ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

အစုိးရ သတင္းစာ ေဖာ္ျပခ်က္အရ “ရုိဟင္ဂ်ာ” ဟု တရား၀င္ ျဖည့္ခြင့္ရွိသည္


အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
RB News
19.3.2014

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူတဲ့ အခါမွာ “ရုိဟင္ဂ်ာ” လုိ႔ျဖည့္ခြင့္ မေပးဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ ကုိယ္တုိင္ ေနာက္ကြယ္ကေန ႀကဳိးကုိင္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ အႏွံ႔မွာ ဆႏၵျပခြင့္ ေပးလုိက္ပါတယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာဆုိတဲ့ လူမ်ဳိးအမည္က ရုိဟင္ဂ်ာဆုိတဲ့ လူမ်ဳိးစု တစ္စုရဲ့ ကုိယ္ပုိင္ အမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအမည္ကုိ သုံးဖုိ႔၊ မသုံးဖုိ႔ ဆုိတာက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားရဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈသာ ျဖစ္ၿပီး၊ မည္သည့္ တုိင္းရင္းသား၊ အစုိးရ အဖြဲ႔အစည္းက ေျပာဆုိ တားျမစ္ပုိင္ခြင့္ မရွိပါဘူး။ တားျမစ္သူတုိင္းသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းကုိ ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။

အကယ္၍ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးဆုိတာကုိ သုံးႏႈန္းေနတာ မႏွစ္သက္ရင္ ႏုိင္ငံတကာ သမုိင္းပညာရွင္ မ်ားေရွ႕မွာ တရား၀င္ စကားစစ္ထုိး (Official Debate) လုပ္ၿပီး ေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္စုဖြဲ႔ၿပီး အႏုိင္က်င့္ ေနတဲ့ လုပ္ရပ္က လူသား မဆန္ဘဲ၊ မင္းမဲ့စရုိက္ ဆန္ဆန္ ဥပေဒရဲ့ အထက္က ျပဳလုပ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ သတင္းစာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္ --

“ေျဖၾကားသူ၏ လူမ်ဳိးသည္ ယခင္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိး ၁၃၅ မ်ဳိးတြင္ မပါပါက ေျဖသည့္လူမ်ဳိး ေျဖသည့္အတုိင္း ကြက္လပ္တြင္ ေရးသြင္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မူလစာရင္းမွာ မပါ၍ ကုတ္နံပါတ္ ႀကဳိမေပးထားသည္မွ လြဲၿပီး မည္သည့္ ထိခုိက္နစ္နာမႈမွ မရွိပါ။ ေနာင္လူမ်ဳိးအမည္ ျပည္လည္ ဆန္းစစ္သည့္ အခါတြင္ အသစ္ထည့္သည့္ လူမ်ဳိးအမည္ ပါ၀င္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။”

လ.၀.က ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး စာရင္းေကာက္ ၁၄၀၀ ေလာက္ခန္႔အပ္မယ္လုိ႔ သေဘာတူညီ ခဲ့တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ RB ၀ုိင္းေတာ္သားေတြက ေလ့လာ သိရွိခဲ့ရပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းမွာ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး စာရင္းေကာက္မ်ားရဲ့ ကုိယ္ေရး အက်ဥ္းမ်ားကုိပါ လက္ခံၿပီးမွ ဥပေဒ အထက္ေရာက္ေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔ရဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္လုိက္တယ္လုိ႔ သိရွိရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဦးခင္ရီ ကုိယ္တုိင္ စစ္ေတြၿမဳိ႕မွာ ႏွစ္ႀကိမ္တိတိ ရုိဟင္ဂ်ာ ရပ္မိရပ္ဖေတြကုိ သြယ္၀ုိက္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္း သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒ အရ ဦးခင္ရီ ကုိယ္တုိင္ ဘယ္လူမ်ဳိး ထည့္ပါလုိ႔ တုိက္တြန္းခြင့္ မရွိသလုိ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခြင့္လည္း မရွိပါဘူး။ ဦးခင္ရီ ကုိယ္တုိင္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့တဲ့ အျပင္ အျခားေသာ အၾကမ္းဖက္မည့္သူမ်ားကုိပါ ၿခိမ္းေျခာက္ခုိင္းျခင္းသည္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သုံးသပ္ ႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒါေတြ အျပင္ လက္ကုိင္တုတ္ မီဒီယာ အခ်ဳိ႕ကေန တဆင့္ ရုိဟင္ဂ်ာလုိ႔ ျဖည့္ရင္ အေရးယူမယ္လုိ႔ပါ ၿခိမ္းေျခာက္ ခဲ့ပါတယ္။

မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစကာမူ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈ အတြက္ ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒ၊ ေၾကညာခ်က္မ်ား အရ “ရုိဟင္ဂ်ာ” လူမ်ဳိးတုိင္းသည္ ကုဒ္နံပါတ္ ၉၁၄ ၏ ေဘးတြင္ “ရုိဟင္ဂ်ာ” ဟု လြတ္လပ္စြာ ေရးသား ေဖာ္ျပ ျဖည့္စြက္ခြင့္ ရွိၿပီး၊ အကယ္၍ စာရင္းေကာက္မ်ားက ၎တုိ႔၏ ဆႏၵအတုိင္း အျခား ကုဒ္နံပါတ္ကုိ ျပင္ဆင္သည္ ျဖစ္ေစ၊ အျခား လူမ်ဳိး အမည္ကုိ ျဖည့္သြင္းသည္ ျဖစ္ေစ၊ သန္းေခါင္စာရင္း ေျဖဆုိသူမ်ားမွ ျပဌာန္း ထားသည့္ ဥပေဒ အတုိင္း စာရင္းေကာက္မ်ားကုိ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္း သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆ (ဂ) ႏွင့္ တရားစြဲဆုိရန္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိက္တြန္း လုိပါတယ္။ ဥပေဒ အထက္တြင္ မည္သူမွ မရွိဆုိသည့္ အတုိင္း ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလုိ တုိက္တြန္း ရျခင္းကလည္း လ.၀.က ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက စာရင္းေကာက္မ်ားကုိ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ား ျဖည့္သြင္းမယ့္ ကုဒ္နံပါတ္ ၉၁၄ ေနရာမွာ ၉၁၀ လုိ႔ ေျပာင္းၿပီး ေရးမွတ္ရန္ ညြန္ၾကားထားတယ္ ဆုိတာကုိ ခုိင္မာတဲ့ သတင္းရပ္ကြက္ ေတြက ေလ့လာ ထားၿပီး ျဖစ္လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အကယ္၍ ေအးခ်မ္းစြာ ပါ၀င္ၿပီး ျဖည့္သြင္းမယ့္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္မည္္ ဆုိပါက အဲဒီ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားရဲ့ အဓိက တရားခံက လ.၀.က ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားရဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းကုိ မွန္ကန္စြာ ေကာက္ယူႏုိင္ဖုိ႔ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး စာရင္းေကာက္ အမ်ားစုက ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ ရမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ အဲဒီ အခ်က္ကုိ ျငင္းပယ္လုိက္တဲ့ အတြက္ ေဘးထြက္ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိ ဖန္တီးသူက ဦးခင္ရီသာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ အခုိင္အမာ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သန္းေခါင္စာရင္း ေျဖဆုိသူတုိင္းက ပုံစံမွာ ျဖည့္သြင္းၿပီးပါက မိမိတုိ႔ လက္မွတ္မထုိးခင္ အေသအခ်ာ စစ္ေဆးရန္ လုိအပ္ၿပီး၊ လက္မွတ္ထုိးၿပီးပါက မိတၱဴကူးယူရန္ ခက္ခဲတဲ့ ေနရာမွာ ဖုန္းရဲ့ ကင္မရာနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ ဓါတ္ပုံရုိက္ၿပီး မွတ္တမ္းသိမ္းရန္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ RB ၀ုိင္းေတာ္သားမ်ားက အႀကံေပးလုိပါတယ္။


RB – Rohingya Blogger ၀ုိင္းေတာ္သားမ်ား


Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus