ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

အာရ္ကာန္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အစည္းအ႐ံုးႏွင့္ ယင္း၏ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာ ဝါကာအူဒင္ကုိ ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားက ဆန္႔က်င္ပယ္ခ်ျခင္းပူးတြဲေၾကညာခ်က္
၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ ၂၅

အာရ္ကာန္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အစည္းအ႐ံုးႏွင့္ ယင္း၏ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာ ဝါကာအူဒင္ကုိ 
႐ိုဟင္ဂ်ာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားက ဆန္႔က်င္ပယ္ခ်ျခင္း

အာရ္ကာန္ ရုိဟင္ဂ်ာ အစည္းအရုံး (ARU) ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ၀ါကာအူဒင္ က စက္တင္ဘာလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ဗီအုိေအသတင္းဌာနႏွင့္ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းစဥ္ ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခုံရုံးကိစၥအား ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ၎၏ သေဘာထားအျမင္ကုိ တင္ျပခဲ့ျခင္း အေပၚ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လြန္စြာ စိတ္ပ်က္ခဲ့ရသည္။ 

၎ေျပာရာဆုိရာတြင္ “ရုိဟင္ဂ်ာအက်ပ္အတည္းကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ အုိင္စီစီသည္ အေျဖမဟုတ္၊ မၾကာေသးမီက ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာ အေသးစိတ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ အပါအ၀င္ အျခားျမန္မာတပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အုိင္စီစီ သုိ႔ပုိ႔ေဆာင္ရန္ ရုိဟင္ဂ်ာလူထုႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားတြင္ ဆႏၵမရွိ” ဟူ၍ ပါရွိေလသည္။ 

ယင္းကဲ့သုိ႔ ေျပာဆုိမႈမ်ားသည္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ိဳးစံုကို အလူးအလဲ ခံစားေနၾကရသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူမ်ိဳးအား ေစာ္ကားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ယမန္ႏွစ္က ျမန္မာ့လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈမ်ားမွ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ အုပ္စုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရသူမ်ား၊ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ရခိုင္အသင္းအဖြဲ႔မ်ား လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ဘံုပ်က္စီးျခင္း ခံလိုက္ရသူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ညီအစ္ကို ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေနျဖင့္ အခြင့္သာတိုင္း တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈတို႔အတြက္ အေျပာင္းအလဲမရွိဘဲ တခဲနက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ 

႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစုသာမကဘဲ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔၌လည္း တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားအားဆန္႔က်င္၍ “အျပင္းထန္ဆုံး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ား” အတြက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ လူသားတို႔ အက်ိဳးေဆာင္႐ြက္မႈ ဥပေဒမ်ားအရ တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္ ဝိုင္းဝန္းေတာင္းဆိုေနသည္ကို ဝါကာအူဒင္မွ ယခုကဲ့သို႔ လူသိရွင္ၾကား ဆန္႔က်င္ေနျခင္းသည္ သိကၡာမဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

ဝါကာအူဒင္မွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လူမ်ိဳးစုအေပၚ မေဖာ္ျပႏိုင္ေလာက္ေအာင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ယုတ္မာသည့္လုပ္ရပ္မ်ား အတြက္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ ကမ္းလွမ္းသည့္အတိုင္း “ျပည္တြင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး” ကို အစားထိုး သံေယာင္လိုက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသား စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာလူသတ္သမားမ်ား၊ မုဒိမ္းေကာင္မ်ား၊ မီးရွိဳ႕သမားမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား သတ္ျဖတ္သူမ်ားအား ျပစ္မႈက်ဳးလြန္ရာမွ ကင္းလြတ္ေစရန္ အသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္သည့္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အေနာက္ႏိုင္ငံ အစိုးရႏွင့္ အိုအိုင္စီ အရာရွိမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သတင္းစာနယ္ဇင္းသမားမ်ား အပါအဝင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းတာဝန္ခံမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နည္းစနစ္ကို အယံုအၾကည္ လံုးဝကင္းမဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၿပီး ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

စက္တင္ဘာ (၂၄) ရက္ေန႔က နယူးေယာက္ရွိ ကုလသမဂၢ ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး UNHCR မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကမၻာတဝွမ္း ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ တစ္သားတည္းရပ္တည္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည့္ ပံုစံ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ “High- level Event on the Global Compact on Refugees: A Model for Greater Solidarity and Cooperation” ၌ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာမွ အႀကံျပဳခ်က္ (၃) ခုကို ပန္ၾကားခဲ့ရာ ၎၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ - အကယ္၍ လိုအပ္ပါက ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔အတြက္ “လံုၿခံဳေရးဇုံ” အပါအဝင္ (ႏိုင္ငံတကာ) တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ - အေၾကာင္းပါရွိပါသည္။ 

ဤတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ OIC မွ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးတို႔အား ကိုယ္စားျပဳသည့္အဖြဲ႔အျဖစ္ ဆက္ဆံလ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ရာထူးကို ဆုပ္ကုိင္ထားသူ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စုေပါင္းေဖာ္ျပသည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ တာဝန္ခံမႈဆႏၵအား ထိပါးေစခဲ့ျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ျခင္းႏွင့္ ပ်က္ျပယ္ေစျခင္းအေပၚ ေလးနက္စြာ ပူးပင္ေသာက ေရာက္ခဲ့ရပါသည္။ 

သို႔ျဖစ္၍ ဝါကာအူဒင္၏ အျမင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စနစ္တက် ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ခံေနၾကရေသာ သားေကာင္မ်ားႏွင့္ က်န္ရစ္သူ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ လိုလားခ်က္ႏွင့္ ဆႏၵကို တစ္စံုတရာ ေရာင္ျပန္ဟပ္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေျပာၾကားလိုပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖို႔ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈသည္ အစုအၿပံဳလိုက္ လူသတ္ၿပီး အုပ္စုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္သည့္ ၂၀၁၇ ခု၊ ၾသဂုတ္လ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔လူမ်ိဳးအား လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ အဆင့္ (၅) ဆင့္အနက္ (၄) ဆင့္ကို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပစ္မွတ္ထား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခု စက္တင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔ထုတ္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ လြတ္လပ္သည့္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာ၌ ျပတ္ျပတ္သားသား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

အာရ္ကာန္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အစည္းအ႐ံုး (ARU) ေခါင္းေဆာင္မွ ကၽြႏု္ုပ္တို႔လူမ်ိဳး၏ ဆႏၵႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ပ်က္ျပယ္ေစခဲ့သည္မွာ ယခု ပထမဆံုးအႀကိမ္ မဟုတ္ေပ။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ႐ိုဟင္တို႔၏ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားအတြက္ စစ္မွန္ေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားျဖင့္ OIC အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား တရားမွ်တမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ေနရပ္ရင္းျပန္ပို႔မႈအေပၚ ဝါကာအူဒင္၏ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးကုိ ကိုယ္စားမျပဳသည့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လက္မခံၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ 

ယခုအခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးကို ကိုယ္စားျပဳ၍ တရားဝင္ေျပာဆိုႏိုင္မည့္၊ ကမၻာအႏွံ႔ က်ယ္ျပန္႔စြာ ကိုယ္စားျပဳသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ မရွိေသးေပ။ ထို႔အျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လူမ်ိဳးသည္ မ႑ိဳင္ႀကီး (၃) ခုကို ဗဟိုျပဳ၍ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္၊ ယင္းတို႔မွာ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ၌ ေသကံမေရာက္ သက္မေပ်ာက္ က်န္ရစ္သူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဖက္ျခမ္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေမြးရပ္ဌာေနအတြင္း IDP စခန္းမ်ား၊ စုၿပံဳေနထိုင္ရာ လူေနရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္  အမုိးပြင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေျပာရလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ျပန္႔က်ဲ႕အေျခစိုက္ေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူမ်ိဳးမ်ား အလိုရွိသည့္၊ ျမင္မက္ ဆႏၵရွိသည့္အတိုင္း ဒီမိုကေရစီ နည္းစနစ္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လ်က္ ရွိေနပါသည္။

ဤအေတာအတြင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဝါကာအူဒင္အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္စားျပဳသည့္ အသံအျဖစ္ လက္ခံျခင္း မရွိ သကဲ့သို႔ လက္ခံဦးမည္လည္း မဟုတ္ေပ။ ၎သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးအတြက္ ေျပာဆုိျခင္း မဟုတ္ပါ။

ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား -

1. Arakan National Congress (ANC) Party, KSA

2. Arakan Rohingya Development Association – Australia (ARDA)

3. Arakan Rohingya National Organisation (ARNO)

4. British Rohingya Community in UK

5. Arakan Rohingya Youth Association (ARYA) – Bangladesh

6. Burmese Muslims Welfare Association (Pakistan)

7. Burmese Rohingya Association in Queensland-Australia (BRAQA)

8. Burmese Rohingya Association Japan (BRAJ)

9. Burmese Rohingya Community Australia (BRCA)

10. Burmese Rohingya Community in Denmark

11. Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK)

12. Burmese Rohingya Community of Wisconsin (BRCW)

13. Canadian Burmese Rohingya Organisation

14. Canadian Rohingya Development Initiative

15. Los Angeles Rohingya Society

16. Myanmar Ethnic Rohingya Human Rights Organisation in Malaysia (MERHROM)

17. Rohingya Advocacy Network in Japan

18. Rohingya American Society

19. Rohingya Action Ireland

20. Rohingya Arakanese Refugee Committee

21. Rohingya Association of Canada

22. Rohingya Community in Finland

23. Rohingya Community in Germany

24. Rohingya Community in Norway (RCN)

25. Rohingya Community in Sweden

26. Rohingya Community in Switzerland

27. Rohingya Culture Center of Chicago (RCC)

28. Rohingya Organisation Norway

29. Rohingya Society Malaysia (RSM)

30. Rohingya Society Netherlands

31. Rohingya Women Development Network (RDWN)

32. Swedish Rohingya Association (SRA)


ပိုမို အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္ -

ထြန္းခင္(လက္ကိုင္ဖုန္း) ~ +၄၄ ၇၈ ၈၈၇ ၁၄၈၆၆
ေနဆန္းလြင္(လက္ကိုင္ဖုန္း)~ +၄၉ ၁၇၆ ၆၂၁၃ ၉၁၃၈
ေဇာ္မင္းထြဋ္(လက္ကိုင္ဖုန္း)~ + ၈၁ ၈၀ ၃၀၈၃ ၅၃၂၇

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus