္ကြက္သုတ္မိလွ်င္ ျဖစ္ေစ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ ေနအိမ္ျပဳျပင္သည္ဟု ဆုိကာ ေငြညွစ္ျခင္း။

(ဆ) သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေနအိမ္ျပဳျပင္လွ်င္လည္း နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ကုိ အေၾကာင္းမၾကားဟုဆုိကာ ေငြညွစ္ျခင္း။ (ခြင့္ျပဳခ်က္ယူလွ်င္လည္း ေနအိမ္ျပဳျပင္သည္ကုိ တုိးခ်ဲ႕သည္ဟု စြပ္စြဲ၍ ေငြညွစ္ျခင္း)

(ဇ) ပင္လယ္ျပင္သုိ႔ စက္ေလွမ်ားျဖင့္ ငါးဖမ္းထြက္သည့္ ငါးဖမ္းသမားမ်ားမွာ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရၿပီး၊ လစဥ္ေၾကးအျပင္ တစ္ႀကိမ္ ငါးဖမ္းရန္ ထြက္တုိင္း ဂိတ္တြင္ တာ၀န္က်သည့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ား ေတာင္းသည့္ အတုိင္း ထပ္မံေပးရသည္။ ငါးဖမ္း၍ ျပန္လာလွ်င္လည္း နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ဖမ္းလာသည့္ ငါးမ်ားကုိ လုယက္ျခင္း။

(စ်) တႏုိင္တပုိင္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ေနသည့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ေရာင္းသည့္ ေစ်းသည္မ်ား ကင္းစခန္းမ်ား ေရွ႕မွ ျဖတ္သန္းသြားလွ်င္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား လုယက္ျခင္း။

(ည) ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္၊ စက္ဘီး စီးသြားသူမ်ားကုိ ကင္းစခန္းမ်ားေရွ႕တြင္ ရပ္တန္႔ခုိင္းၿပီး ဆုိင္ကယ္၊ စက္ဘီးမ်ားကုိ တြန္းခုိင္း၍ ကင္းစခန္း၏ မ်က္စိတစ္ဆုံးအထိ လမ္းေလွ်ာက္ သြားခုိင္းျခင္း။

(ဋ) မိမိတုိ႔၏ ရြာမွ အျခားရြာတြင္ စက္ဘီးစီး၍ ေက်ာင္းသြားတက္ရသည့္ ေက်ာင္းသား/သူ ငယ္ေလးမ်ားကုိလည္း ကင္းစခန္းေရွ႕တြင္ စက္ဘီးမွ ဆင္းခုိင္းၿပီး ကင္းစခန္း၏ မ်က္စိတစ္ဆုံးထိ စက္ဘီးတြန္းခုိင္း၍ သြားခုိင္းျခင္း။ (ေက်ာင္းသား/သူ ငယ္ေလးမ်ားကုိ စိတ္နာက်င္မႈ ရေစသည္ အထိ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ ခြဲျခား၍ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆုိျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္သည္)

(ဌ) ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ တစ္ရြာမွ တစ္ရြာသုိ႔ သြားလွ်င္ သက္ဆုိင္ရာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ထံမွ ရြာထြက္လက္မွတ္ ယူရၿပီး၊ ကင္းစခန္းမ်ား ေရွ႕တြင္ ရြာထြက္လက္မွတ္ အစစ္ေဆးခံရသည္။ နယ္ျခားေစာင့္ရဲ မ်ားက ရြာထြက္လက္မွတ္ ပါလွ်င္လည္း ဂိတ္ျဖတ္သန္းခ ဆက္ေၾကး ေကာက္သည့္ ပုံစံမ်ဳိးျဖင့္ ေငြညွစ္ျခင္း၊ အေၾကာင္းမဲ့ ရုိက္ႏွက္ျခင္း၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းသည့္ အထိ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆုိျခင္း။

(ဍ) ကားႏွင့္ ခရီးသြားလာသည့္ ခရီးသည္မ်ားကုိလည္း ကားေပၚမွ ဆင္းခုိင္း၍ လမ္းေလွ်ာက္သြားခုိင္းျခင္း၊ သက္ေသခံ အေထာက္အထားမ်ား ျပည့္စုံေနလွ်င္လည္း အေၾကာင္းမဲ့ ေငြညွစ္ျခင္း၊ ရုိက္ႏွက္ျခင္း၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းသည့္ အထိ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆုိျခင္း။

(ဎ) ေစ်းမ်ားအတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ ေစ်းေရာင္းေနသည့္ ေစ်းသည္မ်ားကုိ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ေနသည္ဟု ဆုိကာ လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲ၍ ေငြညွစ္ျခင္း၊ ပစၥည္းမ်ား လုယက္ျခင္း။

(ဏ) ၿခံ၀င္းအတြင္းရွိသည့္ အပင္ခုတ္လွဲလွ်င္ပင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မယူဟု ဆုိကာ ေငြညွစ္ျခင္း။

(တ) အလြန္ဆင္းရဲေသာသူမ်ားသည္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနသုိ႔ ေငြေပးသြင္းၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူကာ ေတာေတာင္မ်ားမွ ထင္းခုတ္၍ ေစ်းတြင္ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်လ်က္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနၾကရာ၊ ၎တုိ႔ အျပန္လမ္းတြင္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ထင္းတစ္စည္း ဘယ္ေလာက္ႏႈန္းဟု ဆုိကာ ဆက္ေၾကးသဖြယ္ ေငြညွစ္ျခင္း။

(ထ) တရား၀င္ လက္ထပ္ထားေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားကုိ တရားမ၀င္ ေပါင္းသင္း ေနထုိင္သည္ဟု စြပ္စြဲ၍ လက္ထပ္ထားသည့္ အေထာက္အထားမ်ားကုိပင္ စီစစ္ မၾကည့္ဘဲ ေငြညွစ္ျခင္း။

(ဒ) ေမာင္ေတာခရုိင္မွ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ စစ္ေတြ၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕သုိ႔ သြားေရာက္၍ ေဆးကုသခြင့္ မရၾကသျဖင့္ တရား၀င္ နယ္စပ္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ ေဆးကုသၿပီး ျပန္လာလွ်င္လည္း တရားမ၀င္ သြားေရာက္ခဲ့သည္ဟု လုပ္ႀကံစြပ္စြဲကာ ေငြညွစ္ျခင္း။

(ဓ) ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ (၄) ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ နယ္ပုိင္းမွ ၿမဳိ႕ေပၚတက္၍ ေစ်း၀ယ္သူမ်ားကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သည္ဟုဆို၍ အမည္စာရင္းအတုျပဳလုပ္ကာ လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲ၍ ေငြညွစ္ျခင္း။

(န) မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားရွိ ေဆြမ်ဳိးမိတ္သဂၤဟမ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္ေတြ႔လွ်င္လည္း ႏုိင္ငံျခားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနသည္ဟု ဆုိကာ ေငြညွစ္ျခင္း။

အထက္တြင္ မိမိတင္ျပထားသည့္ အခ်က္မ်ားအျပင္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက အျခားေသာ ပုံစံမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေန႔စဥ္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္၍ ေငြညွစ္လ်က္ရွိသည္။

နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားသည္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ဆက္ဆံရာတြင္ လူသားမ်ားကုိ ဆက္ဆံသကဲ့သုိ႔ မဆက္ဆံဘဲ၊ တိရိစာၦန္မ်ားကုိ ဆက္ဆံသကဲ့သုိ႔ ဆက္ဆံလ်က္ ရွိသည္။ ၂၁ ရာစုတြင္ တိရိစာၦန္မ်ားကုိ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္လွ်င္ပင္ ျပစ္မႈႀကီး က်ဴးလြန္ရာေရာက္ၿပီး၊ တိရိစာၦန္ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ကာကြယ္ေပးလ်က္ ရွိသည္။

ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူသားမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ လူသားမ်ားကုိ လူသားမ်ားက ဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ မေပးသည္ကုိ ၀မ္းနည္းစြာ ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။

စစ္အစုိးရ အဆက္ဆက္ မည္သုိ႔ပင္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့ေစကာမူ ယခုအခါ ျပည္သူမ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ ထားသည့္ ဒီမုိကေရစီ အရပ္သား အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ယခု ဒီမုိကေရစီ အစုိးရ လက္ထက္တြင္ စစ္အစုိးရ လက္ထက္က ကဲ့သုိ႔ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္၍ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ေနျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရ၏ ပုံရိပ္ကို အလြန္ထိခုိက္ေစပါသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာ ထားခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ဦးေဆာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မီတီကုိလည္း ဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ယူကာ ေျဖရွင္းရန္ ႀကဳိးစားေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသျဖင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ လူမဆန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ေနမႈမ်ားကုိ အျမန္ဆုံး ရပ္တန္႔သြားေစရန္ အတြက္ တားျမစ္ေပးပါရန္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ား ကုိယ္စား အထူးေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ရုိေနဆန္းလြင္
(ရုိဟင္ဂ်ာအေရးလႈပ္ရွားသူ)
ဖရန္႔ဖြတ္ၿမဳိ႕၊ ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံ
ဖုန္း - +၄၉ ၆၉ ၂၆၀၂၂၃၄၉

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus