ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဘူးသီးေတာင္ တပ္မင္းေခ်ာင္းရွိ တပ္ရင္း ၃၅၂ က အာလူးစုိက္ပ်ဳိးခင္းမ်ားတြင္ စက္ျဖင့္ ေရေလာင္းေပးၿပီး ေငြအဆမတန္ ေကာက္ခံေန

ေက်ာ္စုိး
Rohingya Today
27.12.2018

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ တပ္မင္းေခ်ာင္းရွိ တပ္ရင္း ၃၅၂ က ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ပုိင္ဆုိင္သည့္ အာလူး စုိက္ပ်ဳိးခင္းမ်ားတြင္ စက္ျဖင့္ ေရေလာင္းေပးၿပီး အဆမတန္ ေငြေကာက္ခံေနသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္၊ တပ္မင္းေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု အေျခစုိက္ တပ္ရင္း ၃၅၂ က တပ္မင္းေခ်ာင္းရွိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား စုိက္ပ်ဳိးထားသည့္ အာလူးစုိက္ခင္းမ်ားတြင္ ၎တုိ႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးသည့္ လူတစ္ဦးကုိ ေစလႊတ္၍ စက္ႏွစ္လုံးတပ္ဆင္ကာ ေရေလာင္းေပးလ်က္ရွိၿပီး တစ္ဧကလွ်င္ ေငြက်ပ္ ႏွစ္ေသာင္းစီ ေကာက္ခံလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက Rohingya Today သုိ႔ေျပာပါသည္။

တပ္မင္းေခ်ာင္း ေက်းရြာအုပ္စုရွိ လယ္ယာေျမမ်ားအနက္ အာလူးစုိက္ပ်ဳိးသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာပုိင္ လယ္ေျမ ဧက ၃၀ ခန္႔ႏွင့္ တပ္ပုိင္လယ္ေျမ ဧက ၈၀ ခန္႔ရွိၾကၿပီး တပ္ပုိင္ေျမမ်ားကုိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားက ငွားရမ္း၍ စုိက္ပ်ဳိးၾကသည္။

တပ္ရင္း ၃၅၂ က တပ္မင္းေခ်ာင္းရြာသား ေကဖားယဲသ္အုလႅာ (ဘ) ဦးမုိဟမၼဒ္တြာဟဲရ္ (အသက္ ၂၇ ႏွစ္) ထံမွ ေငြက်ပ္ ၁၈၀၀၀၀/- (တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းက်ပ္) ယူ၍ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားပုိင္ဆုိင္သည့္ လယ္ေျမဧက ၂၀ ခန္႔ရွိသည့္ ေနရာတြင္ တစ္ဦးတည္း ေရေလာင္းခြင့္ေပးထားၿပီး၊ စုိက္ပ်ဳိးသူမ်ားက အျခားပုံမွန္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရေလာင္းေပးသည့္ စက္မ်ားျဖင့္ ေရေလာင္းလွ်င္ ေငြညွစ္ျခင္းႏွင့္ စက္သိမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္။

တပ္မင္းေခ်ာင္းႏွင့္ ကပ္လ်က္ရွိသည့္ ေက်ာက္ျဖဴေတာင္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ သာမာန္ရြာသားမ်ားက တစ္ဧကလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၈၀၀၀/- မွ ၁၀၀၀၀/- ခန္႔စီယူ၍ စက္ျဖင့္ ေရေလာင္းေပးလ်က္ရွိသည္။

ထုိ႔အျပင္ တပ္ရင္း ၃၅၂ က ေခ်ာင္းမွ ေရသြယ္ယူသုံးစြဲခြင့္ဟုဆုိကာ (သြယ္ယူျခင္းရွိသည္ ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ) ရုိဟင္ဂ်ာပုိင္ လယ္ေျမမ်ားတြင္ အာလူစုိက္ပ်ဳိးသူမ်ားထံမွ ႏွစ္စဥ္တစ္ရာသီအတြက္ အာလူး ၁၁၄ ပိႆာစီ ေကာက္ခံေလ့ရွိၿပီး ယခုႏွစ္တြင္လည္း ေကာက္ခံသြားမည္ဟု လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ရက္ခန္႔က တပ္ရင္းမွ ရုံးစာေရး ဦးေက်ာ္ေဆြလင္းက ေဒသခံမ်ားကုိ အသိေပးခဲ့သည္။

တပ္ပုိင္လယ္ေျမမ်ား ငွားရမ္းစုိက္ပ်ဳိးသူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ရာသီလွ်င္ တစ္ဧက ငွားရမ္းခ၊ ေရေလာင္းခႏွင့္ ေခ်ာင္းမွ ေရသြယ္ယူသုံးစြဲခြင့္ အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း အာလူး ၆၈၄ ပိႆာစီ ေပးရသည္။

“အာလူးစုိက္ခင္းေတြမွာ တစ္ရာသီလုံးအတြက္ ႏွစ္ႀကိမ္၊ သုံးႀကိမ္ေလာက္ပဲ ေရေလာင္းရတယ္၊ အခုလုိ တစ္ႀကိမ္အတြက္ တစ္ဧကကုိ ေရေလာင္းခ ႏွစ္ေသာင္းစီေပးရတယ္၊ ႏွစ္ဆထက္မက အပုိဆုိရင္လည္း ေပးကုိေပးရတယ္။ ရာသီကုန္ရင္လည္း ဘာမွ အဓိပၸာယ္မရွိတဲ့ ေခ်ာင္းမွ ေရသြယ္ယူသုံးခြင့္ဆုိၿပီး အာလူး ၅ ေမာင္း (၁၁၄ ပိႆာ) စီေပးရေတာ့ အခုလုိ မရပ္မနား အားစုိက္ စုိက္ပ်ဳိးၿပီး ေနာက္ဆုံးမွာ အက်ဳိးအျမတ္မရဘဲ ပင္ပန္းခံရတာပဲ အဖတ္တင္တယ္” တပ္မင္းေခ်ာင္းမွ ရြာသားတစ္ဦး ေျပာပါသည္။

တပ္မင္းေခ်ာင္းရြာမွ အာလူးစုိက္ခင္း

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus