ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေမာင္ေတာခရုိင္တြင္ ညမထြက္ရအခ်ိန္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္၍ ႏွစ္လ သက္တမ္းတုိး

RB News
12.4.2018

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာခရုိင္ရွိ ၿမဳိ႕နယ္ႏွစ္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ညမထြက္ရအခ်ိန္ ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္၍ ႏွစ္လသက္တမ္းတုိးျမွင့္လုိက္သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွစ၍ ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ သက္တမ္းတုိး၍ ထုတ္ျပန္လာသည့္ ညမထြက္ရအခ်ိန္ကုိ ယေန႔ ဧၿပီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္၍ ႏွစ္လအတြက္ သက္တမ္းတုိးလုိက္ေၾကာင္း ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မွ ေဒသခံမ်ားကုိ အသိေပးလုိက္သည္။

ည ၆ နာရီမွ နံနက္ ၆ နာရီထိ ညမထြက္ရ အမိန္႔ကုိ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ည ၁၀ နာရီမွ နံနက္ ၅ နာရီထိလည္းေကာင္း၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္တြင္ ည ၉ နာရီမွ နံနက္ ၅ နာရီထိလည္းေကာင္း ျပင္ဆင္သတ္မွတ္လုိက္သည္ဟု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပုိင္မ်ားက အသိေပးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

ညမထြက္ရအမိန္႔ကုိ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္မ်ားရွိ ေဒသခံမ်ား အားလုံး လုိက္နာရန္ လုိေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား မလုိက္နာပါက မည္သုိ႔မွ် အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။

နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားႏွင့္ ၿမဳိ႕ေပၚရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ညမထြက္ရ အခ်ိန္မစတင္မီ နာရီ၀က္ အလုိခန္႔တြင္ ေနအိမ္ျပင္ပမ်ား၌ ေတြ႔ရွိပါက ညမထြက္ရအမိန္႔ ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု လုပ္ႀကံစြပ္စြဲ၍ ေငြညွစ္ျခင္းမ်ား မၾကာခဏ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။

ညမထြက္ရအခ်ိန္ ေျပာင္းလဲသြားေသာ္လည္း ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ ေဒသခံမ်ားသည္ အလုပ္အကုိင္မရွိျခင္း၊ သြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ အေျခအေနတစ္စုံတစ္ရာ ေျပာင္းလဲရန္ မရွိဟု သုံးသပ္ေနၾကသည္။Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus