ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆြဲ၊တင္၊စစ္ မွာ ပါ၀င္ရန္ မလုိအပ္ပါအယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
RB News
25.1.2015

၂၀၁၅ ဇန္န၀ါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔၌ ျပန္လည္ အသက္သြင္း လုိက္သည့္ ယခင္ စစ္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ နယ္စပ္ေဒသ လႈ၀င္မႈ စစ္ေဆးေရး ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္က ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္နီးပါး တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ ျပည္သူမ်ား အၾကား အျငင္းပြားဖြယ္ရာ တစ္ခုျဖစ္လာသည္။

၁၉၇၄ ခုႏွစ္ကစၿပီး ျမန္မာအစုိးရ အဆက္ဆက္က စီမံခ်က္မ်ဳိးစုံ ဖန္တီးၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးကုိ လူမ်ဳိးသုဥ္း သုတ္သင္ရန္ ႀကဳိးစားရင္းႏွင့့္္ ယခုအခ်ိန္မွာ ဘဂၤါလီ ဇတ္သြင္းၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမွ တရားမ၀င္ ခုိး၀င္လာသူမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ ႀကဳိးစားလ်က္ ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ စတင္ခဲ့သည့္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ကုိ စစ္အစုိးရက လက္နက္ျပ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းေၾကာင့္ မတြန္းလွန္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒီမုိကေရစီ အစုိးရဟု ႏုိင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံေနရသည့္ ယခု အစုိးရ လက္ထက္တြင္ စစ္အစုိးရ၏ အစဥ္အလာ တစ္ခု ျပန္လည္ အသက္သြင္းလာသည္ကုိ တြန္းလွန္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနပါသည္။ ပုိမုိ ဆုိးရြားလာသည္က ယခု ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ကုိ မ.က.ဖ ဟုေခၚသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနထုိင္မႈ ကာကြယ္ တားဆီး ႏွိမ္နင္းေရး အဖြဲ႔က ဦးစီး၍ လုပ္ေဆာင္ ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ စစ္ေဆးၿပီး ျပဳလုပ္ေပးေနသည့္ ေမြးတုိး၊ ေသဆုံး ပယ္ဖ်ယ္၊ ေျပာင္းေရႊ႕၊ ႏုိင္ငံျခားထြက္ ကိစၥရပ္ မ်ားက သက္ဆုိင္ရာ ဌာနျဖစ္သည့္ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနတြင္ အိမ္ေထာင္ ဦးစီးမ်ား ကုိယ္တုိင္ သြားေရာက္၍ လုပ္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။ မ.က.ဖ ဆုိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ မည္သုိ႔မွ် သက္ဆုိင္ျခင္း မရွိပါ။ ယခုကဲ့သုိ႔ မ.က.ဖ ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမွာ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိးထဲကုိသာ ပစ္မွတ္ထားၿပီး ခြဲျခား၍ လုပ္ေဆာင္ ေနျခင္း ျဖစ္သည့္အျပင္ စာရင္းေရးသြင္း မွတ္တမ္းတင္ျခင္း မ်ားကုိ မ.က.ဖ က ျပဳလုပ္ေနသည့္ အတြက္ ပါ၀င္ အစစ္ေဆးခံျခင္း အားျဖင့္ မိမိတုိ႔ကုိမိမိ မ.က.ဖ ၏ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ ေနထုိင္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား စာရင္းထဲ သြင္းလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္ကုိလည္း အထူး သတိျပဳရန္ လိုအပ္​​ေပသည္​။

ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ပါ၀င္ စစ္ေဆးခံ၍ စာရင္းေပးသြင္းပါက လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္ ရမည့္ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ခံရမည္ဟု ၀ါဒျဖန္႔၍ စည္းရုံးေနျခင္းမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယာယီ သက္ေသခံ လက္မွတ္ (White Card) ကုိင္ေဆာင္သူ မ်ားအား ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲဥပ​ေဒတြင္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ ရွိသည္ဟု ျဖည့္စြက္သင့္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၏ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ၂၀၁၅ ဇန္န၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔က ပယ္ခ်ခဲ့သည္ကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစား၍ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္ ဆုိသည္ထက္ မိမိတုိ႔၏ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ပုိမုိအေရးႀကီးသည့္ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေရးကုိ ဦးစားေပး ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မဲေပးခြင့္၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရရွိျခင္းျဖင့္ မိမိတုိ႔ တစ္မ်ဳိးသားလုံး၏ အေျခအေနကုိ ေျပာင္းလဲႏုိင္မည္ မဟုတ္သည္ကုိ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း (၄) ႏွစ္ခန္႔ရွိေနသည့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ မွန္းဆ တြက္ခ်က္ႏုိင္မည္ဟု ယူဆပါသည္။

ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တည္ဆဲ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒ အရ တုိင္းရင္းသားမ်ား စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ႏုိင္ခဲ့သည့္ သမုိင္း အေထာက္ အထားမ်ား ရွိေသာ္လည္း ယင္းအခ်ိန္က ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ၏ လူမ်ဳိးႏွင့္ ကုိးကြယ္ေသာ ဘာသာကုိ ခြဲျခား၍ တုိင္းရင္းသား သတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မတုိင္မွီက ပါ၀င္ခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသား စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ား လက္ထဲတြင္ ရွိေသာ ႏုိင္ငံသားတုိင္း ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ ရသည့္ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ ကဒ္ျပားမ်ားကုိ နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ သိမ္းယူခဲ့သည္။ တစ္ဖန္ ၁၉၉၀ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံသား စီစစ္ေရး ကဒ္ျပားမ်ား ေလွ်ာက္ထားခုိင္းၿပီး၊ ႏုိင္ငံသား စီစစ္ေရး ကဒ္ျပား (ပန္းေရာင္) မ်ား မထုတ္ေပးဘဲ၊ ယာယီ သက္ေသခံ ကဒ္ျပား (White Card) မ်ားကုိ အတင္းအဓမၼ ကုိင္ေဆာင္ ေစခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ တုိင္းရင္းသား စာရင္းတြင္ ပါ၀င္၍ တန္းတူ ရည္တူ အခြင့္အေရး ရရွိခဲ့သည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားကုိ တုိင္းရင္းသား အဆင့္မွ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ ေနထုိင္သူ အဆင့္သုိ႔ ပုိ႔လုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ဆုံးရႈံးသြားသည့္ အခြင္႔အေရး ​အဆင့္အတန္း ျပန္လည္ ရရွိရန္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရ တုိ႔၏ တရား၀င္ ညြန္ၾကားခ်က္ မပါသည့္ ဤ ဆြဲ၊တင္၊စစ္​ လုပ္​ငန္​းတြင္​ မပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ မိမိတုိ႔ အမွန္တကယ္ ရထုိက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ေတာင္းဆုိရမည္ ျဖစ္သည္။ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ပါ၀င္ရန္ တုိက္တြန္း ေျပာဆုိေနသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တုိ႔၏ ထင္သာျမင္သာမႈ၊ ပြင့္လင္းမႈ၊ လူမ်ဳိးအတြက္ အမွန္တကယ္ ႀကဳိးပမ္းမႈမ်ား အျပင္ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ရွိ/မရွိကုိလည္း ေလ့လာရန္ အထူး လုိအပ္ေပသည္။

နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ကြပ္ကဲေရးမွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္ တင္ကုိကုိသည္ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕သုိ႔ ကြင္းဆင္း၍ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ပါ၀င္သူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံသား “ျပဳ” ကဒ္ျပား (အစိမ္းေရာင္) မ်ား ထုတ္ေပးမည္ဟု ေျပာဆုိ၍ စည္းရုံးျခင္း မ်ားလည္း ရွိေနသည္။ အထူး သတိျပဳရန္ လုိအပ္သည္မွာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ဆုံးရႈံးသြားခဲ့သည္မွာ တုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရး ျဖစ္သည္။ ထုိဆုံးရႈံးမႈမ်ားကုိ အစိမ္းေရာင္ ႏုိင္ငံသား “ျပဳ” ကဒ္ျပားျဖင့္ အစားထုိးေပး၍ ႏုိင္ငံျခားမွ ၀င္ေရာက္လာသူ အျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ကုိ မည္သုိ႔မွ် လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရာ မရွိေပ။

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား အမွန္တကယ္ ေပးအပ္ရမည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား နည္းတူ ပန္းေရာင္ ႏုိင္ငံသား စီစစ္ေရး ကဒ္ျပား ျဖစ္ၿပီး၊ လူမ်ဳိးအမည္တြင္လည္း “ရုိဟင္ဂ်ာ” ဟု ေရးသား ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ အျခားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ကဲ့သုိ႔ က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနတြင္ ကေလး ေမြးစာရင္း၊ ေသစာရင္း၊ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား ဦးစီးဌာနတြင္ လိပ္စာ အေျပာင္းအေရႊ႕၊ ေမြးတုိး၊ ေသဆုံး ပယ္ဖ်ယ္၊ ႏုိင္ငံျခားထြက္ ပယ္ဖ်က္မ်ားကုိ လုပ္ခြင့္ ရွိရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံျခားမွ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ ေနထုိင္သူမ်ား စာရင္းသုိ႔ အတင္းအဓမၼ မွတ္တမ္း၍ ေငြညွစ္ေနသည့္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ လုပ္​ငန္​း တြင္ ပါ၀င္ရန္ မလုိအပ္ေၾကာင္း အသိေပးလုိပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွလည္း ဤ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ကုိ ဘဂၤါလီ ဇတ္သြင္းသည့္ စီမံခ်က္ တစ္ခုဟု သိရွိထားၿပီး၊ ၎တုိ႔ အေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘဲ အတင္းအဓမၼ ႏုိင္ငံျခားသား စာရင္း သြင္းသည့္ ဤ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ အား ရပ္တန္႔ရန္ ျမန္မာအစုိးရသုိ႔ တုိက္တြန္းထားသည္ကုိ ရုိဟင္ဂ်ာ မိဘျပည္သူမ်ားအား သိရွိေစလုိပါသည္။

အာရ္ကာန္ေဒသ (ယခု အေခၚ ရခုိင္ျပည္နယ္) ၏ မူလဘူတ တုိင္းရင္းသား ျဖစ္လင့္ကစား ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားအား မတရားသျဖင့္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္၍ ႏုိင္ငံသား၊ တုိင္းရင္းသား ျဖစ္ခဲ့ျခင္းမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ႏုိင္ငံျခားသား အသြင္သုိ႔ ဖန္တီးေနျခင္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ကုလသမဂၢက ပါ၀င္ ေျဖရွင္းေနသည္ကုိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အားလုံး သိရွိၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခု ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ကိစၥတြင္လည္း ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ အတူ ၎တုိ႔ ရပ္တည္ေနသည္ကုိ ထပ္မံ အသိေပးလုိပါသည္။

RB ၀ုိင္းေတာ္သားမ်ား

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus